Sisukord

Lühidalt

See arvutusmoodul demonstreerib sõidukivarude profiili NUTS 2 tasemel 1990. aastast kuni 2030. aastani tavapärase äri stsenaariumi põhjal. Andmekomplekti leiate ka Hotmapsi andmekogumite hoidlatest. NUTS 2 tasemel illustreeritud numbrid ekstrapoleeriti NUTS 0 andmete väärtuste põhjal. Ajaloolised andmepunktid ekstrapoleeriti PRIMES – TREMOVE EU 2016 võrdlusstsenaariumist saadud valitud näitajate tulevikutrendide põhjal.

To Top

Sissejuhatus

See arvutusmoodul demonstreerib sõiduki varude profiili NUTS 2 tasemel kuni aastani 2030, lähtudes tavapärasest tavapärasest stsenaariumist. Andmekogumi leiate ka Hotmapsi hoidlast. NUTS 2 tasemel illustreeritud numbrid ekstrapoleeriti NUTS 0 andmete väärtuste põhjal. Ajaloolised andmepunktid ekstrapoleeriti PRIMES – TREMOVE EU 2016 võrdlusstsenaariumist tuletatud valitud näitajate tulevikutrendide põhjal [1] .

Arvutusmoodulit saab käivitada ainult NUTS 2 tasemel.

To Top

Sisendid ja väljundid

Sisendid : see CM ei vaja kasutajalt sisendparameetreid. Kasutaja peaks valima ainult ühe või mitu NUTS 2 piirkonda.

Väljundid :

  • Näitajad:
    • Sõidukite varu perioodi esimesel aastal
    • Sõidukite varu perioodi viimasel aastal
  • Graafika:
    • Ühel tulpdiagrammil on kujutatud sõidukite varude kujud erinevatel aastatel.

To Top

Metoodika

NUTS2 andmed (2006) on saadud sõidukite varude andmete ruumilise interpoleerimise tulemusel NUT0 tasemel, kasutades volikirjana NUTS2 andmeid sõidukivarude arvu ja SKP kohta NUTS2 tasemel. Lisaks on andmete esialgne 5-aastane eraldusvõime NUTS0 tasemel interpoleeritud iga-aastase eraldusvõimega. Tulemused kuvatakse näitajate ja graafiku kujul.

Tuleb märkida, et kahe või enama piirkonna valimisel esitatakse koondväärtus. Lisaks tuleb märkida, et andmed on kättesaadavad erinevate perioodide kohta, sõltuvalt NUTS 2 piirkonnast (nt üks piirkond aastatel 1999–2030 ja teine 1995–2030). Seega peaks kahe või enama piirkonna valimisel kasutaja arvestama ka moodustavate piirkondade väärtusi.

To Top

Selle arvutusmooduli GitHubi hoidla

Siit saate selle arvutusmooduli jaoks verejooksu arenduse.

To Top

Proovijooks

To Top

Viited

[1] Euroopa Komisjon, „ELi võrdlusstsenaarium 2016.” [Veebis]. Saadaval aadressil https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/energy-modelling.

To Top

Kuidas tsiteerida

Mostafa Fallahnejad, Hotmaps-Wikis, CM-Vehicle-stock-at-NUTS-2 (september 2020)

To Top

Autorid ja retsensendid

Selle lehe kirjutas Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Selle lehe vaatas läbi Marcul Hummel ( e-think ).

To Top

Litsents

Autoriõigus © 2016-2020: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Attribution 4.0 rahvusvaheline litsents

See töö on litsentsitud rahvusvahelise Creative Commons CC BY 4.0 litsentsi alusel.

SPDX-litsentsi identifikaator: CC-BY-4.0

Litsentsi tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Tunnustus

Soovime avaldada sügavat tunnustust projektile Horisont 2020 Hotmaps (toetuslepingu number 723677), mis andis rahalisi vahendeid käesoleva uurimise läbiviimiseks.

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated