Spis treści

W skrócie

Ten moduł obliczeniowy przedstawia profil zapasów pojazdów na poziomie NUTS 2 od 1990 r. Do 2030 r. W oparciu o scenariusz normalnej działalności. Zestaw danych można również znaleźć w repozytoriach zestawów danych Hotmaps. Zilustrowane liczby na poziomie NUTS 2 ekstrapolowano na podstawie wartości z danych NUTS 0. Punkty danych historycznych ekstrapolowano w oparciu o przyszłe trendy dla wybranych wskaźników pochodzących ze scenariusza odniesienia PRIMES – TREMOVE EU 2016.

To Top

Wprowadzenie

Ten moduł obliczeniowy przedstawia profil zapasów pojazdów na poziomie NUTS 2 do roku 2030 w oparciu o scenariusz normalnej działalności. Zestaw danych można również znaleźć w repozytorium Hotmaps. Zilustrowane liczby na poziomie NUTS 2 ekstrapolowano na podstawie wartości z danych NUTS 0. Punkty danych historycznych ekstrapolowano na podstawie przyszłych trendów dla wybranych wskaźników pochodzących ze scenariusza odniesienia PRIMES – TREMOVE EU 2016 [1] .

Moduł obliczeniowy można uruchomić tylko na poziomie NUTS 2.

To Top

Wejścia i wyjścia

Dane wejściowe : ten CM nie wymaga od użytkownika żadnego parametru wejściowego. Użytkownik powinien wybrać tylko jeden lub kilka regionów NUTS 2.

Wyjścia :

  • Wskaźniki:
    • Dostępność pojazdów w pierwszym roku okresu
    • Dostępność pojazdów w ostatnim roku okresu
  • Grafika:
    • Przedstawiony jest jeden wykres słupkowy, który przedstawia stan zapasów pojazdów w różnych latach.

To Top

Metodologia

Dane NUTS2 (2006) są wynikiem przestrzennej interpolacji danych dotyczących taboru pojazdów na poziomie NUT0, z wykorzystaniem danych NUTS2 dotyczących liczby pojazdów i PKB na poziomie NUTS2 jako wartości zastępczej. Ponadto pierwotna pięcioletnia rozdzielczość danych na poziomie NUTS0 została interpolowana z rozdzielczością roczną. Wyniki przedstawiono w postaci wskaźników i wykresu.

Należy zauważyć, że w przypadku wyboru dwóch lub więcej regionów prezentowana jest wartość zagregowana. Ponadto należy zauważyć, że dane są dostępne dla różnych okresów w zależności od regionu NUTS 2 (np. Jeden region od 1999 do 2030, a drugi od 1995 do 2030). Dlatego w przypadku wyboru dwóch lub więcej regionów, wartości z regionów konstytuujących powinny być również brane pod uwagę przez użytkownika.

To Top

Repozytorium GitHub tego modułu obliczeniowego

Tutaj otrzymujesz najnowocześniejszy rozwój tego modułu obliczeniowego.

To Top

Próbny przebieg

To Top

Bibliografia

[1] Komisja Europejska, „EU Reference Scenario 2016”. [Online]. Dostępne: https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/energy-modelling.

To Top

Jak cytować

Mostafa Fallahnejad, w Hotmaps-Wiki, CM-Vehicle-stock-at-NUTS-2-level (wrzesień 2020)

To Top

Autorzy i recenzenci

Ta strona została napisana przez Mostafę Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Ta strona została sprawdzona przez Marcul Hummel ( e-think ).

To Top

Licencja

Prawa autorskie © 2016-2020: Mostafa Fallahnejad

Licencja międzynarodowa Creative Commons Attribution 4.0

Ta praca jest objęta licencją Creative Commons CC BY 4.0 International License.

Identyfikator licencji SPDX: CC-BY-4.0

Tekst licencji: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Potwierdzenie

Chcielibyśmy wyrazić nasze najgłębsze uznanie dla projektu Hotmaps programu „Horyzont 2020 (umowa o udzielenie dotacji nr 723677), który zapewnił fundusze na przeprowadzenie obecnego dochodzenia.

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated