Obsah

Na první pohled

Tento výpočetní modul demonstruje profil vozidel na úrovni NUTS 2 od roku 1990 do roku 2030 na základě scénáře obvyklého stavu. Datovou sadu najdete také v úložištích datových sad Hotmaps. Znázorněná čísla na úrovni NUTS 2 byla extrapolována na základě hodnot na datech NUTS 0. Historické datové body byly extrapolovány na základě budoucích trendů pro vybrané ukazatele odvozené z referenčního scénáře PRIMES – TREMOVE EU 2016.

To Top

Úvod

Tento výpočetní modul demonstruje profil vozidel na úrovni NUTS 2 do roku 2030 na základě scénáře obvyklého stavu. Datovou sadu najdete také v úložišti Hotmaps. Znázorněná čísla na úrovni NUTS 2 byla extrapolována na základě hodnot na datech NUTS 0. Historické datové body byly extrapolovány na základě budoucích trendů pro vybrané ukazatele odvozené z referenčního scénáře PRIMES – TREMOVE EU 2016 [1] .

Výpočtový modul lze spustit pouze na úrovni NUTS 2.

To Top

Vstupy a výstupy

Vstupy : Tento CM nevyžaduje od uživatele žádný vstupní parametr. Uživatel by měl vybrat pouze jednu nebo několik oblastí NUTS 2.

Výstupy :

  • Indikátory:
    • Zásoby vozidel v prvním roce období
    • Zásoby vozidel v posledním roce období
  • Grafika:
    • Je zobrazen jeden sloupcový graf, který zobrazuje sochy zásob vozidel v různých letech.

To Top

Metodologie

Údaje NUTS2 (2006) jsou výsledkem prostorové interpolace údajů o vozidlech na úrovni NUT0, přičemž se jako zástupné údaje použijí údaje o počtu vozidel v NUTS2 a HDP na úrovni NUTS2. Kromě toho bylo původní 5leté rozlišení dat na úrovni NUTS0 interpolováno ročním rozlišením. Výsledky jsou zobrazeny ve formě indikátorů a grafu.

Je třeba poznamenat, že v případě výběru dvou nebo více regionů je uvedena agregovaná hodnota. Dále je třeba poznamenat, že údaje jsou k dispozici pro různá období v závislosti na regionu NUTS 2 (např. Jeden region v letech 1999 až 2030 a druhý v letech 1995 až 2030). Proto by v případě výběru dvou nebo více regionů měl uživatel zohlednit také hodnoty z konstituujících regionů.

To Top

Úložiště GitHub tohoto výpočetního modulu

Zde získáte špičkový vývoj pro tento výpočetní modul.

To Top

Ukázkový běh

To Top

Reference

[1] Evropská komise, „Referenční scénář EU 2016“. [Online]. K dispozici: https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/energy-modelling.

To Top

Jak citovat

Mostafa Fallahnejad, na Hotmaps-Wiki, CM-Vehicle-stock-at-NUTS-2-level (září 2020)

To Top

Autoři a recenzenti

Tuto stránku napsal Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Tuto stránku zkontroloval Marcul Hummel ( e-think ).

To Top

Licence

Copyright © 2016-2020: Mostafa Fallahnejad

Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0

Tato práce podléhá licenci na základě mezinárodní licence Creative Commons CC BY 4.0.

SPDX-identifikátor licence: CC-BY-4.0

Text licence: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Potvrzení

Rádi bychom vyjádřili své nejhlubší uznání projektu Horizont 2020 Hotmaps (Grant Agreement number 723677), který poskytl finanční prostředky na provedení tohoto šetření.

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated