Inhoudsopgave

Invoering

In het kader van het Hotmaps-project zijn gegevens verzameld op verschillende niveaus (nationaal, regionaal en lokaal). Deze gegevens zijn gegenereerd voor vier verschillende sectoren: woningen (eengezinswoningen, meergezinswoningen en appartementsblokken), dienstverlening (kantoren, handel, onderwijs, gezondheidszorg, hotels en restaurants en andere niet-residentiële gebouwen), industrie (ijzer en staal, non-ferro metalen, papier en drukkerijen, niet-metaalhoudende mineralen, chemische industrie, voedsel, drank en tabak, techniek en andere niet geclassificeerd), en transport (personenvervoer - openbaar, particulier, spoor en vrachtvervoer - zware goederen en lichte bedrijfsvoertuigen).

Alle bovengenoemde gegevenssets worden opgeslagen in Hotmaps-gegevensopslagplaatsen op GitLab en kunnen van daaruit worden geopend en gedownload. De gegevensrepository's van Hotmaps zijn uitgebreid en bestaan uit meer dan 70 repositories. Om een beter overzicht te geven van alle Hotmaps-repositories, hebben we ze hier in verschillende klassen geclusterd en de directe link ernaar aangeboden. Voor gedetailleerde uitleg over gegevensverzameling, methodologieën, referenties, aannames en beperkingen van Hotmaps-gegevenssets, zie dit rapport [1].

To Top

Bouwvoorraad

EU-gebouwenvoorraad

To Top

Kaart van de vraag naar verwarming en koeling

To Top

Kaart met dichtheid van het bruto vloeroppervlak

To Top

Bruto volumedichtheid kaart

To Top

Bouwperiodes

Aandeel bruto vloeroppervlak in bouwperiodes:

To Top

Bevolking

To Top

Industrie

To Top

Klimaat

To Top

Potentieel hernieuwbare energiebronnen

To Top

Scenariogegevens

To Top

Technologie gegevens

To Top

Profielen

Warmtebelastingprofielen per uur - Generieke profielen

Creëer je eigen profiel:

Generieke bestanden zijn bedoeld om de gebruiker in staat te stellen om zijn eigen belastingsprofielen te produceren met behulp van zijn eigen gegevens en een structuurjaar naar eigen keuze. Voor de industriële belastingsprofielen hebben we voor het jaar 2018 een jaarprofiel aangeleverd (waarin de typedagen in de volgorde van dit jaar staan). Voor tertiaire en residentiële belastingsprofielen hebben we een jaarprofiel voor het jaar 2010 verstrekt. We willen de gebruiker echter de mogelijkheid geven om een structuurjaar naar keuze te gebruiken (structuurjaar betekent in deze context de volgorde van dagen in de loop van het jaar).

De hier verstrekte profielen zijn zonder eenheid, aangezien ze moeten worden geschaald tijdens het genereren van jaarlange profielen.

Raadpleeg de individuele profielen in deze wiki of de respectievelijke opslagplaatsen voor datasets voor meer informatie over het genereren van profielen uit de generieke profielen.

To Top

Woonprofielen - Algemeen

Voor verwarming, koeling en warm water hebben we voor het jaar 2010 een jaarprofiel opgesteld. Als gebruikers echter toegang hebben tot locatiespecifieke uurtemperatuurprofielen of tot temperatuurprofielen voor andere jaren dan 2010, willen we de gebruiker de mogelijkheid geven om gebruik deze gegevens om belastingsprofielen te genereren met een ander structuurjaar of een hogere precisie. Daarom zijn de generieke profielen bedoeld om de gebruiker in staat te stellen zijn / haar eigen belastingsprofielen te produceren met behulp van zijn eigen gegevens en een structuurjaar naar keuze.

Voor warmwatervoorziening gaan we ervan uit dat de vraag en daarmee het bijbehorende verbruiksprofiel afhankelijk is van seizoens-, week- en daginvloeden.

De kolommen 'dagtype' verwijzen naar het type dag in de week:

 • weekdagen = typedag 0;
 • zaterdag of dag voor een feestdag = typedag 1;
 • zondag of feestdag = typedag 2

Om een seizoensinvloed in het vraagprofiel te integreren wordt de kolom “seizoen” gebruikt.

 • 0 = zomer (15/05 - 14/09)
 • 1 = Winter (1/11 - 20/3)
 • 2 = Overgang (21/3 - 14/5 & 15/9 - 31/10)

Jaarlijkse profielen voor warm water kunnen worden gegenereerd op basis van de generieke profielen die hier worden verstrekt door de volgende stappen te volgen:

 1. het bepalen van het structuurjaar waarvoor de profielen worden gegenereerd
 2. het bestellen van de typedag / seizoens-tuples volgens het geselecteerde jaar
 3. het toewijzen van de respectieve belastingswaarde voor de typedag / seizoens-tuple aan elk uur - het schalen van de totale som van het jaarlijkse jaarprofiel (dwz de integraal van het profiel) volgens de jaarlijkse totale vraag

Voor verwarming en koeling gaan we ervan uit dat de vraag niet afhankelijk is van het type dag, maar alleen van het uur van de dag zelf en de buitentemperatuur in het betreffende uur (daarom zijn de kolommen 'type dag' en 'seizoen' niet relevant voor verwarmings- en koelprofielen).

Jaarlijkse profielen kunnen worden gegenereerd op basis van de generieke profielen in deze repository door de volgende stappen te volgen:

 1. het bepalen van het structuurjaar waarvoor de profielen worden gegenereerd
 2. het kiezen van de juiste combinatie van het uur van de dag, temperatuur en vraag uit het generieke profiel voor elk uur van het jaar om een jaarlang, unitloos profiel te krijgen
 3. het schalen van de totale som van het jaarlijkse jaarprofiel (dwz de integraal van het profiel) volgens de jaarlijkse totale vraag

To Top

Tertiaire profielen - Generiek

Het profiel van de tertiaire sector bestaat uit de vraag uit meerdere subsectoren. De configuratie is per land verschillend. Voor de respectievelijke subsectorale aandelen per land verwijzen we naar het hotmaps WP2-rapport, sectie 2.7.3 (https://www.hotmaps-project.eu/wp-content/uploads/2018/03/D2.3-Hotmaps_for-upload_revised -final_.pdf).

Voor warmwatervraag gaan we ervan uit dat de vraag onafhankelijk is van de buitentemperatuur, maar afhankelijk is van het soort dag in een week en het uur van de dag. De kolom 'dagtype' verwijst naar het type dag in de week:

 • weekdagen = typedag 0;
 • zaterdag of dag voor een feestdag = typedag 1;
 • zondag of feestdag = typedag 2 Uur van de dag varieert van 1 (eerste uur) tot 24 (laatste uur)

Jaarlijkse profielen kunnen worden gegenereerd op basis van de generieke profielen die hier worden verstrekt door de volgende stappen te volgen:

 1. het bepalen van het structuurjaar waarvoor de profielen worden gegenereerd
 2. de typedag ordenen volgens het geselecteerde jaar
 3. het toewijzen van de respectievelijke belastingswaarde voor het type dagen aan elk uur
 4. het schalen van de totale som van het jaarlijkse jaarprofiel (dwz de integraal van het profiel) volgens de jaarlijkse totale vraag

Voor verwarming en koeling in de tertiaire sector hebben we een jaarprofiel opgesteld voor het jaar 2010. We willen de gebruiker echter de mogelijkheid geven om een jaar naar keuze te gebruiken. Bovendien, als gebruikers toegang hebben tot locatiespecifieke uurtemperatuurprofielen, willen we de gebruiker de mogelijkheid geven om deze gegevens te gebruiken om belastingsprofielen met een hogere precisie te genereren. Daarom zijn de generieke profielen bedoeld om de gebruiker in staat te stellen zijn / haar eigen belastingsprofielen te produceren met behulp van zijn eigen gegevens en een structuurjaar naar keuze.

We gaan ervan uit dat de vraag naar verwarming en koeling in de tertiaire sector afhankelijk is van het type dag, het uur van de dag zelf en de buitentemperatuur in het betreffende uur.

De hier verstrekte profielen zijn zonder eenheid, aangezien ze moeten worden geschaald tijdens het genereren van jaarlange profielen. Voor de generieke profielen voor verwarmen en koelen worden ze gestuurd door de verschillen tussen uren en temperatuurniveaus. Bovendien, aangezien de tertiaire sector wordt aangedreven door een wekelijks ritme, zijn de profielen voor verwarming en koeling in de tertiaire sector ook afhankelijk van het dagtype. De kolom 'dagtype' verwijst naar het type dag in de week:

 • weekdagen = typedag 0;
 • zaterdag of dag voor een feestdag = typedag 1;
 • zondag of feestdag = typedag 2

Jaarlijkse profielen kunnen worden gegenereerd op basis van de generieke profielen voor tertiaire verwarming en koeling in deze opslagplaats door de volgende stappen te volgen:

 1. het bepalen van het structuurjaar waarvoor de profielen worden gegenereerd
 2. het kiezen van de juiste combinatie van dagtype, het uur van de dag, temperatuur en vraag uit het generieke profiel voor elk uur van het jaar om een jaarlang, unitloos profiel te krijgen
 3. het schalen van de totale som van het jaarlijkse jaarprofiel (dwz de integraal van het profiel) volgens de jaarlijkse totale vraag

To Top

Industrieprofielen - Algemeen

Voor de industriële belastingsprofielen hebben we voor het jaar 2018 een jaarprofiel aangeleverd (waarin het type dagen in de volgorde van dit jaar staat). We willen de gebruiker echter de mogelijkheid geven om een structuurjaar naar keuze te gebruiken. Structuurjaar betekent in deze context de volgorde van dagen in de loop van het jaar. De kolommen 'dagtype' verwijzen naar het type dag in de week:

 • weekdagen = typedag 0;
 • zaterdag of dag voor een feestdag = typedag 1;
 • zondag of feestdag = typedag 2

De kolom "maand" verwijst naar de maand van het jaar. 1 = januari, 2 = februari enz. Jaarlijkse profielen kunnen worden gegenereerd op basis van de generieke profielen die hier worden verstrekt door de volgende stappen te volgen:

 1. het bepalen van het structuurjaar waarvoor de profielen worden gegenereerd
 2. het bestellen van de typedag voor elke maand volgens het geselecteerde jaar
 3. het toewijzen van de respectieve belastingswaarde voor de typedag / maand-tupel aan elk uur
 4. het schalen van de totale som van het jaarlijkse jaarprofiel (dwz de integraal van het profiel) volgens de jaarlijkse totale vraag

To Top

Warmtebelastingprofielen per uur - Jaarspecifieke profielen

De hier opgegeven jaarspecifieke (jaarlange) profielen worden gegenereerd op basis van synthetische uurprofielen voor typische dagen. In deze context benadrukken we dat profielen niet worden gemeten maar gemodelleerd rekening houdend met verschillende factoren, afhankelijk van het profieltype:

 • Voor industriële profielen, onder andere ploegenarbeidpatronen, werd de historische output per maand / weekdag in aanmerking genomen.
 • Voor tertiaire en residentiële profielen zijn de profielen afhankelijk van het type dag in de week (dwz weekdag, zaterdag, zondag / feestdag), het uur van de dag en bij verwarming en koeling op buitentemperatuur.

Aan de hand van de opbouw van de dagen in een jaar worden de profielen samengesteld tot een jaarlang vraagprofiel.
Alle profielen die hier worden verstrekt, zijn zonder eenheid en genormaliseerd op 1 000 000. Om een profiel te maken, moet het worden geschaald volgens de jaarlijkse vraag van de respectieve regio (dwz dat de integrale profielen gelijk zijn aan de jaarlijkse vraag per regio).

Voor gedetailleerde uitleg en een grafische illustratie van de dataset, zie het Hotmaps WP2 rapport (paragraaf 2.7).

To Top

Woonprofielen - Jaarspecifiek

To Top

Tertiaire profielen - Jaarspecifiek

To Top

Brancheprofielen - Jaarspecifiek

To Top

Elektriciteitsprofielen

To Top

Temperatuurprofielen

To Top

Vervoer

To Top

Datasets voor de werking van de Hotmaps toolbox

To Top

Referenties

[1] Simon Pezzutto, Stefano Zambotti, Silvia Croce, Pietro Zambelli, Giulia Garegnani, Chiara Scaramuzzino, Ramón Pascual Pascuas, Alyona Zubaryeva, Franziska Haas, Dagmar Exner (EURAC), Andreas Müller (e-think), Michael Hartner (TUW) , Tobias Fleiter, Anna-Lena Klingler, Matthias Kühnbach, Pia Manz, Simon Marwitz, Matthias Rehfeldt, Jan Steinbach, Eftim Popovski (Fraunhofer ISI) Beoordeeld door Lukas Kranzl, Sara Fritz (TUW); Online toegang

To Top

Hoe te citeren

Mostafa Fallahnejad, in Hotmaps-Wiki, Hotmaps-data-repository-structuur (mei 2019)

To Top

Auteurs en recensenten

Deze pagina is geschreven door Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Deze pagina is beoordeeld door Marcus Hummel ( e-think )

To Top

Licentie

Copyright © 2016-2019: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Attribution 4.0 Internationale licentie

Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons CC BY 4.0 internationale licentie.

SPDX-licentie-ID: CC-BY-4.0

Licentie-tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Erkenning

We willen onze diepste waardering uitspreken voor het Horizon 2020 Hotmaps-project (subsidieovereenkomst nummer 723677), dat de financiering heeft verstrekt om het huidige onderzoek uit te voeren.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated