Inhoudsopgave

In een oogopslag

Deze module genereert rasterbestanden voor zowel een warmtedichtheid als een bruto-vloeroppervlakte-dichtheidskaart in het formaat dat vereist is door de Hotmaps-toolbox. De invoergegevens worden aangeleverd in de vorm van een CSV-bestand met informatie over de locatie, het bruto vloeroppervlak en de warmtevraag per gebouw waarmee rekening moet worden gehouden.

To Top

Invoering

Deze module genereert zowel een warmtedichtheid als een dichtheidskaart van het bruto vloeroppervlak in de vorm van rasterbestanden. De invoer voor de module is een CSV-bestand met bepaalde kolomkoppen. Het dient de volgende gegevens te bevatten: de X- en de Y-coördinaat van het centrum van de gebouwen in EPSG: 3035 coördinatenreferentiesysteem, het bruto vloeroppervlak en de jaarlijkse warmtevraag van de gebouwen. De gegenereerde rasterbestanden volgen de vereiste projectie en resolutie door de Hotmaps-toolbox en kunnen daarom gemakkelijk worden geüpload naar de gebruikersaccounts.

Deze module is alleen beschikbaar als stand-alone module; het is niet geïntegreerd in de online versie van de Hotmaps toolbox. De gebruikers van deze CM moeten bekend zijn met programmeren in Python en de vereiste bibliotheken hebben geïnstalleerd (bijv. Numpy, Panda's, GeoPandas en GDAL).

To Top

Ingangen en uitgangen

Ingangen

De module accepteert een CSV-bestand als invoer. De volgende kopteksten worden verwacht in het geval van een van de invoerbestandstypen (deze moeten beschikbaar zijn in de koptekst van het CSV-bestand):

 • hotmaps_ID : geef een uniek, geheel getal-ID op voor elk object (polygoon)
 • Type : Gebouwtype: ingesteld op 1 voor dienstensector; andere waarden worden als residentieel beschouwd (optioneel: kan leeg worden gelaten)
 • Year_Construction : Bouwjaar (optioneel: kan leeg worden gelaten)
 • Adres : Adres van het gebouw (optioneel: kan leeg worden gelaten)
 • BVO : Bruto vloeroppervlak in m 2
 • Footprint : footprint van het gebouw in m 2 (vereist als waarden voor BVO niet worden opgegeven)
 • NrFloor : aantal verdiepingen (vereist als waarden voor BVO niet worden opgegeven)
 • spec_demand : Specifieke warmtevraag van elk kenmerk (polygoon) in kWh
 • vraag : warmtevraag van elk kenmerk (polygoon) in kWh
 • X_3035 : De X-coördinaat van het midden van het object (polygoon) in EPSG 3035-projectie (verplicht voor het CSV-bestand: kan leeg worden gelaten)
 • Y_3035 : De Y-coördinaat van het midden van het object (polygoon) in projectie van EPSG 3035 (verplicht voor het CSV-bestand: kan leeg worden gelaten)

Belangrijke opmerking : The headers should be written as stated above. Otherwise, the code will break and returns an error.

Uitgangen

Als uitvoer worden twee rasterbestanden gegenereerd:

 • Een kaart met de dichtheid van het bruto vloeroppervlak met pixelwaarden in m 2 per hectare
 • Een warmtevraagdichtheidskaart met pixelwaarden in MWh per hectare

To Top

Methode

Om een eigen rasterbestand in de Hotmaps-toolbox te visualiseren, moet het de regels respecteren die zijn gedefinieerd door de toolbox. Over het algemeen moet een raster:

 1. beschikken over de CRS van ETRS89-extended / LAEA Europe - EPSG: 3035 ;
 2. De coördinaat van de oorsprong van het raster (linkerbovenhoek van het raster) moet een vermenigvuldiging van 100 zijn, bijvoorbeeld (4334900, 3019700);
 3. De resolutie van de rasterkaart moet 100x100m zijn;
 4. Het raster moet verwijzen naar een locatie in Europa.

Op basis van de bovenstaande criteria en coördinaten in het CSV-invoerbestand, wordt elke invoercoördinaat toegewezen aan een bepaalde pixel. Inzendingen die zijn toegewezen aan één enkele pixel, worden samengevoegd. De pixel linksonder en de pixel rechtsboven bepalen de omvang van de pixel. De resolutie van de kaart is 100x100m. Dienovereenkomstig wordt een warmtedichtheidskaart en een bruto-vloeroppervlakkaart gegenereerd.

To Top

GitHub repository van deze rekenmodule

Hier krijg je de meest geavanceerde ontwikkeling voor deze rekenmodule.

To Top

Hoe te citeren

Mostafa Fallahnejad, in Hotmaps-Wiki, CM Aangepaste kaarten voor dichtheid van warmte en bruto vloeroppervlak (september 2020)

To Top

Auteurs en recensenten

Deze pagina is geschreven door Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Deze pagina is beoordeeld door Marcul Hummel ( e-think ).

To Top

Licentie

Auteursrecht © 2016-2020: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Attribution 4.0 Internationale licentie

Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons CC BY 4.0 internationale licentie.

SPDX-licentie-ID: CC-BY-4.0

Licentie-tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Erkenning

We willen onze diepste waardering uitspreken voor het Horizon 2020 Hotmaps-project (subsidieovereenkomst nummer 723677), dat de financiering heeft verstrekt om het huidige onderzoek uit te voeren.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated