Obsah

Úvod

V rámci projektu Hotmaps byla data shromažďována na různých úrovních (národní, regionální a místní). Tyto údaje byly generovány pro čtyři různé sektory: obytné (rodinné domy, vícegenerační domy a bytové domy), služby (kanceláře, obchod, školství, zdravotnictví, hotely a restaurace a další nebytové budovy), průmysl (železo a ocel, neželezné kovy, papír a tisk, nekovové minerály, chemický průmysl, potraviny, nápoje a tabák, strojírenství a další neklasifikované) a doprava (osobní doprava - veřejná, soukromá, železniční a nákladní doprava - těžké zboží) a lehká užitková vozidla).

Všechny výše uvedené datové sady jsou uloženy v úložištích dat Hotmaps na GitLabu a lze je odtud otevřít a stáhnout. Úložiště dat Hotmaps jsou rozsáhlá a skládají se z více než 70 úložišť. Abychom poskytli lepší přehled o všech úložištích Hotmaps, zde jsme je seskupili do různých tříd a poskytli k nim přímý odkaz. Podrobná vysvětlení sběru dat, metodiky, odkazy, předpoklady a omezení souborů dat Hotmaps naleznete v této zprávě [1].

To Top

Stavební fond

Stavební fond EU

To Top

Mapa hustoty poptávky po vytápění a chlazení

To Top

Mapa hustoty hrubé podlahové plochy

To Top

Mapa hustoty hrubého objemu

To Top

Období výstavby

Podíl hrubé podlahové plochy ve stavebních obdobích:

To Top

Populace

To Top

Průmysl

To Top

Podnebí

To Top

Potenciál obnovitelných zdrojů energie

To Top

Data scénáře

To Top

Technologická data

To Top

Profily

Profily hodinové tepelné zátěže - obecné profily

Vytvořte si vlastní profil:

Obecné soubory mají uživateli umožnit vytvářet vlastní profily zatížení pomocí vlastních dat a roku struktury podle jeho vlastní volby. Pro profily průmyslového zatížení jsme poskytli celoroční profil pro rok 2018 (ve kterém jsou dny typu nastaveny v pořadí tohoto roku). Pro terciární a obytné zátěžové profily jsme poskytli celoroční profil pro rok 2010. Chceme však dát uživateli možnost použít rok struktury podle jeho výběru (Rok struktury v tomto kontextu znamená pořadí dní v průběhu roku).

Zde uvedené profily jsou bezjednotkové, protože během generování celoročních profilů je nutné je měnit.

Další informace o generování profilů z obecných profilů najdete v jednotlivých profilech na této wiki nebo v příslušných úložištích datových sad.

To Top

Rezidenční profily - obecné

Pro vytápění, chlazení a ohřev vody jsme poskytli celoroční profil pro rok 2010. Pokud však uživatelé mají přístup k hodinovým teplotním profilům konkrétních lokalit nebo k teplotním profilům pro jiné roky než 2010, chceme uživateli dát příležitost použijte tato data ke generování profilů zatížení s jiným rokem struktury nebo vyšší přesností. Proto by obecné profily měly umožnit uživateli vytvořit vlastní profily zatížení pomocí vlastních dat a roku struktury podle jeho vlastní volby.

U zásobování teplou vodou předpokládáme, že poptávka a tím i odpovídající zátěžový profil závisí na sezónních, týdenních a denních vlivech.

Sloupce „typ dne“ označují typ dne v týdnu:

 • pracovní dny = typeday 0;
 • sobota nebo den před svátkem = typeday 1;
 • neděle nebo svátek = typeday 2

K integraci sezónního vlivu do profilu poptávky se používá sloupec „sezóna“.

 • 0 = léto (15/05 - 14/09)
 • 1 = zima (1/11 - 20/3)
 • 2 = Přechod (21/3 - 14/5 a 15/9 - 31/10)

Celoroční profily pro horkou vodu lze generovat z obecných profilů, které jsou zde uvedeny, a to podle následujících kroků:

 1. určení roku struktury, pro který jsou profily generovány
 2. objednávání n-tice typu den / sezóna podle zvoleného roku
 3. alokovat příslušnou hodnotu zatížení pro řazenou řazenou sezónu typ / den každé hodině - škálovat celkovou částku ročního celoročního profilu (tj. integrál profilu) podle roční celkové poptávky

U vytápění a chlazení předpokládáme, že poptávka nezávisí na typu dne, ale pouze na samotné hodině dne a venkovní teplotě v příslušné hodině (z tohoto důvodu jsou sloupce „typ den“ a „sezóna“ není relevantní pro profily topení a chlazení).

Celoroční profily lze generovat z obecných profilů poskytovaných v tomto úložišti podle následujících kroků:

 1. určení roku struktury, pro který jsou profily generovány
 2. výběr správné kombinace hodiny dne, teploty a poptávky z obecného profilu pro každou hodinu roku, aby se získal celoroční profil bez jednotek
 3. škálovat celkovou částku ročního celoročního profilu (tj. integrál profilu) podle roční celkové poptávky

To Top

Terciární profily - obecné

Profil terciárního sektoru se skládá z poptávky z více subsektorů. Konfigurace je pro každou zemi odlišná. U příslušných subsektorových akcií pro jednotlivé země odkazujeme na zprávu WP2 hotmaps, část 2.7.3 (https://www.hotmaps-project.eu/wp-content/uploads/2018/03/D2.3-Hotmaps_for-upload_revised -final_.pdf).

U požadavku na teplou vodu předpokládáme, že požadavek nezávisí na venkovní teplotě, ale závisí na typu dne v týdnu a hodinové hodině. Sloupec „typ dne“ odkazuje na typ dne v týdnu:

 • pracovní dny = typeday 0;
 • sobota nebo den před svátkem = typeday 1;
 • neděle nebo svátek = typeday 2 Hodina dne se pohybuje od 1 (první hodina) do 24 (poslední hodina)

Celoroční profily lze generovat z obecných profilů poskytnutých zde podle následujících kroků:

 1. určení roku struktury, pro který jsou profily generovány
 2. objednání typového dne podle zvoleného roku
 3. přidělení příslušné hodnoty zatížení pro dny typu na každou hodinu
 4. škálovat celkovou částku ročního celoročního profilu (tj. integrál profilu) podle roční celkové poptávky

Pro vytápění a chlazení v terciárním sektoru jsme poskytli celoroční profil pro rok 2010. Chceme však dát uživateli možnost využít rok podle svého výběru. Kromě toho, pokud mají uživatelé přístup k hodinovým teplotním profilům konkrétního místa, chceme dát uživateli možnost použít tato data k vygenerování profilů zatížení s vyšší přesností. Proto by obecné profily měly umožnit uživateli vytvořit vlastní profily zatížení pomocí vlastních dat a roku struktury podle jeho vlastní volby.

Předpokládáme, že poptávka po vytápění a chlazení v terciárním sektoru závisí na typu dne, hodině samotného dne a venkovní teplotě v příslušné hodině.

Zde uvedené profily jsou bezjednotkové, protože během generování celoročních profilů je nutné je měnit. U obecných profilů pro vytápění a chlazení jsou určeny rozdíly mezi hodinami a teplotními úrovněmi. Navíc, protože terciární sektor je poháněn týdenním rytmem, profily pro vytápění a chlazení v terciárním sektoru závisí také na typu dne. Sloupec „typ dne“ odkazuje na typ dne v týdnu:

 • pracovní dny = typeday 0;
 • sobota nebo den před svátkem = typeday 1;
 • neděle nebo svátek = typeday 2

Celoroční profily lze generovat z obecných profilů pro terciární vytápění a chlazení poskytovaných v tomto úložišti podle následujících kroků:

 1. určení roku struktury, pro který jsou profily generovány
 2. výběr správné kombinace typu dne, hodiny dne, teploty a poptávky z obecného profilu pro každou hodinu roku, aby se získal celoroční profil bez jednotek
 3. škálovat celkovou částku ročního celoročního profilu (tj. integrál profilu) podle roční celkové poptávky

To Top

Průmyslové profily - obecné

Pro profily průmyslového zatížení jsme poskytli celoroční profil pro rok 2018 (ve kterém je typ dnů nastaven v pořadí tohoto roku). Chceme však dát uživateli příležitost použít rok struktury podle jeho výběru. Strukturovaný rok v této souvislosti znamená pořadí dnů v průběhu roku. Sloupce „typ dne“ označují typ dne v týdnu:

 • pracovní dny = typeday 0;
 • sobota nebo den před svátkem = typeday 1;
 • neděle nebo svátek = typeday 2

Sloupec „měsíc“ odkazuje na měsíc roku. 1 = leden, 2 = únor atd. Celoroční profily lze generovat z zde uvedených obecných profilů podle následujících kroků:

 1. určení roku struktury, pro který jsou profily generovány
 2. objednání typového dne pro každý měsíc podle zvoleného roku
 3. alokace příslušné hodnoty zatížení pro řazenou řazenou kolekci typeday / month na každou hodinu
 4. škálovat celkovou částku ročního celoročního profilu (tj. integrál profilu) podle roční celkové poptávky

To Top

Profily hodinové tepelné zátěže - profily specifické pro rok

Zde uvedené roční (celoroční) profily jsou generovány na základě syntetických hodinových profilů pro typické dny. V této souvislosti zdůrazňujeme, že profily se neměřují, ale modelují s přihlédnutím k různým faktorům v závislosti na typu profilu:

 • U průmyslových profilů se mimo jiné braly v úvahu směnné pracovní modely, historická produkce za měsíc / den v týdnu.
 • U terciárních a obytných profilů jsou profily závislé na typu dne v týdnu (tj. Den v týdnu, sobota, neděle / svátek), hodině dne a v případě vytápění a chlazení na venkovní teplotu.

Pomocí struktury dnů v roce jsou profily sestaveny do celoročního profilu poptávky.
Všechny zde uvedené profily jsou bezjednotkové a normalizované na 1 000 000. K vytvoření profilu je třeba jej škálovat podle roční poptávky příslušného regionu (tj. Tak, aby se integrály profilů rovna roční poptávce za region).

Podrobná vysvětlení a grafické znázornění datové sady najdete ve zprávě Hotmaps WP2 (část 2.7).

To Top

Rezidenční profily - konkrétní rok

To Top

Terciární profily - konkrétní rok

To Top

Průmyslové profily - konkrétní rok

To Top

Profily zátěže elektřiny

To Top

Teplotní profily

To Top

Doprava

To Top

Sady dat pro provoz sady nástrojů Hotmaps

To Top

Reference

[1] Simon Pezzutto, Stefano Zambotti, Silvia Croce, Pietro Zambelli, Giulia Garegnani, Chiara Scaramuzzino, Ramón Pascual Pascuas, Alyona Zubaryeva, Franziska Haas, Dagmar Exner (EURAC), Andreas Müller (e-think), Michael Hartner (TUW) , Tobias Fleiter, Anna ‐ Lena Klingler, Matthias Kühnbach, Pia Manz, Simon Marwitz, Matthias Rehfeldt, Jan Steinbach, Eftim Popovski (Fraunhofer ISI) Prověřili Lukas Kranzl, Sara Fritz (TUW); Online přístup

To Top

Jak citovat

Mostafa Fallahnejad, v Hotmaps-Wiki, Hotmaps-data-repository-structure (květen 2019)

To Top

Autoři a recenzenti

Tuto stránku napsal Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Tuto stránku zkontroloval Marcus Hummel ( e-think )

To Top

Licence

Copyright © 2016-2019: Mostafa Fallahnejad

Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0

Tato práce podléhá licenci na základě mezinárodní licence Creative Commons CC BY 4.0.

SPDX-identifikátor licence: CC-BY-4.0

Text licence: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Potvrzení

Rádi bychom vyjádřili své nejhlubší uznání projektu Horizont 2020 Hotmaps (Grant Agreement number 723677), který poskytl finanční prostředky na provedení tohoto šetření.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated