Innehållsförteckning

Datainsamling

Hotmaps erbjuder ett stort utbud av öppna datamängder. Uppgifterna har tillhandahållits som standard för hela EU28-länderna i syfte att stödja lokal, regional och nationell uppvärmning och kylning (H&C) planering. Hotmaps-datauppsättningar ger data för olika kategorier inklusive:

  • Analys av byggnadsbestånd;
  • Rymduppvärmning, kylning och varmvattenbehov för hushåll
  • Klimatkontext;
  • Industriella processer;
  • Uppvärmning och kylning;
  • Insamling av förnybara energikällor och potentiell granskning;
  • Profiler för timbelastning;
  • Elsystemsmodul och
  • Transport.

Alla tillvägagångssätt för datainsamling och analys inom de olika sektorerna (dvs. bostäder, service, industri och transportsektorer) beskrivs i denna rapport [ 1 ].

To Top

Referenser

[1] Simon Pezzutto, Stefano Zambotti, Silvia Croce, Pietro Zambelli, Giulia Garegnani, Chiara Scaramuzzino, Ramón Pascual Pascuas, Alyona Zubaryeva, Franziska Haas, Dagmar Exner (EURAC), Andreas Müller (e-think), Michael Hartner (TUW) , Tobias Fleiter, Anna ‐ Lena Klingler, Matthias Kühnbach, Pia Manz, Simon Marwitz, Matthias Rehfeldt, Jan Steinbach, Eftim Popovski (Fraunhofer ISI) Recenserad av Lukas Kranzl, Sara Fritz (TUW); Online-åtkomst

To Top

Hur man citerar

Mostafa Fallahnejad, i Hotmaps-Wiki, Hotmaps-open-data-set-data-collection (maj 2019)

To Top

Författare och granskare

Denna sida skrevs av Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Den här sidan granskades av Marcus Hummel ( e-think )

To Top

Licens

Copyright © 2016-2019: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Attribution 4.0 internationell licens

Detta arbete är licensierat under en Creative Commons CC BY 4.0 International License.

SPDX-licensidentifierare: CC-BY-4.0

Licenstext: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Bekräftelse

Vi vill förmedla vår djupaste uppskattning till Horizon 2020 Hotmaps-projektet (bidragsöverenskommelse nummer 723677), som gav finansieringen för att genomföra denna undersökning.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian*

* machine translated