Scenario Toolchain Steps Next step

Sisällysluettelo

Johdanto

Tämä on analyysin ensimmäinen vaihe kansallisella tasolla.

To Top

Eri kaukolämpöä edustavien tapausten tunnistaminen

Eri, edustavien ja tyypillisten tapausten tunnistamiseksi kaukolämmön kustannusten ja potentiaalien analysoimiseksi kiinnostavassa maassa / alueella Hotmaps tarjoaa erilaisia oletustietokerroksia Hotmaps-tietokannassa sekä erilaisia laskentamoduuleja (CM). Myös omia tietoja voidaan ladata ja käyttää. Tämä tunnistamismenettely voi koostua seuraavista vaiheista:

 • Laske skenaariot tulevasta lämmöntarpeesta ja luo koko lattiatiheyskartat koko kiinnostavalle maalle / alueelle
 • Tunnista alueet, jotka voivat olla kiinnostavia kaukolämmitykselle käyttäjän määrittämien kynnysarvojen perusteella
 • Analysoi / kerää ylilämmön ja uusiutuvan energian mahdollisuudet määritellyssä maassa / alueella, joka saattaa olla kiinnostava kaukolämmitykselle
 • Ryhmittele / ryhmittele samanlaisia alueita ja valitse edustavat kaupungit / alueet jatkoanalyysiä varten

Seuraava kuva esittää tämän menettelyn graafisesti ja näyttää eri tietolähteet ja laskentamoduulit, joita voidaan käyttää.

* Kuva: Eri tyypillisten kaukolämpötietojen tunnistaminen (vaihe 1) *

Seuraavissa alaluvuissa kuvataan tämän menettelyn eri vaiheet yksityiskohtaisemmin.

To Top

Tulevan lämmöntarpeen laskeminen ja rakennuksen bruttopinta-ala-tiheyskartat

Analyysin ensimmäinen vaihe on luoda tulevaisuuden lämmöntarve ja lattiapinta-alatiheyskartat kiinnostavalle alueellesi / maallesi. Voit käyttää Hotmaps-projektin aikana kehitettyjä tietoja kaikista EU-28-maista (Hotmapsin oletusdata, saatavana Hotmaps-tietokannasta) tai voit käyttää muita lämpökysynnän tiheyskarttoja kiinnostavalle alueellesi / maallesi.

 • Käytä Hotmaps-projektin aikana kehitettyjä lämmön kysynnän ja bruttopinta-alan tiheyskarttoja - oletusdata lämpökysynnän tiheydestä Hotmaps-tietokannasta:
  • Kaikkien EU-28: n jäsenvaltioiden osalta on kehitetty lämmön kysyntätiheyskartat, jotka vastaavat rakennusten huonelämmityksen ja käyttöveden tuotannon lämmöntarpetta. Ne ovat saatavana asuinrakennusten ja muiden asuinrakennusten kokonaiskysyntänä, mutta ne jakautuvat myös asuinrakennusten ja muiden rakennusten kesken. Kaikki kartat ovat saatavana hehtaaritasolla, eli tarkkuudella 100x100m. Lämmön kysyntätiheyskartoille pääsee Hotmaps-tietokannan kerrokset-osiosta, ja lisätietoja siitä, miten voit valita haluamasi maan / alueen, löydät täältä.
  • Lämmön kysyntätiheyskarttoja on mahdollista mukauttaa oletusten mukaan rakennusten lämmöntarpeen tulevasta kehityksestä. Kaksi erilaista laskentamoduulia (CM) voidaan käyttää:
   • CM - Scale -lämpö- ja kylmätiheyskarttoja voidaan käyttää laskemaan uudelleen lämpötarve kullakin hehtaarilla käyttämällä samaa kerrointa kaikille hehtaarielementeille.
   • CM - Demand -ennustetta voidaan käyttää tuottamaan tulevaisuuden lämpökysyntä ja bruttopinta-alan tiheyskartat perustuen EU: n rakennuskannan oletuskehitysskenaarioihin (linkki lisätietoihin oletusskenaarioista. On myös mahdollista mukauttaa useita parametreja verrattuna oletuslaskelmiin, kuten energian kysynnän vähentäminen tai bruttopinta-alan väheneminen.
 • Käytä omia tietojasi lämmön kysyntätiheydestä maassasi / analyysialueellasi :
  • Lämpötiheyskartat on mahdollista ladata rasteritiedostomuodossa (.tif) Hotmaps-työkalupakettiin, kun luot käyttäjätiliä ja kirjaudut sisään yksityiseen osioon. Ladatut lämmön kysyntätiheyskerrokset voivat heijastaa lämmön kysyntätiheyksien nykytilannetta kiinnostavassa maassa / alueella tai myös mahdollista lämmöntarpeiden tulevaisuuden skenaariota riippuen vastaavien kerrosten muodostamiseen käytetystä syötetiedosta. Lisätietoja käyttäjätilin luomisesta ja omien tietojen lataamisesta löydät täältä.
  • On myös mahdollista mukauttaa omia lämpötiheyskarttoja CM - Scale lämpö - ja kylmätiheyskartoilla tai CM - Demand -projektion kautta kuten oletuskerros.

Kehitettyä lämmöntarpeen ja lattiapinta-alan tiheyskarttoja käytetään edelleen muissa laskentamoduuleissa (CM).

To Top

Kaukolämmityksen kannalta mahdollisesti kiinnostavien alueiden tunnistaminen

Kun on kehitetty mahdolliset tulevaisuuden skenaariot lämmön kysynnälle ja lattiapinta-alan tiheyskartat kiinnostavalle kaupungille / alueelle, voidaan tunnistaa mahdolliset kaukolämpökaupungit / -alueet. Tämä voidaan tehdä CM: llä - Kaukolämpöpotentiaalialueet: käyttäjän määrittämät kynnysarvot seuraavien vaiheiden mukaisesti:

 • CM: ää voidaan käyttää NUTS3 - NUTS0 -tasolla ja myös hehtaaritasolla (= oma alueen valinta). Suurempien alueiden laskeminen voi kuitenkin kestää kauan, tai moduuli saattaa löytää liian monta mahdollista aluetta eikä ehkä pysty näyttämään tuloksia. Tällöin kiinnostava alue voidaan jakaa, esimerkiksi eri NUTS3- tai hehtaarialueille, ja kullekin näistä CM voidaan käynnistää.
 • CM tunnistaa potentiaaliset kaukolämpöalueet seuraavien kahden kynnysarvon perusteella: lämmöntarpeiden kynnys lämmöntarpeiden kussakin solussa lämmöntarve-tiheyskartalla ja lämmön kysyntäkynnys yhdistettyjen solujen ryhmille, joiden lämmöntarve ylittää edellisen kynnysarvon ( = yhtenäinen alue). Käyttäjän on määriteltävä nämä kaksi kynnysarvoa.
 • Useiden muiden indikaattoreiden lisäksi moduuli muodostaa muotoilutiedoston mahdollisista kaukolämpöalueista, jotka näytetään ja tallennetaan työkaluryhmään kerrokset-osioon. Erityisen kiinnostavia ovat seuraavat indikaattorit: kokonaislämmön kysyntä yhtenäisellä alueella, alueen keskimääräinen lämmöntarpeen tiheys.
 • Kun CM on käytetty koko kiinnostuksen kohteena olevalla alueella / maassa, yksittäisistä kartoista voidaan muodostaa yleiskartta mahdollisista kaukolämpöalueista.

To Top

Analyysi ylilämmön ja uusiutuvan energian potentiaalista tunnistetuilla alueilla, jotka saattavat kiinnostaa kaukolämpöä

Tässä vaiheessa voidaan analysoida ylilämmön ja uusiutuvan energian mahdollisuudet alueilla, jotka on tunnistettu mahdollisesti kaukolämmön kannalta kiinnostaviksi. Näitä tietoja yhdessä edellisessä vaiheessa kerättyjen alueiden lämmöntarpeen ja lämmöntarpeiden tiheyden tietojen kanssa voidaan sitten käyttää kuvaamaan edustavia kaukolämpöalueita jatkoanalyysivaiheita varten. Seuraava luettelo antaa yleiskatsauksen lämmönlähteistä, jotka tulisi ottaa huomioon, ja linkit kyseisen energialähteen oletustietoihin, jotka ovat saatavilla Hotmaps-tietokannassa:

To Top

Edustavien tyypillisten kaukolämpöalueiden tunnistaminen jatkoanalyysiä varten

Kahden edellisen vaiheen keräämiä tietoja voidaan käyttää erityyppisten edustavien, tyypillisten kaukolämpöalueiden määrittelemiseen kiinnostavalla alueella / maassa. Alueet / kaupungit, joilla on samanlaiset mitat ja yhdistelmät lämmön kokonaiskysynnästä, keskimääräisestä lämmöntarpeesta sekä uusiutuvan energian ja ylimääräisen lämmön mahdollisuudesta, voidaan ryhmitellä.

Mahdolliset indikaattorit tyypillisten kaukolämpöalueiden ryhmittelylle:

 • alueen lämmön kokonaiskysyntä [GWh / vuosi]
 • alueen keskimääräinen lämmöntarpeen tiheys [MWh / (ha * vuosi)]
 • Uusiutuvien energialähteiden käytettävissä oleva potentiaali:
  • jätevedenpuhdistamojen teho
  • maatalouden jäämät
  • karjan jätevedet
  • metsäjäämät
  • kunnan kiinteät jätteet
  • maalämpöpotentiaalinen lämmönjohtavuus
  • potentiaaliset aurinkokeräimet - katolla
  • mahdolliset aurinkokeräimet avoimessa kentässä
 • ylimääräiset lämpöpotentiaalit:
  • suuret teollisuusalueet
  • muut

Kullekin tyypillisten DH-alueiden kehitetylle ryhmälle voidaan sitten valita yksi tai useampi edustava kaupunki / alue ja analysoida sitä edelleen. Nämä voivat toimia edustavina tapaustutkimuksina.

To Top

Kuinka lainata

Marcus Hummel, Giulia Conforto, Hotmaps-Wikissä, Ohjeet Hotmaps-työkalupakin käyttämiseen analyyseihin kansallisella tasolla (elokuu 2020)

To Top

Kirjoittajat ja arvostelijat

Tämän sivun ovat kirjoittaneet Marcus Hummel ja Giulia Conforto e-think .

☑ Tämän sivun tarkasteli Mostafa Fallahnejad EEG - TU Wien .

To Top

Lisenssi

Tekijänoikeus © 2016-2020: Marcus Hummel, Giulia Conforto

Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons CC BY 4.0 -lisenssillä.

SPDX-lisenssitunniste: CC-BY-4.0

Lisenssiteksti: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Tunnustus

Haluamme välittää syvän arvostuksemme Horisontti 2020 Hotmaps -hankkeelle (avustussopimuksen numero 723677), joka tarjosi rahoitusta tämän tutkimuksen suorittamiseen.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated