Obsah

Jedným pohľadom

Tento výpočtový modul demonštruje profil vozidiel na úrovni NUTS 2 od roku 1990 do roku 2030 na základe scenára obvyklého stavu. Sadu údajov nájdete aj v úložiskách súborov údajov Hotmaps. Ilustrované čísla na úrovni NUTS 2 boli extrapolované na základe hodnôt na údajoch NUTS 0. Historické dátové body boli extrapolované na základe budúcich trendov pre vybrané ukazovatele odvodené z referenčného scenára PRIMES – TREMOVE EU 2016.

To Top

Úvod

Tento výpočtový modul demonštruje profil vozidiel na úrovni NUTS 2 do roku 2030 na základe scenára bežného fungovania. Sadu údajov nájdete aj v úložisku Hotmaps. Ilustrované čísla na úrovni NUTS 2 boli extrapolované na základe hodnôt na údajoch NUTS 0. Historické údajové body boli extrapolované na základe budúcich trendov pre vybrané ukazovatele odvodené z referenčného scenára PRIMES – TREMOVE EU 2016 [1] .

Výpočtový modul je možné spustiť iba na úrovni NUTS 2.

To Top

Vstupy a výstupy

Vstupy : Tento CM nevyžaduje od používateľa žiadny vstupný parameter. Používateľ by si mal zvoliť iba jeden alebo viac regiónov NUTS 2.

Výstupy :

  • Ukazovatele:
    • Zásoby vozidiel v prvom roku obdobia
    • Zásoby vozidiel v poslednom roku obdobia
  • Grafika:
    • Je zobrazený jeden stĺpcový graf, ktorý zobrazuje sochy zásob vozidiel v rôznych rokoch.

To Top

Metodika

Údaje NUTS2 (2006) sú výsledkom priestorovej interpolácie údajov o vozidle na úrovni NUT0 s použitím údajov NUTS2 o počte vozidiel a HDP na úrovni NUTS2 ako zástupcu. Navyše pôvodné päťročné rozlíšenie údajov na úrovni NUTS0 bolo interpolované s ročným rozlíšením. Výsledky sú zobrazené vo forme indikátorov a grafu.

Je potrebné poznamenať, že v prípade výberu dvoch alebo viacerých regiónov je uvedená súhrnná hodnota. Ďalej je potrebné poznamenať, že údaje sú k dispozícii za rôzne obdobia v závislosti od regiónu NUTS 2 (napr. Jeden región od roku 1999 do roku 2030 a druhý od roku 1995 do roku 2030). Preto by v prípade výberu dvoch alebo viacerých regiónov mal užívateľ brať do úvahy aj hodnoty z konštituujúcich regiónov.

To Top

Úložisko GitHub tohto výpočtového modulu

Tu získate špičkový vývoj pre tento výpočtový modul.

To Top

Ukážka behu

To Top

Referencie

[1] Európska komisia, „Referenčný scenár EÚ 2016“. [Online]. Dostupné na: https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/energy-modelling.

To Top

Ako citovať

Mostafa Fallahnejad, na Hotmaps-Wiki, CM-Vehicle-stock-at-NUTS-2-level (september 2020)

To Top

Autori a recenzenti

Túto stránku napísal Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Túto stránku skontroloval Marcul Hummel ( e-think ).

To Top

Licencia

Autorské práva © 2016-2020: Mostafa Fallahnejad

Medzinárodná licencia Creative Commons Attribution 4.0

Toto dielo je licencované podľa medzinárodnej licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Identifikátor licencie SPDX: CC-BY-4.0

Text licencie: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Poďakovanie

Chceli by sme najhlbšie oceniť projekt Horizont 2020 Hotmaps (dohoda o grante č. 723677), ktorý poskytol finančné prostriedky na uskutočnenie tohto prešetrovania.

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovenian* Swedish*

* machine translated