Sadržaj

U jednom pogledu

Ovaj modul za izračun prikazuje profil zaliha vozila na razini NUTS 2 od 1990. do 2030. na temelju uobičajenog scenarija. Skup podataka može se naći i u spremištima skupova podataka Hotmaps. Ilustrirani brojevi na razini NUTS 2 ekstrapolirani su na temelju vrijednosti na podacima NUTS 0. Povijesni podaci su ekstrapolirani na temelju budućih trendova za odabrane pokazatelje izvedene iz referentnog scenarija PRIMES – TREMOVE EU 2016.

To Top

Uvod

Ovaj modul za izračun prikazuje profil zaliha vozila na razini NUTS 2 do 2030. godine na temelju uobičajenog scenarija. Skup podataka može se naći i u spremištu Hotmaps. Ilustrirani brojevi na razini NUTS 2 ekstrapolirani su na temelju vrijednosti na podacima NUTS 0. Povijesni podaci su ekstrapolirani na temelju budućih trendova za odabrane pokazatelje izvedene iz referentnog scenarija PRIMES – TREMOVE EU 2016 [1] .

Modul za izračunavanje može se izvoditi samo na razini NUTS 2.

To Top

Ulazi i izlazi

Ulazi : Ovaj CM ne zahtijeva ulazni parametar od korisnika. Korisnik bi trebao odabrati samo jednu ili nekoliko regija NUTS 2.

Izlazi :

  • Pokazatelji:
    • Zalihe vozila u prvoj godini razdoblja
    • Zalihe vozila u posljednjoj godini razdoblja
  • Grafika:
    • Prikazan je jedan trakasti grafikon koji prikazuje kipove zaliha vozila u različitim godinama.

To Top

Metodologija

Podaci NUTS2 (2006.) rezultat su prostorne interpolacije podataka o zalihama vozila na razini NUT0, koristeći NUTS2 podatke o broju vozila i BDP-u na razini NUTS2 kao proxy. Nadalje, izvorna 5-godišnja razlučivost podataka na razini NUTS0 interpolirana je godišnjom razlučivošću. Rezultati su prikazani u obliku pokazatelja i grafikona.

Treba napomenuti da se u slučaju odabira dviju ili više regija prikazuje agregirana vrijednost. Nadalje, treba napomenuti da su podaci dostupni za različita razdoblja, ovisno o regiji NUTS 2 (npr. Jedna regija od 1999. do 2030., a druga od 1995. do 2030.). Stoga, u slučaju odabira dviju ili više regija, korisnik također treba uzeti u obzir vrijednosti iz sastavnih regija.

To Top

GitHub spremište ovog kalkulacijskog modula

Ovdje ćete dobiti vrhunski razvoj za ovaj modul izračuna.

To Top

Uzorak trčanja

To Top

Reference

[1] Europska komisija, „Referentni scenarij EU-a 2016.“ [Na liniji]. Dostupno: https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/energy-modelling.

To Top

Kako citirati

Mostafa Fallahnejad, u Hotmaps-Wiki, CM-Vehicle-stock-at-NUTS-2-level (rujan 2020)

To Top

Autori i recenzenti

Ovu je stranicu napisao Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Ovu je stranicu pregledao Marcul Hummel ( e-think ).

To Top

Licenca

Copyright © 2016-2020: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Attribution 4.0 međunarodna licenca

Ovo je djelo licencirano pod Creative Commons CC BY 4.0 međunarodnom licencom.

SPDX-identifikator licence: CC-BY-4.0

Tekst licence: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Priznanje

Željeli bismo izraziti našu najdublju zahvalnost projektu Horizon 2020 Hotmaps (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj 723677), koji je osigurao financijska sredstva za provođenje ove istrage.

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated