Obsah

Úvodní stránka

Po otevření panelu nástrojů se zobrazí stránka odmítnutí odpovědnosti. Kromě zprávy o vyloučení odpovědnosti jsou poskytnuty další informace týkající se podporovaných prohlížečů, cílů projektu Hotmaps, odkazu na web projektu Hotmaps a datových úložišť.

intro_gif Obr. 1 Krátký úvod do sady nástrojů Hotmaps

Hotmaps GUI je rozhraní založené na GIS. Zavřením stránky s odmítnutím odpovědnosti se uživateli zobrazí mapa Evropy. Ve výchozím nastavení je zobrazena mapa hustoty požadavku na teplo zemí EU-28 a hranice NUTS 2. Kromě těchto dvou map lze v grafickém uživatelském rozhraní zobrazit některé nástroje a tlačítka. Tyto nástroje jsou znázorněny na následujícím obrázku.

první pohled Obr. 2 Úvodní stránka

Zde si na první pohled všimnete 3 částí uživatelského rozhraní:

 1. panel nástrojů vlevo nahoře ,
 2. samotná mapa,
 3. některé nástroje pro změnu stylu mapy .
 4. dva odkazy vpravo nahoře: na tuto Hotmaps Wiki a na web Hotmaps Project .

V následujících kapitolách jsou první 3 body podrobně vysvětleny.

To Top

Horní panel nástrojů

první pohled

Pomocí tohoto panelu nástrojů můžete:

 1. Připojit: zaregistrujte se a přihlaste se do webové aplikace, abyste ušetřili práci,
 2. Přejít na místo: přiblížit konkrétní oblast zadáním názvu,
 3. Vrstvy: zobrazit postranní panel vrstvy,
 4. Nástroje pro výběr : povolte nebo zakažte nástroje pro výběr,
 5. Zobrazit výsledek: zobrazí postranní panel s výsledky vybraných oblastí,
 6. Zpětná vazba: poskytněte nám zpětnou vazbu týkající se nástroje,
 7. Uložit relaci: můžete uložit vybrané vrstvy a úroveň přiblížení a později si je vyvolat,
 8. Save Session Folder: kde můžete vidět seznam všech uložených relací.

To Top

Připojit

Tady můžete:

 • Vytvořit účet
 • Chcete-li uložit svůj postup, přihlaste se ke svému účtu
 • Nebo si heslo resetujte, pokud jej zapomenete

To Top

Přihlásit se

Po registraci a aktivaci účtu byste měli být schopni se přihlásit pomocí svého e-mailu a hesla (viz obr.4 níže).

login_gif

login_png

Obr.4: Přihlašovací formulář

To Top

Registrovat

Zde si můžete vytvořit účet pro web hotmaps . Po odeslání formuláře obdržíte e-mail k aktivaci účtu. S vaším účtem budete moci uložit svůj postup.

register_gif

Registrovat

Obr.5 .: Registrační formulář

To Top

Uzdravit se

Pokud jste někdy své heslo zapomněli, můžete je obnovit v této nabídce (viz obr. 6 níže). Poté prosím nastavte nové heslo.

obnovit_gif

uzdravit se

Obr.6 .: Obnovit formulář

To Top

Přejít na místo

Zadanou oblast můžete přiblížit zadáním jejího názvu (viz animace níže)

go_to_place_gif

To Top

Vrstvy

Stisknutím tohoto tlačítka se vlevo zobrazí boční panel s různými druhy vrstev.

layer_gif

Následující vrstvy lze najít a vizualizovat:

sidebar_layer.png

To Top

Nástroje pro výběr

Stisknutím tohoto tlačítka se nástroje pro výběr zobrazí v levé části obrazovky

selection_tools_gif

Obrázek níže ukazuje vzhled nástrojů:

selection_tools.png

 1. Nástroj pro výběr regionů
 2. Vytvořte vlastní čtvercovou oblast
 3. Vytvořte vlastní oblast kruhu
 4. Vytvořte vlastní oblast mnohoúhelníku
 5. Chcete-li použít výběr vlastní oblasti, nahrajte objekt GeoJSON
 1. ukazuje, kolik regionů jste vybrali
 2. zobrazuje celkovou plochu nejmenšího obdélníku, který může pokrýt vybranou oblast
 3. zobrazuje měřítko, které jste vybrali z pravého panelu nástrojů
 1. tlačítko pro načtení výsledků vybrané oblasti a vybraných vrstev
 2. tlačítko pro odstranění vybrané oblasti

To Top

Zobrazit výsledek

V závislosti na vrstvách a oblasti, které jste vybrali, se výsledky pro vaši konfiguraci zobrazují na postranním panelu v pravé části obrazovky

results.png

To Top

Zpětná vazba

Máte nějaké návrhy, jak tento nástroj vylepšit? Všimli jste si nějaké chyby? Prosím, dejte nám vědět! Poskytnutím zpětné vazby nám pomůžete vylepšit sadu nástrojů!

Vyplňte prosím následující formulář :

feedback_gif

To Topzpětná vazba.png

můžete si vybrat z následujících typů:

zpětná vazba.png

a nastavit prioritu:

zpětná vazba.png

To Top

Uložit relaci

stisknutím tohoto tlačítka můžete vytvořit snímek své práce (vybrané oblasti a vrstvy, úrovně přiblížení atd.). Můžete také definovat název a popis snímku.

Uložit složku relace

Zde vidíte všechny své snímky s jejich názvy a popisem. Když vyberete jednu, načtou se vybrané vrstvy, oblasti, úroveň přiblížení a další konfigurace.

Dlaždice

Můžete si vybrat územní měřítko, které chcete analyzovat (regiony NUTS nebo úroveň hektarů) a nastavit dlaždici mapy

maping_gif

Jsou možné následující konfigurace

maping_gif

 1. Přiblížit a oddálit mapu
 2. Ukažte hranice NUTS a vyberte konkrétní regiony NUTS nebo použijte hektar k přizpůsobení svého výběru
 3. Použijte dlaždici OpenStreetMap nebo dlaždici Satelitní

To Top

Jak citovat

Jeton Hasani, v Hotmaps-Wiki, Úvod do uživatelského rozhraní (duben 2019)

To Top

Autoři a recenzenti

Tuto stránku napsal Jeton Hasani EEG - TU Wien .

☑ Tuto stránku zkontroloval Mostafa Fallahnejad EEG - TU Wien .

To Top

Licence

Copyright © 2016-2020: Jeton Hasani

Mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0

Tato práce podléhá licenci na základě mezinárodní licence Creative Commons CC BY 4.0.

SPDX-identifikátor licence: CC-BY-4.0

Text licence: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Potvrzení

Rádi bychom vyjádřili své nejhlubší uznání projektu Horizont 2020 Hotmaps (Grant Agreement number 723677), který poskytl finanční prostředky na provedení tohoto šetření.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated