Sisällysluettelo

Yhdellä silmäyksellä

Tämä laskentamoduuli osoittaa ajoneuvojen varastoprofiilin NUTS 2 -tasolla vuodesta 1990 vuoteen 2030 tavanomaisen liiketoiminnan skenaarion perusteella. Tietojoukko löytyy myös Hotmaps-tietojoukon arkistoista. Kuvatut NUTS 2 -tason luvut ekstrapoloitiin NUTS 0 -tietojen arvojen perusteella. Historialliset tietopisteet ekstrapoloitiin PRIMES – TREMOVE EU 2016 -viiteskenaariosta johdettujen valittujen indikaattoreiden tulevaisuuden suuntausten perusteella.

To Top

Johdanto

Tämä laskentamoduuli osoittaa ajoneuvojen varastoprofiilin NUTS 2 -tasolla vuoteen 2030 asti tavanomaisen liiketoiminnan skenaarion perusteella. Tietojoukko löytyy myös Hotmaps-arkistosta. Kuvatut NUTS 2 -tason luvut ekstrapoloitiin NUTS 0 -tietojen arvojen perusteella. Historialliset tietopisteet ekstrapoloitiin PRIMES – TREMOVE EU 2016 -viiteskenaariosta johdettujen valittujen indikaattoreiden tulevaisuuden suuntausten perusteella [1] .

Laskentamoduuli voidaan suorittaa vain NUTS 2 -tasolla.

To Top

Tulot ja lähdöt

Tulot : Tämä CM ei vaadi käyttäjältä syöteparametriä. Käyttäjän tulisi valita vain yksi tai useampi NUTS 2 -alue.

Lähdöt :

  • Indikaattorit:
    • Ajoneuvokanta kauden ensimmäisenä vuonna
    • Ajoneuvokanta kauden viimeisenä vuonna
  • Grafiikka:
    • Yksi pylväskaavio on esitetty näyttämään ajoneuvojen varastojen patsaat eri vuosina.

To Top

Metodologia

NUTS2-tiedot (2006) ovat seurausta ajoneuvokantatietojen alueellisesta interpoloinnista NUT0-tasolla, käyttäen välityspalvelimena ajoneuvokannan lukumäärän NUTS2-tietoja ja NUTS2-tason bruttokansantuotetta. Lisäksi tietojen alkuperäinen 5 vuoden tarkkuus NUTS0-tasolla on interpoloitu vuotuisella tarkkuudella. Tulokset näytetään indikaattoreiden ja kaavion muodossa.

On huomattava, että jos valitaan kaksi tai useampia alueita, esitetään yhdistetty arvo. Lisäksi on huomattava, että tietoja on saatavilla eri ajanjaksoilta NUTS 2 -alueesta riippuen (esim. Yksi alue vuosina 1999-2030 ja toinen vuosina 1995-2030). Siksi, jos valitaan kaksi tai useampia alueita, käyttäjän tulisi myös ottaa huomioon muodostavien alueiden arvot.

To Top

Tämän laskentamoduulin GitHub-arkisto

Täältä saat vertailevan kehityksen tälle laskentamoduulille.

To Top

Näyte ajo

To Top

Viitteet

[1] Euroopan komissio, EU: n viiteskenaario 2016. [Online]. Saatavilla: https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/energy-modelling.

To Top

Kuinka lainata

Mostafa Fallahnejad, Hotmaps-Wikissä, CM-Vehicle-stock-at-NUTS-2-taso (syyskuu 2020)

To Top

Kirjoittajat ja arvostelijat

Tämän sivun on kirjoittanut Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Tämän sivun tarkisti Marcul Hummel ( e-think ).

To Top

Lisenssi

Tekijänoikeus © 2016-2020: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons CC BY 4.0 -lisenssillä.

SPDX-lisenssitunniste: CC-BY-4.0

Lisenssiteksti: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Tunnustus

Haluamme välittää syvän arvostuksemme Horisontti 2020 Hotmaps -hankkeelle (avustussopimuksen numero 723677), joka tarjosi rahoitusta tämän tutkimuksen suorittamiseen.

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated