Sisällysluettelo

Johdanto

Hotmaps-projektin puitteissa tietoja on kerätty eri tasoilla (valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla). Nämä tiedot on tuotettu neljältä eri alalta: asuinrakennukset (omakotitalot, monitaloperheet ja kerrostalot), palvelu (toimistot, kauppa, koulutus, terveys, hotellit ja ravintolat ja muut ei-asuinrakennukset), teollisuus (rauta ja teräs, ei-rautametallit, paperi ja painatus, ei-metalliset mineraalit, kemianteollisuus, ruoka, juoma ja tupakka, tekniikka ja muut luokittelemattomat) ja kuljetus (matkustajaliikenne - julkinen, yksityinen, rautatie- ja tavaraliikenne - raskaat tavarat ja kevyet hyötyajoneuvot).

Kaikki yllä mainitut tietojoukot on tallennettu GitLabin Hotmaps-tietovarastoihin, ja niihin pääsee käsiksi ja ladattavissa sieltä. Hotmaps-tietovarastot ovat laajat ja koostuvat yli 70 arkistosta. Saadaksemme paremman yleiskuvan kaikista Hotmaps-arkistoista, ryhmitimme ne tässä eri luokkiin ja annoimme suoran linkin niihin. Yksityiskohtaisia selityksiä tietojen keräämisestä, menetelmistä, viitteistä, oletuksista ja Hotmaps-tietojoukkojen rajoituksista on tässä raportissa [1].

To Top

Rakennuskanta

EU: n rakennuskanta

To Top

Lämmityksen ja jäähdytyksen kysyntätiheyskartta

To Top

Bruttopinta-alan tiheyskartta

To Top

Bruttotilavuuden tiheyskartta

To Top

Rakentamisjaksot

Osuus bruttopinta-alasta rakennusjaksoissa:

To Top

Väestö

To Top

Ala

To Top

Ilmasto

To Top

Uusiutuvien energialähteiden potentiaali

To Top

Skenaariotiedot

To Top

Teknologiatiedot

To Top

Profiilit

Tunneittaiset lämpökuormaprofiilit - yleiset profiilit

Luo oma profiili:

Yleisten tiedostojen on tarkoitus antaa käyttäjälle mahdollisuus tuottaa omia kuormitusprofiileja omien tietojensa ja valitsemansa rakennevuoden avulla. Teollisuuden kuormitusprofiileille annoimme vuoden mittaisen profiilin vuodelle 2018 (jossa tyyppipäivät asetetaan tämän vuoden järjestyksessä). Tarjoimme korkea-asteen ja asuinrakennusten kuormaprofiileille vuoden pituisen profiilin vuodelle 2010. Haluamme kuitenkin antaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää valitsemaansa rakennevuotta (Rakennevuosi tarkoittaa tässä yhteydessä päivien järjestystä vuoden aikana).

Tässä esitetyt profiilit ovat yksikköä, koska ne on skaalattava vuoden mittaisten profiilien luomisen aikana.

Katso lisätietoja tämän profiilin luomisesta yleisistä profiileista tämän wikin yksittäisistä profiileista tai vastaavista tietojoukkotietovarastoista.

To Top

Asuinprofiilit - yleiset

Lämmitykselle, jäähdytykselle ja käyttövedelle annoimme vuoden mittaisen profiilin vuodelle 2010. Jos käyttäjillä on kuitenkin pääsy sijaintikohtaisiin tuntilämpötilaprofiileihin tai lämpötilaprofiileihin muina vuosina kuin 2010, haluamme antaa käyttäjälle mahdollisuuden käytä näitä tietoja kuormitusprofiilien luomiseen eri rakennevuodella tai korkeammalla tarkkuudella. Siksi yleisten profiilien on tarkoitus antaa käyttäjälle mahdollisuus tuottaa omia kuormitusprofiileja käyttämällä omia tietojaan ja valitsemaansa rakennevuotta.

Lämminvesivarannossa oletamme, että kysyntä ja siten vastaava kuormitusprofiili riippuvat kausiluonteisista, viikoittaisista ja päivittäisistä vaikutuksista.

Sarakkeet "päivän tyyppi" viittaavat viikonpäivään:

 • arkipäivät = kirjoitettu päivä 0;
 • lauantai tai lomaa edeltävä päivä = kirjoitettu päivä 1;
 • sunnuntai tai loma = tyypillinen päivä 2

Kausivaikutuksen integroimiseksi kysyntäprofiiliin käytetään saraketta “kausi”.

 • 0 = kesä (15/05 - 14/09)
 • 1 = talvi (1/11 - 20/3)
 • 2 = Siirtymä (21/3 - 14/5 & 15/9 - 31/10)

Lämpimän veden ympärivuotiset profiilit voidaan luoda tässä olevista yleisprofiileista seuraavasti:

 1. määritetään rakennevuosi, jolle profiilit luodaan
 2. tyypin / kauden tuplien tilaaminen valitun vuoden mukaan
 3. vastaavan kuormitusarvon jakaminen tyypillisen päivän / kauden tuplalle kullekin tunnille - vuosittaisen vuotuisen profiilin (eli profiilin integraalin) kokonaissumman skaalaus vuotuisen kokonaiskysynnän mukaan

Oletamme, että lämmityksen ja jäähdytyksen kysyntä ei riipu päivän tyypistä, vaan vain itse vuorokauden tunnista ja kyseisen tunnin ulkolämpötilasta (tästä syystä sarakkeet "tyyppi päivä" ja "kausi" ovat ei ole merkitystä lämmitys- ja jäähdytysprofiileille).

Vuotuiset profiilit voidaan luoda tässä arkistossa olevista yleisprofiileista seuraavasti:

 1. määritetään rakennevuosi, jolle profiilit luodaan
 2. valitsemalla oikea kellonajan, lämpötilan ja kysynnän yhdistelmä yleisestä profiilista kullekin vuoden tunnille, jotta saat vuoden pituisen, yksikönä
 3. skaalataan vuotuisen vuotuisen profiilin kokonaissumma (eli profiilin integraali) vuotuisen kokonaiskysynnän mukaan

To Top

Tertiääriprofiilit - yleiset

Tertiäärisen sektorin profiili koostuu useiden alasektoreiden kysynnästä. Kokoonpano on erilainen maittain. Maakohtaiset alakohtaiset osuudet löytyvät hotmaps WP2 -raportin osiosta 2.7.3 (https://www.hotmaps-project.eu/wp-content/uploads/2018/03/D2.3-Hotmaps_for-upload_revised -final_.pdf).

Oletuksena on, että kuuman veden kysyntä on riippumatonta ulkolämpötilasta, mutta riippuu viikon päivätyypistä ja vuorokaudesta. Sarake "päivän tyyppi" viittaa viikonpäivän tyyppiin:

 • arkipäivät = kirjoitettu päivä 0;
 • lauantai tai lomaa edeltävä päivä = kirjoitettu päivä 1;
 • sunnuntai tai loma = tyypillinen päivä 2 Päivän tunti vaihtelee välillä 1 (ensimmäinen tunti) 24 (viimeinen tunti)

Vuosittaiset profiilit voidaan luoda täällä olevista yleisprofiileista seuraavasti:

 1. määritetään rakennevuosi, jolle profiilit luodaan
 2. tyypin tilaaminen valitun vuoden mukaan
 3. allokoidaan vastaava kuormitusarvo tyyppipäiville jokaiselle tunnille
 4. skaalataan vuotuisen vuotuisen profiilin kokonaissumma (eli profiilin integraali) vuotuisen kokonaiskysynnän mukaan

Lämmityksen ja jäähdytyksen palveluja varten annoimme vuoden mittaisen profiilin vuodelle 2010. Haluamme kuitenkin antaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää valitsemaasi vuotta. Lisäksi, jos käyttäjillä on pääsy sijaintikohtaisiin tuntilämpötilaprofiileihin, haluamme antaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää näitä tietoja kuormitusprofiilien tuottamiseksi tarkemmin. Siksi yleisten profiilien on tarkoitus antaa käyttäjälle mahdollisuus tuottaa omia kuormitusprofiileja käyttämällä omia tietojaan ja valitsemaansa rakennevuotta.

Oletamme, että lämmitys- ja jäähdytystarve tertiäärisellä sektorilla riippuu päivän tyypistä, itse vuorokauden tunnista ja kyseisen tunnin ulkolämpötilasta.

Tässä esitetyt profiilit ovat yksikköä, koska ne on skaalattava vuoden mittaisten profiilien luomisen aikana. Lämmityksen ja jäähdytyksen yleisprofiileissa niitä ohjaavat tuntien ja lämpötilojen erot. Lisäksi, koska palvelusektoria ohjaa viikoittainen rytmi, kolmannen asteen lämmitys- ja jäähdytysprofiilit riippuvat myös päivätyypistä. Sarake "päivän tyyppi" viittaa viikonpäivän tyyppiin:

 • arkipäivät = kirjoitettu päivä 0;
 • lauantai tai lomaa edeltävä päivä = kirjoitettu päivä 1;
 • sunnuntai tai loma = tyypillinen päivä 2

Vuotuiset profiilit voidaan luoda tässä arkistossa olevista tertiäärisen lämmityksen ja jäähdytyksen yleisistä profiileista seuraavasti:

 1. määritetään rakennevuosi, jolle profiilit luodaan
 2. oikean yhdistelmän valitseminen päivätyypistä, kellonajasta, lämpötilasta ja kysynnästä yleisestä profiilista kullekin vuoden tunnille, jotta saadaan vuoden pituinen, yksikön profiili
 3. skaalataan vuotuisen vuotuisen profiilin kokonaissumma (eli profiilin integraali) vuotuisen kokonaiskysynnän mukaan

To Top

Toimialaprofiilit - yleiset

Teollisuuden kuormitusprofiileille annoimme vuoden mittaisen profiilin vuodelle 2018 (jossa päivätyypit asetetaan tämän vuoden järjestyksessä). Haluamme kuitenkin antaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää valitsemaansa rakennevuotta. Rakennevuosi tarkoittaa tässä yhteydessä päivien järjestystä vuoden aikana. Sarakkeet "päivän tyyppi" viittaavat viikonpäivään:

 • arkipäivät = kirjoitettu päivä 0;
 • lauantai tai lomaa edeltävä päivä = kirjoitettu päivä 1;
 • sunnuntai tai loma = tyypillinen päivä 2

Sarake "kuukausi" viittaa vuoden kuukauteen. 1 = tammikuu, 2 = helmikuu jne. Vuosittaiset profiilit voidaan luoda täällä olevista yleisprofiileista seuraavasti:

 1. määritetään rakennevuosi, jolle profiilit luodaan
 2. tilatessasi kirjoituspäivän joka kuukausi valitun vuoden mukaan
 3. varataan vastaava kuormitusarvo tyypin päivä / kuukausi -parille kullekin tunnille
 4. skaalataan vuotuisen vuotuisen profiilin kokonaissumma (eli profiilin integraali) vuotuisen kokonaiskysynnän mukaan

To Top

Tunneittaiset lämpökuormaprofiilit - Vuosikohtaiset profiilit

Tässä esitetyt vuosikohtaiset (vuoden pituiset) profiilit luodaan tyypillisten päivien synteettisten tuntiprofiilien perusteella. Tässä yhteydessä korostamme, että profiileja ei mitata vaan mallinneta ottaen huomioon eri tekijät profiilityypistä riippuen:

 • Teollisuuden profiileissa, muun muassa vuorotyöskentelymalleissa, otettiin huomioon historiallinen tuotos kuukaudessa / arkipäivässä.
 • Tertiääri- ja asuinrakennusten profiilit riippuvat viikonpäivätyypistä (eli arkipäivä, lauantai, sunnuntai / loma), vuorokaudenajasta ja ulkolämpötilassa tapahtuvasta lämmityksestä ja jäähdytyksestä.

Käyttämällä vuoden päivien rakennetta, profiilit kootaan vuoden mittaiseksi kysyntäprofiiliksi.
Kaikki tässä esitetyt profiilit ovat yksikköä ja normalisoitu 1 000 000: ksi. Profiilin saamiseksi se on skaalattava kunkin alueen vuotuisen kysynnän mukaan (eli niin, että profiilien integraali on yhtä suuri kuin alueen vuosittainen kysyntä).

Yksityiskohtaiset selitykset ja graafinen kuva tietojoukosta on Hotmaps WP2 -raportissa (osa 2.7).

To Top

Asuinprofiilit - Vuosittainen

To Top

Tertiääriprofiilit - Vuosittainen

To Top

Toimialaprofiilit - Vuosittainen

To Top

Sähkön kuormitusprofiilit

To Top

Lämpötilaprofiilit

To Top

Kuljetus

To Top

Tietojoukot Hotmaps-työkalupakin käyttöä varten

To Top

Viitteet

[1] Simon Pezzutto, Stefano Zambotti, Silvia Croce, Pietro Zambelli, Giulia Garegnani, Chiara Scaramuzzino, Ramón Pascual Pascuas, Alyona Zubaryeva, Franziska Haas, Dagmar Exner (EURAC), Andreas Müller (e-think), Michael Hartner (TUW) , Tobias Fleiter, Anna ‐ Lena Klingler, Matthias Kühnbach, Pia Manz, Simon Marwitz, Matthias Rehfeldt, Jan Steinbach, Eftim Popovski (Fraunhofer ISI) Arvostellut Lukas Kranzl, Sara Fritz (TUW); Online-käyttö

To Top

Kuinka lainata

Mostafa Fallahnejad, Hotmaps-Wikissä, Hotmaps-data-repository-rakenne (toukokuu 2019)

To Top

Kirjoittajat ja arvostelijat

Tämän sivun on kirjoittanut Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Tämän sivun tarkasteli Marcus Hummel ( e-think )

To Top

Lisenssi

Tekijänoikeus © 2016-2019: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons CC BY 4.0 -lisenssillä.

SPDX-lisenssitunniste: CC-BY-4.0

Lisenssiteksti: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Tunnustus

Haluamme välittää syvän arvostuksemme Horisontti 2020 Hotmaps -hankkeelle (avustussopimuksen numero 723677), joka tarjosi rahoitusta tämän tutkimuksen suorittamiseen.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated