Innehållsförteckning

Introduktion

Det finns två sätt att välja en region i verktygslådan Hotmaps:

  1. urval enligt NUTS-klassificeringen (Nomenklatur för territoriella enheter för statistik))
  2. anpassat hektarval

Med radioknapparna till höger på skärmen kan du välja den territoriella skalan som du vill analysera (NUTS-regioner, LAU (lokala administrativa enheter eller hektarnivå)

radio_buttons_png

Bild 1: Radioknappar för territoriell skala

To Top

Val efter NUTS-gränser:

När du har valt en region och tryckt på knappen LADDA RESULTAT visas resultatsidfältet till höger och beroende på vilket lager du valt visas några indikatorer för dem. Du kan se att genom att välja en annan region kommer resultaten att samlas i farten.

To Top

NUTS 0 Val

väljer_nötter0_gif

To Top

NUTS 1 Val

väljer_nötter1_gif

To Top

Val av NUTS 2

välja_nuts2_gif

To Top

NUTS 3 Val

välja_nuts3_gif

To Top

LAU-val

Förutom de tre NUTS-nivåerna har du också möjlighet att analysera på LAU-nivåväljer_lau_gif

To Top

Anpassat urval:

Om du behöver ett mer flexibelt sätt och vill analysera en region som inte omfattas av NUTS- eller LAU-gränserna är det bättre att ange dina egna tullregioner. Verktygslådan erbjuder verktyg för flera val: rektangulär, cirkel eller polygon. Rita formen som du vill analysera och klicka sedan på den ritade avgränsningsrutan för att välja området.

Ett annat alternativ som endast är tillgängligt på hektarnivå är att ladda upp ett GeoJSON-valobjekt. GeoJSON är ett format för kodning av geografiska datastrukturer. Om du har skapat ett GeoJSON-objekt som representerar en region i rymden, eller en samling av rumsligt avgränsade enheter, genom att ladda upp ditt GeoJSN-objekt, kommer detta val att användas i Hotmaps.

väljer_hektar_gif

To Top

Gräns för val av gränslåda och område

När du väljer en eller flera regioner på kartan visar rutan till vänster på skärmen med knapparna för att ladda resultat följande information om det aktuella valet:

  • Valda element: antalet enskilda zoner som har valts
  • Bounding Box: den totala ytan av den minsta rektangulära formen som kan täcka det område som har valts
  • Skala: den nivå på vilken valet görs

VIKTIG OBS! Bounding Box har en gränsgräns på cirka 640.000 km2. Beräkningsmoduler och resultatlager kan inte köras / laddas över denna tröskel. Om du väljer ett område över markeringsgränsen returneras följande felmeddelande: Du har överskridit AREA SELECTION LIMIT för det fria urvalet samt för att köra beräkningsmoduler! Välj ett mindre område.

To Top

Hur man citerar

Jeton Hasani, i Hotmaps-Wiki, Select-a-region-in-the-Hotmaps-toolbox (april 2019)

To Top

Författare och granskare

Denna sida skrevs av Jeton Hasani EEG - TU Wien .

☑ Denna sida granskades av Mostafa Fallahnejad EEG - TU Wien .

To Top

Licens

Copyright © 2016-2020: Jeton Hasani

Creative Commons Attribution 4.0 internationell licens

Detta arbete är licensierat under en Creative Commons CC BY 4.0 International License.

SPDX-licensidentifierare: CC-BY-4.0

Licenstext: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Bekräftelse

Vi vill förmedla vår djupaste uppskattning till Horizon 2020 Hotmaps-projektet (bidragsavtal nummer 723677), som gav finansieringen för att genomföra den nuvarande utredningen.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian*

* machine translated