Πίνακας περιεχομένων

Με μια ματιά

Αυτή η ενότητα υπολογισμού δείχνει το προφίλ αποθεμάτων οχήματος σε επίπεδο NUTS 2 από το 1990 έως το έτος 2030 με βάση ένα σενάριο ως συνήθως. Το σύνολο δεδομένων μπορεί να βρεθεί και στα αποθετήρια συνόλων δεδομένων Hotmaps. Οι απεικονιζόμενοι αριθμοί στο επίπεδο NUTS 2, παρεκτάθηκαν με βάση τις τιμές στα δεδομένα NUTS 0. Τα ιστορικά σημεία δεδομένων παρεκτάθηκαν με βάση τις μελλοντικές τάσεις για επιλεγμένους δείκτες που προέρχονται από το σενάριο αναφοράς PRIMES – TREMOVE EU 2016.

To Top

Εισαγωγή

Αυτή η ενότητα υπολογισμού δείχνει το προφίλ αποθεμάτων οχήματος σε επίπεδο NUTS 2 έως το έτος 2030 με βάση ένα σενάριο ως συνήθως. Το σύνολο δεδομένων βρίσκεται επίσης στο αποθετήριο Hotmaps. Οι απεικονιζόμενοι αριθμοί στο επίπεδο NUTS 2, παρεκτάθηκαν με βάση τις τιμές στα δεδομένα NUTS 0. Τα ιστορικά σημεία δεδομένων παρεκτάθηκαν με βάση τις μελλοντικές τάσεις για επιλεγμένους δείκτες που προέρχονται από το σενάριο αναφοράς PRIMES – TREMOVE EU 2016 [1] .

Η μονάδα υπολογισμού μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε επίπεδο NUTS 2.

To Top

Είσοδοι και έξοδοι

Είσοδοι : Αυτό το CM δεν απαιτεί παράμετρο εισόδου από το χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει μόνο μία ή περισσότερες περιοχές NUTS 2.

Έξοδοι :

  • Δείκτες:
    • Απόθεμα οχήματος κατά το πρώτο έτος της περιόδου
    • Απόθεμα οχήματος κατά το τελευταίο έτος της περιόδου
  • Γραφικά:
    • Ένα γράφημα ράβδων απεικονίζεται για να δείχνει τα αγάλματα των αποθεμάτων οχημάτων σε διαφορετικά χρόνια.

To Top

Μεθοδολογία

Τα δεδομένα NUTS2 (2006) είναι το αποτέλεσμα μιας χωρικής παρεμβολής των δεδομένων αποθεμάτων του οχήματος σε επίπεδο NUT0, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα NUTS2 για τον αριθμό των αποθεμάτων του οχήματος και το ΑΕΠ σε επίπεδο NUTS2 ως πληρεξούσιο. Επιπλέον, η αρχική ανάλυση 5 ετών των δεδομένων σε επίπεδο NUTS0 έχει παρεμβληθεί με μια ετήσια ανάλυση. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με τη μορφή δεικτών και γραφήματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση επιλογής δύο ή περισσότερων περιοχών, παρουσιάζεται μια συγκεντρωτική τιμή. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για διαφορετικές περιόδους ανάλογα με την περιοχή NUTS 2 (π.χ. μία περιοχή από το 1999 έως το 2030 και η άλλη από το 1995 έως το 2030). Επομένως, σε περίπτωση επιλογής δύο ή περισσοτέρων περιοχών, οι τιμές από τις συστατικές περιοχές πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη από τον χρήστη.

To Top

Αποθήκη GitHub αυτής της λειτουργικής μονάδας υπολογισμού

Εδώ θα βρείτε την ανάπτυξη αιχμής για αυτήν την ενότητα υπολογισμού.

To Top

Δείγμα εκτέλεσης

To Top

βιβλιογραφικές αναφορές

[1] Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Σενάριο αναφοράς ΕΕ 2016.» [Σε σύνδεση]. Διαθέσιμο: https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/energy-modelling.

To Top

Πώς να παραθέσω

Mostafa Fallahnejad, στο Hotmaps-Wiki, CM-Vehicle-stock-at-NUTS-2-level (Σεπτέμβριος 2020)

To Top

Συγγραφείς και κριτικοί

Αυτή η σελίδα γράφτηκε από τον Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Αυτή η σελίδα αξιολογήθηκε από τον Marcul Hummel ( e-think ).

To Top

Αδεια

Πνευματικά δικαιώματα © 2016-2020: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Attribution 4.0 Διεθνής άδεια

Αυτό το έργο έχει άδεια βάσει της Creative Commons CC BY 4.0 International License.

SPDX-License-Identifier: CC-BY-4.0

License-Text: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Αναγνώριση

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθύτατη εκτίμησή μας στο Πρόγραμμα Hotmaps «Ορίζοντας 2020 » (Συμφωνία επιχορήγησης αριθμός 723677), το οποίο παρείχε τη χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated