Inhoudsopgave

Indicatoren

Deze pagina legt uit hoe u indicatoren op de Hotmaps toolbox kunt beheren. Een indicator is een waarde die wordt weergegeven in de Hotmaps-toolbox aan de clientzijde. De indicator maakt deel uit van een laag. Een indicator is een waarde, voor een specifiek ruimtelijk gebied, met een eenheid. Een indicator maakt deel uit van een laagwoordenboek. Een laagobject bevat een array met de naam "indicatoren". Deze tabel wordt gebruikt om alle indicatoren weer te geven die u voor de laag wilt zien.

 layers = { 'heat_tot_curr_density_tif':{ 'tablename':'heat_tot_curr_density_tif', 'from_indicator_name':'stat_heat_tot_curr_density_tif', 'schema_scalelvl': 'stat', 'schema_hectare': 'geo', 'crs': '3035', 'geo_column': 'geometry', 'table_type':'raster', 'data_lvl':['NUTS 0','NUTS 1','NUTS 2','NUTS 3','LAU 2','Hectare'], 'data_aggregated':True, 'scalelvl_column':'', 'indicators':[ {'table_column': 'sum', 'unit': 'MWh','indicator_id':'consumption'}, {'table_column': 'count', 'unit': 'cells','indicator_id':'count_cell'}, { 'reference_indicator_id_1': 'consumption', 'reference_tablename_indicator_id_1': 'heat_tot_curr_density_tif', 'operator': '/', 'reference_indicator_id_2': 'count_cell', 'reference_tablename_indicator_id_2': 'pop_tot_curr_density_tif', 'unit':'MWh/person', 'indicator_id': 'heat_tot_curr_density_tif_per_pop_tot_curr_density_tif' } ] } }
 • 'tafel naam'

Naam van de DB-tabel. (Voorbeeld: 'heat_tot_curr_density_tif')

 • 'from_indicator_name'

Subtabelnaam voor de selectie van indicatoren. Moet uniek zijn. (Voorbeeld: 'stat_heat_tot_curr_density_tif')

 • 'data_aggregated'

Zijn de gegevens geaggregeerd of niet (waarden: waar of niet waar)

 • 'scalelvl_column'

Kolomnaam op schaalniveau als deze verschilt van de standaardnaam (voorbeeld: 'code')

 • 'data_lvl'

Beschikbare niveaus voor de gegevens in de database

 • 'schema_scalelvl'

Tabelschema-locatie voor het nuts-niveau. (Voorbeeld: 'geo', 'stat', 'public')

 • 'schema_hectare'

Tabelschema locatie voor het hectareniveau. (Voorbeeld: 'geo', 'stat', 'public')

 • 'crs'

Projectie van de geometrie (voorbeeld: '3035', '4326', '4258')

 • 'geo_column'

Naam van de geometriekolom in de database (voorbeeld: 'geom', 'geometry')

 • 'table_type'

Type van de laag in de database (Waarden: 'vector' of 'raster').

Belangrijk: Als het een raster is, zijn de beschikbare kolommen count, sum, mean, stddev, min en max

 • 'Indicatoren'

Er zijn 2 soorten indicatoren (eenvoudige indicatoren en kruisindicatoren).

To Top

Simpele indicatoren

Een simpele indicator is een object met 3 parameters.

 { 'table_column': 'count', 'unit': 'cells', 'indicator_id':'count_cell' }
 • 'table_column'

Dit is de tabelkolom die in de tabel is geselecteerd. (Voorbeeld: 'count')

tablecolumnselection
 • 'eenheid'

Dit is de eenheid van de indicator. (Voorbeeld: 'cellen', 'MWh')

 • 'indicator_id'

Dit is de indicator-ID van de indicator (zoals een ID). Deze naam moet uniek zijn in de reeks indicatoren.

To Top

Kruis indicatoren

Een kruisindicator is een object met 7 parameters. Het doel van deze indicator is om een berekening te maken tussen eenvoudige indicatoren.

 { 'reference_indicator_id_1': 'consumption', 'reference_tablename_indicator_id_1':'heat_tot_curr_density_tif', 'operator': '/', 'reference_indicator_id_2':'count_cell', 'reference_tablename_indicator_id_2':'pop_tot_curr_density_tif', 'unit':'MWh/person', 'indicator_id':'heat_tot_curr_density_tif_per_pop_tot_curr_density_tif' }
 • 'reference_indicator_id_1'

Komt overeen met de identificatie van een eenvoudige indicator. Deze naam moet worden gedefinieerd in de indicatorreeks. Het is waarde nummer 1.

 • 'reference_tablename_indicator_id_1'

Verwijzing naar de tabelnaam van de laag die verwijst naar de waarde nummer 1. (Voorbeeld: 'heat_tot_curr_density_tif')

 • 'operator'

Berekeningsregel die moet worden toegepast op de 2 waarden (waarden: '/' of '*' of '+' of '-')

 • 'reference_indicator_id_1'

Komt overeen met de identificatie van een eenvoudige indicator. Deze naam moet worden gedefinieerd in de indicatorreeks. Het is waarde nummer 2.

 • 'reference_tablename_indicator_id_2'

Verwijzing van de tabelnaam van de laag die verwijst naar de waarde nummer 2. (Voorbeeld: 'pop_tot_curr_density_tif')

 • 'eenheid'

Dit is de eenheid van de indicator. (Voorbeeld: 'cellen', 'MWh')

 • 'naam'

Dit is de naam van de indicator (zoals een ID). Deze naam moet uniek zijn in de reeks indicatoren.

Opmerking: voor dit voorbeeld wordt de onderstaande berekening uitgevoerd.
 reference_tablename_indicator_id_1.reference_indicator_id_1 / reference_tablename_indicator_id_2.reference_indicator_id_2 = heat_tot_curr_density_tif.consumption / pop_tot_curr_density_tif.count_cell

To Top

Indicator resultaat

Het resultaat van de indicatoren is als volgt:

 { "values": [ { "unit": "MWh", "name": "heat_tot_curr_density_tif_consumption", "value": "4112030.46" }, { "unit": "cells", "name": "heat_tot_curr_density_tif_count_cell", "value": "46764" }, { "unit": "MWh/person", "name": "heat_tot_curr_density_tif_per_pop_tot_curr_density_tif", "value": "38.0092476775893146" } ], "name": "heat_tot_curr_density_tif" }

To Top

Hoe te citeren

Mostafa Fallahnejad, in Hotmaps-Wiki, Guidelines-for-defining-indicators (april 2019)

To Top

Auteurs en recensenten

Deze pagina is geschreven door Mostafa Fallahnejad EEG - TU Wien .

☑ Deze pagina is beoordeeld door Marcul Hummel e-think .

To Top

Licentie

Auteursrecht © 2016-2020: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Attribution 4.0 Internationale licentie

Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons CC BY 4.0 internationale licentie.

SPDX-licentie-ID: CC-BY-4.0

Licentie-tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Erkenning

We willen onze diepste waardering uitspreken voor het Horizon 2020 Hotmaps-project (subsidieovereenkomst nummer 723677), dat de financiering heeft verstrekt om het huidige onderzoek uit te voeren.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated