Sisällysluettelo

Yhdellä silmäyksellä

Tätä moduulia voidaan käyttää kahdessa tilassa: 1) lähetys, 2) sijoitus. Lähetystilassa se laskee lämmönjakeluteknologiasalkun kustannuksiltaan minimaalisen toiminnan määritellyssä kaukolämpöjärjestelmässä vuoden jokaiselle tunnille. Moduulin tulot ovat tunneittain profiilia verkon lämmöntarpeelle, eri lähteistä tulevalle potentiaaliselle lämmöntuotannolle ja energiansiirtohinnoille. Lisäksi tarvitaan kunkin tekniikan kustannus- ja tehokkuusparametrit. Moduuli tuottaa lämmönhankinnan kustannukset, käytettyjen energiansiirtolaitteiden osuuden ja oletetut hiilidioksidipäästöt. Invest-tilassa moduuli optimoi asennettujen lämmöntuotantotekniikoiden kapasiteetit kattamaan lämmön kysynnän.

To Top

Johdanto

Tätä moduulia voidaan käyttää kahdessa tilassa: 1) lähetys, 2) sijoitus. Lähetystilassa se laskee lämmönjakeluteknologiasalkun kustannuksiltaan minimaalisen toiminnan määritellyssä kaukolämpöjärjestelmässä vuoden jokaiselle tunnille. Moduulin tulot ovat tunneittain profiilia verkon lämmöntarpeelle, eri lähteistä tulevalle potentiaaliselle lämmöntuotannolle ja energiansiirtohinnoille. Lisäksi tarvitaan kunkin tekniikan kustannus- ja tehokkuusparametrit. Moduuli tuottaa lämmönhankinnan kustannukset, käytettyjen energiansiirtolaitteiden osuuden ja oletetut hiilidioksidipäästöt. Invest-tilassa moduuli optimoi asennettujen lämmöntuotantotekniikoiden kapasiteetit kattamaan lämmön kysynnän.

Kaukolämmön toimitusmoduuli on lähetysmalli, joka yrittää löytää kustannustehokkaimman ratkaisun lämmöntarpeen kattamiseen vuoden jokaisella tunnilla.

concept.png

Tässä kuvattu menetelmä on ymmärrettävä ensimmäisenä käsitteenä ja se voi poiketa todellisesta toteutuksesta (mallin monimutkaisuus, panokset ja tuotokset jne. On nähtävä tästä näkökulmasta). Tämä wiki-sivu selittää laskentamoduulin version, joka on integroitu työkaluryhmään. Laskentamoduulin erillinen versio on paljon kattavampi ja ladattavissa TÄSTÄ . Tämä versio vaatii kuitenkin perustiedot python-ohjelmoinnista. Itsenäisen version dokumentaatio löytyy TÄSTÄ .

To Top

Tulot ja lähdöt

Tärkeimmät tulot

Moduuli vaatii pitkän joukon syöttöparametreja. Tärkeimmät tuloparametrit ovat kuitenkin:

  1. Verkon lämmöntarve (valittu alue)
  2. Lämmöntuottajien / varastojen asennetut kapasiteetit
  3. Lämmöntuottajien / varastojen tekniset (energiatehokkuus) ja taloudelliset parametrit (opex, capex, elinikä)
  4. Profiilit (lämmön kysynnän aikasarjat, aurinkosäteily, lämpötila, sähkön hinnat jne.)

Päälähdöt

Laskentamoduulin tärkeimmät tuotosindikaattorit ovat:

  • Lämmöntuotantokustannukset
  • Investointi-, käyttö- ja polttoainekustannukset
  • Lämmöntuotantoseos lämmönkehitintä kohti
  • CO2-päästöt
  • Täysi latausaika,

TÄRKEÄ HUOMAUTUS Hotmapsissa biomassapäästöjen ei oleteta olevan nolla, koska Hotmaps on työkalu, jolla pyritään tukemaan meneillään olevaa energiamuutosta. Biomassan pitäminen hiilineutraalina energialähteenä tarkoittaa, että biomassan polttaminen vähentää nykyisiä kokonaispäästöjä verrattuna fossiilisten polttoaineiden polttamiseen, mikä ei ole totta. Hiilidioksidin varastoiminen puihin tapahtuu vuosikymmenien ajan, kun taas sen vapautuminen ilmakehään tapahtuu kerralla. Siksi biomassan nettotase on pitkällä aikavälillä nolla, mutta ei lyhyellä aikavälillä, ja ilmastonmuutoksen hillitsemistoimenpiteiden on tuotava tuloksia hiilipäästöjen vähentämisessä lyhyellä aikavälillä.

To Top

Menetelmä

Moduuli toteutetaan lineaarisena ohjelmana, ja sitä voidaan käyttää toisaalta puhtaana lähetysmallina ja toisaalta investointisuunnitteluun kuormitusprofiilin kattamiseksi. Tavoitetoiminnolla yritetään löytää pienin ero lämmön tuottamiseen liittyvistä kustannuksista ja sähköntuotannosta saatavista tuotoista.

Lineaarisen ohjelman yhtälöpalat:

lp_fragment.png

Kokonaiskustannukset c total seuraavien summasta:

investointikustannusten IC (asennettu kapasiteetti kerrottuna erityisten investointikustannusten annuiteilla)

ic.png

pääomakustannukset CC :

cc.png

muuttuvien kustannusten OPEX :

opex.png

sähkön ja lämmön yhteistuotannon ja jätteenpolttolaitosten ramppikulut (karkea arvio):

ramp.png

oletetut kustannukset sähköhuipusta talvella (karkea arvio):

peak.png

Kokonaistulot rev total :

sähkön myynti (esimerkiksi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksilta ja jätteenpolttolaitoksilta) .:

rev.png

To Top

Legenda

legend.png

To Top

Tämän laskentamoduulin GitHub-arkisto

Täältä saat vertailevan kehityksen tälle laskentamoduulille.

To Top

Näyte ajo

Kun olet valinnut alueen ja tehnyt muutoksia oletusparametreihin, malli toimii sijoitusmoodissa. Tämä tarkoittaa, että myös asennetut kapasiteetit on optimoitu lämmöntarpeen optimaalisen kustannusten kattamiseksi.

Alla näet kaikki syöteparametrit, joita voidaan muuttaa

Lähtöindikaattorit

Tuloskaaviot

To Top

Kuinka lainata

Jeton Hasani, Hotmaps Wikissä, CM: n kaukolämpötoimitus (syyskuu 2020)

To Top

Kirjoittajat ja arvostelijat

Tämän sivun on kirjoittanut Jeton Hasani ( EEG - TU Wien ).

☑ Tämän sivun tarkasteli Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

To Top

Lisenssi

Tekijänoikeus © 2016-2020: Jeton Hasani

Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons CC BY 4.0 -lisenssillä.

SPDX-lisenssitunniste: CC-BY-4.0

Lisenssiteksti: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Tunnustus

Haluamme välittää syvän arvostuksemme Horisontti 2020 Hotmaps -hankkeelle (avustussopimuksen numero 723677), joka tarjosi rahoitusta tämän tutkimuksen suorittamiseen.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated