Kazalo

Na prvi pogled

Ta modul za izračun prikazuje profil zaloge vozil na ravni NUTS 2 od leta 1990 do leta 2030 glede na običajni scenarij. Nabor podatkov lahko najdete tudi v repozitorijih nabora podatkov Hotmaps. Ilustrirane številke na ravni NUTS 2 so bile ekstrapolirane na podlagi vrednosti iz podatkov NUTS 0. Zgodovinske podatkovne točke so bile ekstrapolirane na podlagi prihodnjih trendov za izbrane kazalnike, ki izhajajo iz referenčnega scenarija PRIMES – TREMOVE EU 2016.

To Top

Uvod

Ta modul za izračun prikazuje profil zaloge vozil na ravni NUTS 2 do leta 2030 glede na običajni scenarij. Nabor podatkov lahko najdete tudi v repozitoriju Hotmaps. Ilustrirane številke na ravni NUTS 2 so bile ekstrapolirane na podlagi vrednosti iz podatkov NUTS 0. Zgodovinske podatkovne točke so bile ekstrapolirane na podlagi prihodnjih trendov za izbrane kazalnike, ki izhajajo iz referenčnega scenarija PRIMES – TREMOVE EU 2016 [1] .

Modul za izračun je mogoče zagnati samo na ravni NUTS 2.

To Top

Vhodi in izhodi

Vhodi : Ta CM od uporabnika ne zahteva nobenega vhodnega parametra. Uporabnik naj izbere samo eno ali več regij NUTS 2.

Izhodi :

  • Kazalniki:
    • Zaloga vozil v prvem letu obdobja
    • Zaloga vozil v zadnjem letu obdobja
  • Grafika:
    • Prikazan je en stolpčni diagram, ki prikazuje kipe zalog vozil v različnih letih.

To Top

Metodologija

Podatki NUTS2 (2006) so rezultat prostorske interpolacije podatkov o zalogah vozil na ravni NUT0, pri čemer se kot približek uporabljajo podatki NUTS2 o številu zalog vozil in BDP na ravni NUTS2. Poleg tega je bila prvotna petletna ločljivost podatkov na ravni NUTS0 interpolirana z letno ločljivostjo. Rezultati so prikazani v obliki kazalnikov in grafa.

Upoštevati je treba, da je v primeru izbire dveh ali več regij predstavljena zbirna vrednost. Poleg tega je treba opozoriti, da so podatki na voljo za različna obdobja, odvisno od regije NUTS 2 (npr. Ena regija od 1999 do 2030 in druga od 1995 do 2030). Zato bi moral uporabnik pri izbiri dveh ali več regij upoštevati tudi vrednosti iz sestavnih regij.

To Top

Repozitorij GitHub tega modula za izračun

Tukaj najdete najboljši razvoj tega modula za izračun.

To Top

Vzorec teka

To Top

Reference

[1] Evropska komisija, „Referenčni scenarij EU 2016.“ [Na spletu]. Na voljo: https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/energy-modelling.

To Top

Kako citirati

Mostafa Fallahnejad, v Hotmaps-Wiki, CM-Vehicle-stock-at-NUTS-2-level (september 2020)

To Top

Avtorji in recenzenti

To stran je napisal Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ To stran je pregledal Marcul Hummel ( e-think ).

To Top

Licenca

Avtorske pravice © 2016-2020: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Attribution 4.0 International License

To delo je licencirano pod licenco Creative Commons CC BY 4.0 International.

Identifikator licence SPDX: CC-BY-4.0

Besedilo licence: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Zahvala

Najgloblje zahvaljujemo projektu Horizon 2020 Hotmaps (sporazum o dodelitvi sredstev št. 723677), ki je zagotovil sredstva za izvedbo te preiskave.

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Swedish*

* machine translated