Scenario Toolchain Steps Next step

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Ez a nemzeti szintű elemzés első lépése.

To Top

A távfűtés különböző reprezentatív eseteinek azonosítása

Különböző, reprezentatív, tipikus esetek azonosítása érdekében a távfűtés költségeinek és lehetőségeinek további elemzéséhez az érdekelt országban / régióban a Hotmaps különféle alapértelmezett adatrétegeket biztosít a Hotmaps adatbázisban, valamint különböző számítási modulokat (CM). Saját adatok is feltölthetők és felhasználhatók. Ez az azonosítási eljárás a következő lépésekből állhat:

 • Számítsa ki a jövőbeni hőigény forgatókönyveit, és építse a bruttó alapterület-sűrűség-térképeket az egész országra / régióra vonatkozóan
 • Határozza meg a távfűtés szempontjából potenciálisan érdekes területeket a felhasználó által meghatározott küszöbértékek alapján
 • Elemezze / gyűjtse a felesleges hő- és megújuló energia lehetőségeket az azonosított országban / régióban, amely potenciálisan érdekes lehet a távfűtés szempontjából
 • Csoportosítson / csoportoljon hasonló régiókat, és válasszon reprezentatív városokat / területeket a további elemzéshez

Az alábbi ábra grafikusan mutatja be ezt az eljárást, és bemutatja a felhasználható különféle adatforrásokat és számítási modulokat.

* Ábra: A távfűtés különböző reprezentatív, tipikus eseteinek azonosítása (1. lépés) *

A következő alfejezetekben az eljárás különböző lépéseit részletesebben ismertetjük.

To Top

A jövőbeni hőigény kiszámítása és az épület bruttó alapterület-sűrűség-térképei

Az elemzés első lépése a jövőbeni hőigény és a bruttó padlósűrűség-térképek létrehozása az Ön régiója / országa számára. Használhatja a Hotmaps projekt során kifejlesztett adatokat az EU-28 összes országára (a Hotmaps alapértelmezett adatai, elérhetőek a Hotmaps adatbázisban), vagy más hőigénysűrűség-térképeket is használhat az Ön régiójához / országához.

 • Használja a Hotmaps projekt során kidolgozott hőigény és bruttó alapterület sűrűség térképeket - alapértelmezett adatok a hőigény sűrűségéről a Hotmaps adatbázisból:
  • Az EU 28 valamennyi tagállamára kidolgozták a hőigény-sűrűség térképeket, amelyek tükrözik az épületek helyiségfűtéséből és melegvíz-előállításából származó hőigényt. Ezek a lakóépületek és nem lakóépületek teljes keresleteként állnak rendelkezésre, de a lakó- és nem lakóépületek között is megoszlanak. Az összes térkép elérhető hektárszinten, azaz 100x100m-es felbontással. A hőigénysűrűség-térképek a Hotmaps adatbázis rétegek szakaszában érhetők el, és további információk találhatók arról, hogy miként lehet kiválasztani az Ön országát / régióját.
  • Lehetőség van a hőigény-sűrűség-térképek adaptálására az épületek hőigényének jövőbeli alakulására vonatkozó feltételezések szerint. Két különböző számítási modul (CM) használható:
   • A CM - skála hő- és hidegsűrűség-térképei felhasználhatók az egyes hektárok hőigényének újraszámításához, ugyanazon tényező alkalmazásával minden hektárelemre.
   • A CM - Igény előrejelzés felhasználható a jövőbeli hőigény és a bruttó alapterület-sűrűség-térképek előállítására az EU épületállományának alapértelmezett fejlesztési forgatókönyvei alapján (link az alapértelmezett forgatókönyvekre vonatkozó további információkhoz. Több paraméter adaptálása is lehetséges az alapértelmezett számításokhoz, például az energiaigény csökkentéséhez vagy a bruttó alapterület csökkentéséhez.
 • Használja saját adatait a hőigény sűrűségéről az Ön országában / elemzési régiójában :
  • Felhasználói fiók létrehozásakor és a privát szakaszba történő bejelentkezéskor raszteres fájlformátumban (.tif) lehet feltölteni a hősűrűség-térképeket a Hotmaps eszköztárba. A feltöltött hőigénysűrűség-rétegek tükrözhetik a hőigény-sűrűségek jelenlegi helyzetét az érdekelt országban / régióban, vagy a hőigény-sűrűségek lehetséges jövőbeli forgatókönyvét is, a megfelelő rétegek előállításához felhasznált input adatoktól függően. További információ a felhasználói fiók létrehozásáról és a saját adatok feltöltéséről itt található.
  • Lehetőség van a saját hősűrűség-térképek további adaptálására a CM - skála hő- és hidegsűrűség-térképekkel vagy a CM - Igény vetítéssel, mint az alapértelmezett réteghez.

A kifejlesztett hőigény és a bruttó padlósűrűség-térképeket a későbbi lépésekben tovább használjuk más számítási modulokban (CM).

To Top

A távfűtés szempontjából potenciálisan érdekes régiók meghatározása

Miután kidolgozták a hőigény jövőbeli forgatókönyveit és az érdeklődő város / terület bruttó padlósűrűség-térképeit, meghatározhatók a potenciális távfűtési városok / területek. Ez megtehető a CM - Távfűtési potenciál területek használatával: felhasználó által meghatározott küszöbértékek a következő lépések szerint:

 • A CM használható NUTS3 - NUTS0 szinten és hektár szinten is (= saját terület kiválasztása). Nagyobb területek esetén azonban a számítás hosszú időt vehet igénybe, vagy a modul túl sok megvalósítható területet talál, és nem biztos, hogy megjeleníti az eredményeket. Ilyen esetben az érdeklődési terület felosztható, például a különböző NUTS3 vagy Hektár területeken, és mindegyiknél elindítható a CM.
 • A CM a potenciális távfűtési területeket a következő két küszöbérték alapján határozza meg: a hőigény sűrűség térképének minden cellájában a hőigény hőigényének küszöbértéke és az előző küszöbértéket meghaladó hőigénnyel rendelkező összekapcsolt cellák csoportjainak hőigény küszöbértéke ( = koherens terület). Ezt a két küszöbértéket a felhasználónak kell meghatároznia.
 • Számos egyéb mutató mellett a modul létrehoz egy formátumfájlt a potenciális távfűtési területekről, amelyek megjelennek és tárolódnak az eszköztárban a rétegek részben. Különösen a következő mutatók érdekesek: a koherens területen a teljes hőigény, a térség átlagos hőigényének sűrűsége.
 • Miután a CM-t a teljes érdeklődési körzetre / országra felhasználta, az egyes térképekből elkészíthető a lehetséges távfűtési területek átfogó térképe.

To Top

A felesleges hő és megújuló energia potenciáljának elemzése az azonosított régiókban, amelyek potenciálisan érdekesek a távfűtés szempontjából

Ebben a lépésben elemezni lehet a hő-felesleg és a megújuló energia potenciálját azokban a régiókban, amelyeket potenciálisan érdekesnek találtak a távfűtés szempontjából. Ezeket az adatokat az előző lépésben összegyűjtött régiók hőigényére és hőigény-sűrűségére vonatkozó adatokkal együtt felhasználhatjuk a reprezentatív távfűtési területek jellemzésére további elemzési lépésekhez. Az alábbi lista áttekintést ad a figyelembe veendő hőforrásokról, és összekapcsolja az adott energiaforrás alapértelmezett adatait, amelyek a Hotmaps adatbázisban találhatók:

To Top

Reprezentatív, tipikus távfűtési területek meghatározása további elemzés céljából

A két előző lépésben összegyűjtött adatok felhasználhatók a reprezentatív, tipikus távfűtési (DH) területek különböző típusainak meghatározására az érdekelt régióban / országban. A hasonló dimenziójú régiók / városok és a teljes hőigény, az átlagos hőigény-sűrűség, valamint a megújuló energia és a hőfelesleg lehetőségei kombinálhatók.

Lehetséges mutatók a tipikus távfűtési területek csoportosításához:

 • teljes hőigény a környéken [GWh / év]
 • átlagos hőigénysűrűség a területen [MWh / (ha * év)]
 • A megújuló energiaforrások rendelkezésre álló lehetőségei:
  • szennyvíztisztító telepek áramellátása
  • mezőgazdasági maradványok
  • az állatállomány szennyvize
  • erdei maradványok
  • települési szilárd hulladék
  • geotermikus potenciál hővezető képessége
  • potenciális napkollektorok - tetőn
  • potenciális napkollektorok szabadtéren
 • felesleges hőpotenciálok:
  • nagy ipari helyszínek
  • Egyéb

A tipikus DH területek minden kialakított csoportjára egy vagy több reprezentatív város / régió választható ki és tovább elemezhető. Ezek reprezentatív esettanulmányként szolgálhatnak.

To Top

Hogyan lehet idézni

Marcus Hummel, Giulia Conforto, a Hotmaps-Wikiben, Útmutató a Hotmaps eszköztár nemzeti szintű elemzésekhez történő felhasználásához (2020 augusztus)

To Top

Szerzők és lektorok

Ezt az oldalt Marcus Hummel és Giulia Conforto e-think írta.

☑ Ezt az oldalt a Mostafa Fallahnejad EEG - TU Wien ellenőrizte .

To Top

Engedély

Copyright © 2016-2020: Marcus Hummel, Giulia Conforto

Creative Commons Attribution 4.0 nemzetközi licenc

Ez a munka a Creative Commons CC BY 4.0 nemzetközi licenc alatt van licencelve.

SPDX-licenc-azonosító: CC-BY-4.0

Licenc-szöveg: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Elismerés

Szeretnénk a legnagyobb elismerést kifejezni a Horizon 2020 Hotmaps projektnek (támogatási szerződés száma 723677), amely támogatást biztosított a jelen vizsgálat elvégzéséhez.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated