Innehållsförteckning

Introduktion

Beroende på lager och region som du har valt visas indikatorer för din konfiguration i ett sidofält till höger på skärmen

results.png

To Top

I det följande tittar vi på indikatorerna som visas för raster- och vektorrager.

Indikatorer för rasterskikt

Indikatorerna på rasterskikt skiljer sig från vektorrager. Med olika menar vi i termer av aggregering och uppdelning. Detta annorlunda beteende kommer från territoriella resolutioner.

Rasterlager har i allmänhet en mycket högre upplösning medan vektorrager endast har attribut vid punkter eller polygoner.

Å ena sidan betyder det till exempel att om du väljer ett vektordelager som definieras av NUTS3-polygoner och du till exempel vill välja en LAU-region kommer inte NUTS3-värdet att delas upp till LAU-nivå, utan istället NUTS3-indikatorn där LAU-regionen finns kommer att visas i sidofältet för resultat.

Å andra sidan är rasterskikt aggregerade och uppdelade "godtyckligt" *

* av de innehållande cellerna i den region du valde (naturligtvis inom gränsen för själva rasterupplösningen)

To Top

Byggnader

Karta över värmedensitet

hdm.png

Extra funktion

När du väljer värmedensitetsskiktet och Population Layer samtidigt visas en extra indikator (se bilden nedan)

hdm2.png

To Top

I allmänhet:

När ett av byggnadsskikten och befolkningsskiktet väljs samtidigt visas en extra indikator som beskrivits tidigare

To Chapter

Kyltäthetskarta

cdm.png

To Chapter

Byggvolymer

bvol.png

To Chapter

Äckligt golvutrymme

gfa.png

To Chapter To Top

Befolkning

pop.png

To Chapter To Top

Klimat

Temperatur

temp.png

To Chapter

Cooling Degree Days

cdd.png

To Chapter

Uppvärmningsdagar

hdd.png

To Chapter

Solstrålning

rad.png

To Chapter

Vindhastighet

wind.png

To Chapter To Top

Potentialer för förnybar energi

Solstrålning på att bygga fotavtryck

srobf.png

To Chapter

Vindpotential vid 50m

wp.png

To Chapter

Skogsrester

forest.png

To Chapter To Top

Indikatorer för vektorlager

Industri

Utsläpp från industrianläggningarise.png

To Chapter

Industriell överflödig värmeiseh.png

To Chapter

Företagets företagsnamnisec.png

To Chapter

Delsektor för industriell platsises.png

To Chapter To Top

Potentialer för förnybar energi

Avloppsreningsverk Kraft

wwp.png

To Chapter

Avloppsreningsverkens kapacitet

wwc.png

To Chapter

Jordbruksrester

ar.png

To Chapter

Avlopp från boskap

le.png

To Chapter

Kommunalt fast avfall

sw.png

To Chapter

Geotermisk potentiell värmeledningsförmåga

geotermisk.png

To Chapter To Top

Elektricitet

El C02-utsläpp

el.png

To Chapter To Top

Exempel

På bilden nedan kan du se hur det ser ut när alla lager visualiseras (här är Österrike som NUTS0 valt)

all_map.png

Även om den här kartan kan se lite förvirrande ut vid första anblicken, är dess indikatorer rakt fram illustrerade. Se nedan alla indikatorer som beskrivs i resultatsidfältet när du väljer alla lager för Österrike (NUTS0)

all_results.png

To Top

Hur man citerar

Jeton Hasani, i Hotmaps-Wiki, Hämta indikatorer-för-ett-valt-område (april 2019)

To Top

Författare och granskare

Denna sida skrevs av Jeton Hasani EEG - TU Wien .

☑ Denna sida granskades av Mostafa Fallahnejad EEG - TU Wien .

To Top

Licens

Copyright © 2016-2020: Jeton Hasani

Creative Commons Attribution 4.0 internationell licens

Detta arbete är licensierat under en Creative Commons CC BY 4.0 International License.

SPDX-licensidentifierare: CC-BY-4.0

Licenstext: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Bekräftelse

Vi vill förmedla vår djupaste uppskattning till Horizon 2020 Hotmaps-projektet (bidragsöverenskommelse nummer 723677), som gav finansieringen för att genomföra denna undersökning.

To Top Review this page

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian*

* machine translated