Inhoudsopgave

In een oogopslag

Deze rekenmodule toont het voertuigvoorraadprofiel op NUTS 2-niveau van 1990 tot jaar 2030 op basis van een business as usual-scenario. De dataset is ook te vinden in Hotmaps dataset repositories. De geïllustreerde cijfers op het NUTS 2-niveau zijn geëxtrapoleerd op basis van waarden op basis van NUTS 0-gegevens. De historische datapunten werden geëxtrapoleerd op basis van toekomstige trends voor geselecteerde indicatoren afgeleid van het PRIMES-TREMOVE EU 2016 referentiescenario.

To Top

Invoering

Deze rekenmodule toont het voertuigvoorraadprofiel op NUTS 2-niveau tot jaar 2030 op basis van een business as usual scenario. De dataset is ook te vinden in de Hotmaps-repository. De geïllustreerde cijfers op het NUTS 2-niveau zijn geëxtrapoleerd op basis van waarden op basis van NUTS 0-gegevens. De historische gegevenspunten werden geëxtrapoleerd op basis van toekomstige trends voor geselecteerde indicatoren die zijn afgeleid van het PRIMES-TREMOVE EU 2016 referentiescenario [1] .

De rekenmodule kan alleen op NUTS 2-niveau worden uitgevoerd.

To Top

Ingangen en uitgangen

Inputs : Deze CM vereist geen invoerparameter van de gebruiker. De gebruiker mag slechts een of meer NUTS 2-regio's selecteren.

Uitgangen :

  • Indicatoren:
    • Voertuigvoorraad in het eerste jaar van de periode
    • Voertuigvoorraad in het laatste jaar van de periode
  • Grafische kaart:
    • Er wordt een staafdiagram weergegeven om de standbeelden van de voertuigvoorraden in verschillende jaren weer te geven.

To Top

Methodologie

De NUTS2-gegevens (2006) zijn het resultaat van een ruimtelijke interpolatie van de voertuigvoorraadgegevens op NUT0-niveau, waarbij de NUTS2-gegevens van het aantal voertuigenvoorraad en het BBP op NUTS2-niveau als proxy worden gebruikt. Bovendien is de oorspronkelijke resolutie van 5 jaar van de gegevens op NUTS0-niveau geïnterpoleerd met een jaarlijkse resolutie. De resultaten worden weergegeven in de vorm van indicatoren en een grafiek.

Opgemerkt moet worden dat in het geval van selectie van twee of meer regio's, een geaggregeerde waarde wordt weergegeven. Bovendien moet worden opgemerkt dat de gegevens beschikbaar zijn voor verschillende perioden, afhankelijk van de NUTS 2-regio (bv. De ene regio van 1999 tot 2030 en de andere van 1995 tot 2030). Daarom moeten in het geval van selectie van twee of meer regio's, de waarden van samenstellende regio's ook door de gebruiker in overweging worden genomen.

To Top

GitHub repository van deze rekenmodule

Hier krijg je de allernieuwste ontwikkeling voor deze rekenmodule.

To Top

Voorbeeldrun

To Top

Referenties

[1] Europese Commissie, "EU Reference Scenario 2016." [Online]. Beschikbaar: https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/energy-modelling.

To Top

Hoe te citeren

Mostafa Fallahnejad, in Hotmaps-Wiki, CM-Vehicle-stock-at-NUTS-2-level (september 2020)

To Top

Auteurs en recensenten

Deze pagina is geschreven door Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Deze pagina is beoordeeld door Marcul Hummel ( e-think ).

To Top

Licentie

Auteursrecht © 2016-2020: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Attribution 4.0 Internationale licentie

Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons CC BY 4.0 internationale licentie.

SPDX-licentie-ID: CC-BY-4.0

Licentie-tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Erkenning

We willen onze diepste waardering uitspreken voor het Horizon 2020 Hotmaps-project (subsidieovereenkomst nummer 723677), dat de financiering heeft verstrekt om het huidige onderzoek uit te voeren.

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated