Indholdsfortegnelse

På et øjeblik

Dette beregningsmodul viser køretøjets lagerprofil i NUTS 2-niveau fra 1990 op til år 2030 baseret på et business as usual-scenario. Datasættet kan også findes i Hotmaps-datasættet. De illustrerede tal på NUTS 2-niveau blev ekstrapoleret baseret på værdier på NUTS 0-data. De historiske datapunkter blev ekstrapoleret baseret på fremtidige tendenser for udvalgte indikatorer afledt af PRIMES – TREMOVE EU 2016-referencescenariet.

To Top

Introduktion

Dette beregningsmodul viser køretøjets lagerprofil i NUTS 2-niveau frem til år 2030 baseret på et business as usual-scenario. Datasættet kan også findes i Hotmaps-arkivet. De illustrerede tal på NUTS 2-niveau blev ekstrapoleret baseret på værdier på NUTS 0-data. De historiske datapunkter blev ekstrapoleret baseret på fremtidige tendenser for udvalgte indikatorer afledt af referencescenariet PRIMES – TREMOVE EU 2016 [1] .

Beregningsmodulet kan kun køres på NUTS 2-niveau.

To Top

Ind- og udgange

Indgange : Denne CM kræver ingen inputparameter fra brugeren. Brugeren skal kun vælge en eller flere NUTS 2-regioner.

Udgange :

  • Indikatorer:
    • Køretøjslager i periodens første år
    • Køretøjslager i periodens sidste år
  • Grafik:
    • Et søjlediagram er afbildet for at vise statuerne af køretøjets lagre i forskellige år.

To Top

Metodologi

NUTS2-dataene (2006) er resultatet af en rumlig interpolering af køretøjets lagerdata på NUT0-niveau ved hjælp af NUTS2-dataene for antallet af køretøjslager og BNP på NUTS2-niveau som proxy. Desuden er den oprindelige 5 års opløsning af dataene på NUTS0-niveau blevet interpoleret med en årlig opløsning. Resultaterne vises i form af indikatorer og en graf.

Det skal bemærkes, at i tilfælde af udvælgelse af to eller flere regioner præsenteres en samlet værdi. Desuden skal det bemærkes, at dataene er tilgængelige i forskellige perioder afhængigt af NUTS 2-regionen (f.eks. En region fra 1999 til 2030 og den anden fra 1995 til 2030). Derfor, i tilfælde af valg af to eller flere regioner, bør værdierne fra de regioner, der udgør regioner, også overvejes af brugeren.

To Top

GitHub-lager af dette beregningsmodul

Her får du banebrydende udvikling for dette beregningsmodul.

To Top

Prøvekørsel

To Top

Referencer

[1] Europa-Kommissionen, "EU Referencescenario 2016." [Online]. Tilgængelig: https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/energy-modelling.

To Top

Hvordan man citerer

Mostafa Fallahnejad, i Hotmaps-Wiki, CM-Vehicle-stock-på-NUTS-2-niveau (september 2020)

To Top

Forfattere og korrekturlæsere

Denne side blev skrevet af Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Denne side blev gennemgået af Marcul Hummel ( e-think ).

To Top

Licens

Ophavsret © 2016-2020: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Attribution 4.0 International licens

Dette arbejde er licenseret under en Creative Commons CC BY 4.0 International licens.

SPDX-licensidentifikator: CC-BY-4.0

Licens-tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Anerkendelse

Vi vil gerne formidle vores dybeste påskønnelse til Horizon 2020 Hotmaps-projektet (tilskudsaftale nummer 723677), som gav finansieringen til at gennemføre den nuværende undersøgelse.

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated