Sisukord

Sissejuhatus

Hotmapsi projekti raames on andmeid kogutud erinevatel tasanditel (riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil). Need andmed on kogutud nelja erineva sektori kohta: elamud (ühepereelamud, mitmepereelamud ja korterelamud), teenindus (kontorid, kaubandus, haridus, tervishoid, hotellid ja restoranid ning muud mitteeluhooned), tööstus (raud ja teras, värvilised metallid, paber ja trükkimine, mittemetalsed mineraalid, keemiatööstus, toit, joogid ja tubakas, tehnika ja muud klassifitseerimata) ning transport (reisijatevedu - avalik, eravedu, raudtee- ja kaubavedu - raskekaubad väikeste tarbesõidukitega).

Kõik ülalnimetatud andmekogumid on salvestatud GitLabi Hotmapsi andmekogudesse ning neile pääseb juurde ja saab sealt alla laadida. Hotmapsi andmekogud on ulatuslikud ja koosnevad enam kui 70 hoidlast. Parema ülevaate pakkumiseks kõigist Hotmapsi hoidlatest koondasime need siin erinevatesse klassidesse ja pakkusime neile otselingi. Üksikasjalikud selgitused andmete kogumise, metoodikate, viidete, eelduste ja Hotmapsi andmekogumite piirangute kohta leiate sellest aruandest [1].

To Top

Ehitusfond

ELi ehitusvarud

To Top

Kütmise ja jahutamise nõudluse tiheduse kaart

To Top

Põranda kogupindala tiheduse kaart

To Top

Brutomahu tiheduse kaart

To Top

Ehitusperioodid

Brutopinna osakaal ehitusperioodidel:

To Top

Rahvaarv

To Top

Tööstus

To Top

Kliima

To Top

Taastuvate energiaallikate potentsiaal

To Top

Stsenaariumi andmed

To Top

Tehnoloogia andmed

To Top

Profiilid

Igakuised soojuskoormuse profiilid - üldprofiilid

Looge oma profiil:

Üldised failid peaksid võimaldama kasutajal oma andmeid ja enda valitud struktuuriaastat kasutades ise koormusprofiile luua. Tööstuslike koormusprofiilide jaoks pakkusime aastaringset profiili aastaks 2018 (milles tüübipäevad on määratud selle aasta järjekorras). Kolmanda taseme ja elamute koormusprofiilide jaoks pakkusime aasta pikkust profiili aastaks 2010. Siiski soovime anda kasutajale võimaluse kasutada enda valitud struktuuriaastat (struktuuriaasta tähendab selles kontekstis päevade järjestust aasta jooksul).

Siin pakutavad profiilid on ühikuta, kuna neid tuleb aastaringsete profiilide loomisel skaleerida.

Lisateavet üldiste profiilide profiilide loomise kohta leiate selle viki üksikutest profiilidest või vastavatest andmekogumite hoidlatest.

To Top

Elamu profiilid - üldised

Kütte, jahutuse ja sooja vee jaoks pakkusime aastaringset profiili aastaks 2010. Kui aga kasutajatel on juurdepääs asukohaspetsiifilistele tunni temperatuuriprofiilidele või temperatuuriprofiilidele muudeks aastateks kui 2010. aasta, soovime anda kasutajale võimaluse kasutage neid andmeid erineva struktuuriaasta või suurema täpsusega koormusprofiilide loomiseks. Seetõttu peaksid üldised profiilid võimaldama kasutajal oma andmeid ja enda valitud struktuuriaastat kasutades ise koormusprofiile luua.

Sooja vee saamiseks eeldame, et nõudlus ja seega vastav koormusprofiil sõltuvad hooajalistest, nädalastest ja igapäevastest mõjudest.

Veergudes „päeva tüüp” viidatakse nädala päevale:

 • tööpäevad = trükipäev 0;
 • laupäev või päev enne puhkust = trükipäev 1;
 • pühapäev või puhkus = tüüppäev 2

Hooajalise mõju integreerimiseks nõudlusprofiili kasutatakse veergu “hooaeg”.

 • 0 = suvi (15.05–14.09)
 • 1 = talv (1/11 - 20/3)
 • 2 = üleminek (21/3 - 14/5 ja 15/9 - 31/10)

Aastaseid kuuma vee profiile saab luua siin esitatud üldprofiilidest järgides järgmisi samme:

 1. profiilide loomise struktuuriaasta kindlaksmääramine
 2. tüübipäeva / hooaja komplektide tellimine vastavalt valitud aastale
 3. tüübipäeva / hooaja korrutise vastava koormuse väärtuse jaotamine igale tunnile - aastase aastaprofiili (st profiili integraali) kogusumma skaleerimine vastavalt aasta kogunõudlusele

Kütmise ja jahutamise puhul eeldame, et nõudlus ei sõltu päeva tüübist, vaid ainult kellaajast endast ja vastava tunni välistemperatuurist (sel põhjusel on veerud „tüüp päev“ ja „aastaaeg“). ei ole kütte- ja jahutusprofiilide puhul asjakohane).

Aastaringseid profiile saab luua selles hoidlas pakutavatest üldprofiilidest järgmiselt.

 1. profiilide loomise struktuuriaasta kindlaksmääramine
 2. valides õige tundide, temperatuuri ja nõudluse õige kombinatsiooni üldprofiilist iga aasta tunni kohta, et saada aastapikk üksikprofiil
 3. aastase aastaprofiili (st profiili integraali) kogusumma skaleerimine vastavalt aastakogunõudele

To Top

Kolmanda taseme profiilid - üldised

Tertsiaarsektori profiil koosneb nõudlusest mitmest allsektorist. Konfiguratsioon on iga riigi jaoks erinev. Riigi vastavate allsektorite osade kohta vaadake kuumakaartide WP2 aruande jaotist 2.7.3 (https://www.hotmaps-project.eu/wp-content/uploads/2018/03/D2.3-Hotmaps_for-upload_revised -final_.pdf).

Sooja vee vajaduse korral eeldame, et nõudlus ei sõltu välistemperatuurist, kuid sõltub nädala päeva tüübist ja kellaajast. Veerg „päeva tüüp“ viitab nädala päevale:

 • tööpäevad = trükipäev 0;
 • laupäev või päev enne puhkust = trükipäev 1;
 • pühapäev või puhkus = tüüppäev 2 Päeva tund jääb vahemikku 1 (esimene tund) kuni 24 (viimane tund)

Aastaringseid profiile saab genereerida siin esitatud üldprofiilidest järgides järgmisi samme:

 1. profiilide loomise struktuuriaasta kindlaksmääramine
 2. tüüppäeva tellimine vastavalt valitud aastale
 3. jaotades tüübipäevade vastava koormuse väärtuse igale tunnile
 4. aastase aastaprofiili (st profiili integraali) kogusumma skaleerimine vastavalt aastakogunõudele

Tertsiaarsektori kütmiseks ja jahutamiseks pakkusime aasta pikkust profiili aastaks 2010. Siiski soovime anda kasutajale võimaluse kasutada oma valitud aastat. Lisaks, kui kasutajatel on juurdepääs asukohapõhistele tunni temperatuuriprofiilidele, soovime anda kasutajale võimaluse kasutada neid andmeid suurema täpsusega koormusprofiilide loomiseks. Seetõttu peaksid üldised profiilid võimaldama kasutajal oma andmeid ja enda valitud struktuuriaastat kasutades ise koormusprofiile luua.

Eeldame, et nõudlus kütte ja jahutuse järele tertsiaarsektoris sõltub päeva tüübist, kellaajast endast ja välistemperatuurist vastavas tunnis.

Siin pakutavad profiilid on ühikuta, kuna neid tuleb aastaringsete profiilide loomisel skaleerida. Kütmise ja jahutamise üldprofiilide puhul lähtuvad need tundide ja temperatuuride erinevustest. Kuna tertsiaarsektorit juhib iganädalane rütm, sõltuvad tertsiaarsektori kütte- ja jahutusprofiilid ka päevatüübist. Veerg „päeva tüüp“ viitab nädala päevale:

 • tööpäevad = trükipäev 0;
 • laupäev või päev enne puhkust = trükipäev 1;
 • pühapäev või puhkus = tüüppäev 2

Aastaringsed profiilid saab luua selles hoidlas pakutavatest kolmanda taseme kütte ja jahutuse üldprofiilidest järgmiselt:

 1. profiilide loomise struktuuriaasta kindlaksmääramine
 2. valides päevatüübi, kellaaja, temperatuuri ja nõudluse õige kombinatsiooni üldprofiilist iga aasta tunni kohta, et saada aastapikk üksikprofiil
 3. aastase aastaprofiili (st profiili integraali) kogusumma skaleerimine vastavalt aastakogunõudele

To Top

Valdkonna profiilid - üldised

Tööstuslike koormusprofiilide jaoks esitasime aastapikkuse profiili aastaks 2018 (milles päevade tüüp määratakse selle aasta järjekorras). Siiski soovime anda kasutajale võimaluse kasutada enda valitud struktuuriaastat. Struktuuriaasta tähendab selles kontekstis päevade järjestust aasta jooksul. Veergudes „päeva tüüp” viidatakse nädala päevale:

 • tööpäevad = trükipäev 0;
 • laupäev või päev enne puhkust = trükipäev 1;
 • pühapäev või puhkus = tüüppäev 2

Veerg “kuu” viitab aasta kuule. 1 = jaanuar, 2 = veebruar jne. Aastaringseid profiile saab genereerida siin esitatud üldprofiilidest järgides järgmisi samme:

 1. profiilide loomise struktuuriaasta kindlaksmääramine
 2. iga kuu tüüpkuupäeva tellimine vastavalt valitud aastale
 3. tüübipäeva / kuu korrutise vastava koormuse väärtuse jaotamine igale tunnile
 4. aastase aastaprofiili (st profiili integraali) kogusumma skaleerimine vastavalt aastakogunõudele

To Top

Igakuised soojuskoormuse profiilid - aastapõhised profiilid

Siin pakutavad aastapõhised (aastaringsed) profiilid luuakse tüüpiliste päevade sünteetiliste tunniprofiilide põhjal. Selles kontekstis rõhutame, et profiile ei mõõdeta, vaid modelleeritakse, võttes arvesse profiili tüübist erinevaid tegureid:

 • Tööstusprofiilide puhul võeti muu hulgas arvesse vahetustega tööprotsesse, ajaloolist toodangut kuus / nädalapäeval.
 • Kolmanda taseme ja elamuprofiilide puhul sõltuvad profiilid nädalapäeva tüübist (st argipäev, laupäev, pühapäev / pühad), kellaajast ning välistemperatuuril kütmise ja jahutamise korral.

Kasutades aasta päevade struktuuri, on profiilid kokku pandud aastase nõudlusprofiilina.
Kõik siin pakutavad profiilid on ühikuta ja normaliseeritud 1 000 000-ni. Profiili saamiseks tuleb seda skaleerida vastavalt vastava piirkonna aastanõudlusele (st nii, et profiilide lahutamatu osa võrduks aastanõudlusega regiooni kohta).

Andmekogumi üksikasjalike selgituste ja graafilise illustratsiooni saamiseks vaadake Hotmapsi WP2 aruannet (jaotis 2.7).

To Top

Eluruumide profiilid - aasta konkreetsed

To Top

Kolmanda taseme profiilid - aasta spetsiifiline

To Top

Tööstuse profiilid - aasta konkreetne

To Top

Elektri koormusprofiilid

To Top

Temperatuuriprofiilid

To Top

Transport

To Top

Andmekogumid tööriistakasti Hotmaps kasutamiseks

To Top

Viited

[1] Simon Pezzutto, Stefano Zambotti, Silvia Croce, Pietro Zambelli, Giulia Garegnani, Chiara Scaramuzzino, Ramón Pascual Pascuas, Alyona Zubaryeva, Franziska Haas, Dagmar Exner (EURAC), Andreas Müller (e-think), Michael Hartner (TUW) , Tobias Fleiter, Anna ‐ Lena Klingler, Matthias Kühnbach, Pia Manz, Simon Marwitz, Matthias Rehfeldt, Jan Steinbach, Eftim Popovski (Fraunhofer ISI) Arvustanud Lukas Kranzl, Sara Fritz (TUW); Veebipõhine juurdepääs

To Top

Kuidas tsiteerida

Mostafa Fallahnejad, Hotmaps-Wikis, Hotmaps-data-repository-structure (mai 2019)

To Top

Autorid ja retsensendid

Selle lehe kirjutas Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Selle lehe vaatas läbi Marcus Hummel ( e-think )

To Top

Litsents

Autoriõigus © 2016-2019: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Attribution 4.0 rahvusvaheline litsents

See töö on litsentsitud rahvusvahelise Creative Commons CC BY 4.0 litsentsi alusel.

SPDX-litsentsi identifikaator: CC-BY-4.0

Litsentsi tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Tunnustus

Soovime avaldada sügavat tunnustust projektile Horisont 2020 Hotmaps (toetuslepingu number 723677), mis andis rahalisi vahendeid käesoleva uurimise läbiviimiseks.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated