Sisällysluettelo

Yhdellä silmäyksellä

Tämä moduuli laskee energiapotentiaalin erilaisista biomassalähteistä (metsä- ja maatalousjäämät) NUTS3-alueella.

To Top

Johdanto

Tämä moduuli arvioi potentiaalisen biomassaenergian, jota voidaan tuottaa biomassalähteestä. Tämän CM: n tarkoituksena on arvioida sähkö- ja lämpöenergiaa, jota voidaan käyttää NUTS3-alueiden biomassapotentiaalista. Moduulissa tarkastellaan erilaisia biomassatyyppejä, joita voidaan hyödyntää energian tuottamiseen. CM käyttää koko EU: n oletusdatasarjaa, joka on NUTS3-tasolla.

To Top

Tulot ja lähdöt

Syöttöparametrit ja -tasot sekä ulostulotasot ja -parametrit ovat seuraavat.

Syöttökerrokset ja parametrit ovat:

 • vektorikerros, jolla on käytettävissä olevien biologisten tähteiden massa, biomassatyyppisesti;
 • Tehokkaasti kerättävän kiinteän jätteen prosenttiosuus (oletusarvo: 90%)
 • Tehokkuus kiinteän jätteen muuntamisessa lämpöenergiassa (oletusarvo: 50%)
 • Tehokkuus kiinteän jätteen muuntamisessa sähköenergiassa (oletusarvo: 20%)
 • Tehokkaasti kerättävien maatalousjäämien prosenttiosuus (oletusarvo: 60%)
 • Tehokkuus maatalouden jäämien muuntamisessa lämpöenergiassa (oletusarvo: 50%)
 • Tehokkuus maatalousjäämien muuntamisessa sähköenergiassa (oletusarvo: 20%)
 • Tehokkaasti kerättävien karjan jätevesien prosenttiosuus (oletusarvo: 50%)
 • Tehokkuus karjan jätevesien muuntamisessa lämpöenergiassa (oletusarvo: 50%)
 • Tehokkuus karjan jätevesien muuntamisessa sähköenergiassa (oletusarvo: 20%)
 • Tehokkaasti kerättävien metsäjäämien prosenttiosuus (oletusarvo: 50%)
 • Tehokkuus metsäjäämien muuntamisessa lämpöenergiassa (oletusarvo: 50%)
 • Tehokkuus metsäjäämien muuntamisessa sähköenergiassa (oletusarvo: 20%)

Tulostustasot ja parametrit ovat:

 • biomassan kokonaislämpöenergiapotentiaali
 • biomassan sähköenergian kokonaispotentiaali
 • kuvaa sähkö- / lämpöenergiaa biomassatyypin mukaan.

To Top

Menetelmä

Moduuli laskee kullekin käytettävissä olevalle biomassaresurssille prosenttiosuuden biomassan kokonaismäärästä, joka voidaan kerätä tehokkaasti ja realistisesti. Käyttäjä antaa nämä arvot syötteenä. Annettaessa näitä arvoja käyttäjän tulee ottaa huomioon muuttujat, kuten metsätalouden olosuhteet (esim. Kaltevuus, maaston karheus) ja prosessin mekanisointi (esim. Kaapelinosturin, harvesterin ja kuormatraktorin käyttö jne.), Jotta saadaan realistinen arvio. Annetun muuntotehokkuuden perusteella lasketaan energia, joka voidaan saada jokaisesta biomassaresurssista. Lopuksi saadaan koko biomassan lämpöenergiapotentiaali ja biomassan sähköenergian kokonaispotentiaali.

To Top

Tämän laskentamoduulin GitHub-arkisto

Täältä saat vertailevan kehityksen tälle laskentamoduulille.

To Top

Näyte ajo

Tätä laskentamoduulia voidaan käyttää NUTS 0-3 -tasoilla. Alla olevassa kuvassa esitetään kunkin biomassaresurssin saadut lämpö- ja sähköpotentiaalit oletusparametrien perusteella.

To Top

Kuinka lainata

Pietro Zambelli, Hotmaps-Wikissä, CM - Biomassapotentiaali (syyskuu 2020)

To Top

Kirjoittajat ja arvostelijat

Tämän sivun on kirjoittanut Pietro Zambelli ( EURAC ).

☑ Tämän sivun tarkasteli Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

To Top

Lisenssi

Tekijänoikeus © 2016-2020: Pietro Zambelli

Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons CC BY 4.0 -lisenssillä.

SPDX-lisenssitunniste: CC-BY-4.0

Lisenssiteksti: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Tunnustus

Haluamme välittää syvän arvostuksemme Horisontti 2020 Hotmaps -hankkeelle (avustussopimuksen numero 723677), joka tarjosi rahoitusta tämän tutkimuksen suorittamiseen.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated