Sisällysluettelo

Yhdellä silmäyksellä

Tämä moduuli tuottaa tilalämmityksen ja käyttöveden tuotannon kysyntäprofiilit valitulle alueelle. Se käyttää oletuskuormitusprofiileja asuin- ja palvelualalla NUTS2-tasolla ja skaalaa sen tiettyyn kysyntään näillä aloilla ja tarjoaa kuormaprofiilit erotettuna tilan lämmitykseen ja käyttöveden tuottamiseen.

To Top

Johdanto

Hotmaps tarjoaa yleiset ja vuodekohtaiset lämpökuormaprofiilit NUTS2-tasolla. Käyttäjä saattaa haluta mukauttaa oletusprofiileja omistamiensa tietojen perusteella. Tämä laskentamoduuli antaa mahdollisuuden skaalata profiilien eri elementtejä ylös tai alas ja saada uusi profiili.

To Top

Tulot ja lähdöt

Syöttökerrokset ja parametrit

Hotmapsin oletustietojoukosta käytetään useita tasoja ja profiileja:

 • Lämpötiheysasuntosektori
 • Lämpötiheys muualla kuin asunnoissa
 • Asunnon bruttopinta-ala
 • Kokonaispinta-ala muu kuin asuin
 • Teollinen tietokanta
 • Kuormaprofiilit teollisuudelle
 • Kuormaprofiilit asuntojen lämmitykseen
 • Kuormaprofiilit tertiäärilämmitystä varten
 • Kuumavesiprofiilit kotitalouskäyttöön
 • Latausprofiilit tertiääriselle käyttövedelle

Käyttäjän panokset

Käyttäjän tulee antaa seuraavat parametrit:

 • Asuntojen lämmityskerroin : Asuntojen lämmitystarve kerrotaan tällä kertoimella.
 • Tertiäärinen lämmityskerroin : Tertiäärinen lämmitystarve kerrotaan tällä kertoimella.
 • Asuinrakennusten käyttöveden kerroin : Asuntojen käyttöveden tarve kerrotaan tällä kertoimella.
 • Tertiäärinen käyttöveden kerroin : Tertiäärisen käyttöveden tarve kerrotaan tällä kertoimella.

To Top

Tuotos

Indikaattorit

 • Lämmön kysyntä toimialoittain : Teollisuuden vuosittainen lämmöntarve valitulla alueella.
 • Lämmön tarve asuntolämmityksellä: Asunnon lämmitykseen vaadittava lämmitys vuodessa valitulla alueella.
 • Lämmön tarve asuinrakennusten lämpimän vesihuollon kautta : Asunnon lämpimän vesihuollon edellyttämä lämmitys vuodessa valitulla alueella.
 • Lämmön kysyntä tertiäärisellä lämmityksellä : Vuosilämpö vaaditaan tertiäärisen sektorin lämmitykselle valitulla alueella.
 • Lämmön kysyntä korkea-asteen sektorilla lämminvesihuolto : Vuosittainen lämpö vaaditaan tertiäärisen sektorin lämpimän veden saannille valitulla alueella.
 • Pään kokonaiskysyntä: Vuotuinen kokonaislämpö tarvitaan valitulla alueella.

Grafiikka

 • Lämmön kysyntäprofiilit : graafinen esitys yllä luetelluista indikaattoreista vuoden aikana.

X-akseli edustaa aikaa ja y-akseli kuvaa tehoa MW: na. Voi olla hyödyllistä piilottaa tietyt sektorit, jotta näet paremmin muut. Tämä voidaan tehdä kaksoisnapsauttamalla legendaa.

To Top

Menetelmä

Yleiskatsaus

Vastaavat kuormaprofiilit määritetään käyttäjän valinnassa teollisuusalueille, asuin- ja korkea-asteen rakennuksille.

To Top

Yksityiskohdat

Asuntojen lämminvesihuolto

Asuinrakennusten bruttopinta-alan ja niiden NUTS 0 ID: n perusteella lämminvesihuoltoon käytetty energia lasketaan seuraavan luettelon avulla. Käyttämällä valitun alueen NUTS 2 -tunnusta määritetään kuormitusprofiili. Asunnon käyttöveden tarjonta kerrotaan asunnon käyttöveden kertoimella, jos käyttäjä haluaa säätää arvoa.

Spesifinen energia alueittain lämpimän veden saamiseksi asuinrakennuksissa eri maissa

| Pähkinät0 ID | Lämmin vesihuolto, kWh / m² / a | | ------------- |: -------------: | | AT | 21,67 | | BE | 31,95 | | BG | 12,93 | | HR | 21.38 | | CY | 8.80 | | CZ | 22,83 | | DK | 9,64 | | EE | 14.35 | | FI | 10.15 | | FR | 9,66 | | DE | 8.27 | | EL | 12.51 | | HU | 13,66 | | IE | 15.91 | | IT | 14.01 | | LV | 15.71 | | LT | 13.36 | | LU | 8.29 | | MT | 10,99 | | NL | 8,91 | | PL | 10.00 | | PT | 9.48 | | RO | 11.48 | | SK | 21.51 | | SI | 21,74 | | ES | 23.34 | | SE | 13.54 | | UK | 49,03 |

Asuntojen lämmitys

Käytetään asuntosektorin lämmöntarpeen tiheyttä. Koska tämä tietojoukko sisältää jo lämpimään veteen käytetyn energian, siitä vähennetään edellinen laskettu lämpimän veden energia. NUTS 2 ID: n perusteella jokaiselle käyttäjän valitsemassa lämpötiheyden ruudulle määritetään asuntolämmitysprofiili. Asunnon lämmitys kerrotaan asunnon lämmityskertoimella, jos käyttäjä haluaa säätää arvoa.

Tertiäärinen lämminvesihuolto

Samoin kuin asuinrakennusten lämpimän veden saanti, tarvittava energia lasketaan taulukon avulla. Tietyn alueen NUTS 2 -tunnuksella määritetään kuormitusprofiili. Lämpimän tertiäärisen veden syöttö kerrotaan kolmannen asteen kuuman veden syöttökertoimella, jos käyttäjä haluaa säätää arvoa.

Ominaisenergia pinta-alaa kohden lämminvesihuoltoon korkea-asteen rakennuksissa eri maissa

| Pähkinät0 ID | Lämmin vesihuolto, kWh / m² / a | | ------------- |: -------------: | | AT | 6,57 | | BE | 13,88 | | BG | 15.88 | | HR | 9.42 | | CY | 6,26 | | CZ | 9.18 | | DK | 8.03 | | EE | 14.13 | | FI | 10.52 | | FR | 9.57 | | DE | 3,05 | | EL | 6,99 | | HU | 9.51 | | IE | 10,87 | | IT | 5.62 | | LV | 7.16 | | LT | 10.46 | | LU | 7.20 | | MT | 10.45 | | NL | 6,89 | | PL | 9.55 | | PT | 21.47 | | RO | 13.85 | | SK | 8.49 | | SI | 27,73 | | ES | 12.44 | | SE | 19,62 | | UK | 13.45 |

Tertiäärinen lämmitys

Tertiaarinen lämmitys lasketaan samalla tavalla kuin asuinrakennusten lämmitys. Tertiäärilämmitys kerrotaan tertiäärisellä lämmityskertoimella, jos käyttäjä haluaa säätää arvoa.

Teollisuuden lämmöntarve

Teollisuuden lämmöntarve haetaan teollisuustietokannasta ja NUTS 0 ID: n ja alasektorin perusteella määritetään kuormitusprofiili.

Yhteenveto

Viisi tuloksena olevaa profiilia kootaan absoluuttisella tavalla lopullisen profiilin saamiseksi.

To Top

Toteutus

Kuormaprofiilit

Mainitut kuormitusprofiilit koostuvat 8760 pisteestä, jotka edustavat kuormitusta 365 päivän jokaiselle tunnille. Lisätietoja kuormaprofiileista löytyy täältä. Kaikki kuormitusprofiilit normalisoidaan siten, että integraali on yhtä suuri kuin 1.

Teollisuusalueet

Lämmönlähteet otetaan teollisuuden tietokannasta. Liiallisen lämmön, NUTS 0 ID: n ja teollisuussektorin perusteella jokaiselle alueelle luodaan kuormitusprofiili, joka kattaa vuoden jokaisen tunnin.

Lämpötiheydet

Asuin- ja muiden toimialojen lämmön kysyntätiheys on rasteritiedostoja, jotka löytyvät täältä.

Lattiapinta-ala

Asuin- ja bruttopinta-ala muu kuin asuinalue ovat rasteritiedostoja, jotka löytyvät täältä ja täältä.

To Top

Tämän laskentamoduulin GitHub-arkisto

Täältä saat vertailevan kehityksen tälle laskentamoduulille.

To Top

Näyte ajo

Näyte ajo DK05: ssä.

Näyte ajo DK05: ssä. Vain valittu sininen alue otetaan huomioon.

Graafinen esitys eri sektoreiden lämmöntarpeesta vuoden aikana.

Tämän grafiikan tiedot voidaan viedä painamalla "VIE RYHMÄT" -painiketta.

To Top

Kuinka lainata

Ali Aydemir ja David Schilling, Hotmaps Wikissä, CM Heat load -profiilit (syyskuu 2020)

To Top

Kirjoittajat ja arvostelijat

Tämän sivun ovat kirjoittaneet Ali Aydemir ja David Schilling ( Fraunhofer ISI ).

☑ Tämän sivun tarkasteli Tobias Fleiter ( Fraunhofer ISI ).

To Top

Lisenssi

Tekijänoikeus © 2016-2020: Ali Aydemir ja David Schilling

Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons CC BY 4.0 -lisenssillä.

SPDX-lisenssitunniste: CC-BY-4.0

Lisenssiteksti: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Tunnustus

Haluamme välittää syvän arvostuksemme Horisontti 2020 Hotmaps -hankkeelle (avustussopimuksen numero 723677), joka tarjosi rahoitusta tämän tutkimuksen suorittamiseen.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated