Innehållsförteckning

Introduktion

Genom att trycka pålager_knapp Knapp ett sidofält med olika typer av lager visas till vänster på skärmen.

layer_gif

Varje lager har en uppsättning verktyg som visas nedan

layer_tools.png

 1. Visar lagets symbologiska avsnitt (legend)
 2. Visar informationsavsnittet (primär en länk till GitLab-förvaret, det rekommenderas starkt att du letar efter mer information om data i GitLab-förvaret )
 3. Ladda ner standarddataset
 4. Ladda ner lager för lagervalet

To Top

Skikten

Det finns två kategorier av lager :

 1. Vector lager
 2. Rasterlager

Följande lager kan hittas och visualiseras (du kan också se förklaringen och även informationsavsnittet för varje lager):

sidebar_layer.png

To Top

Rasterlager

Följande rasterskikt visualiseras:

 1. 17 x byggnadsskikt:

  • Karta över värmedensitet (totalt / bostäder / icke-bostäder)
  • Kyltäthetskarta (totalt / bostäder / icke-bostäder)
  • Brutto golvyta (totalt / bostäder / icke bostäder)
  • Byggnadsvolymer (totalt / bostäder / icke-bostäder)
 2. 1 x befolkningsskikt

  • Befolkning totalt
 3. 3 x förnybara energikällor Potentiella lager:

  • Solstrålning på byggnadens fotavtryck
  • Vindpotential vid 50m
  • Skogsrester
 4. 5 x klimatskikt:

  • Temperatur
  • Cooling Degree Days
  • Uppvärmningsdagar
  • Solstrålning
  • Vindhastighet

To Top

Vector lager

Följande vektorrager visualiseras:

 1. 4x industrilager:

  • Utsläpp från industriområdet
  • Industriell överflödig värme
  • Företagets företagsnamn
  • Delsektor för industriell plats
 2. 6 x förnybara energikällor Potentiella lager:

  • Avloppsreningsverk Kraft
  • Avloppsreningsverkens kapacitet
  • Jordbruksrester
  • Avlopp från boskap
  • Geotermisk potentiell värmeledningsförmåga
  • Kommunalt fast avfall
 3. 1 x elskikt:

  • El-koldioxidutsläpp Landsgenomsnitt

To Top

Beräkningsmodulskikt

Vissa beräkningsmoduler genererar ett lager med beräknade resultat, till exempel CM - Scale Heat och Cool Density Maps . När dessa CM: er körs visas det relativa lagret till vänster på skärmen, i skiktavsnittet, längst ner. Skiktet kan sedan väljas och användas i ytterligare beräkningar. Som för alla andra lager tillåter några knappar under lagets titel att visa lagrets symbologi, tillgänglig information om lagret, ladda ner lagerdataset och ladda ner lagret som en rasterfil.

To Top

Hur man citerar

Jeton Hasani, i Hotmaps-Wiki, Layers-section-in-the-Hotmaps-toolbox (april 2019)

To Top

Författare och granskare

Denna sida skrevs av Jeton Hasani EEG - TU Wien .

☑ Denna sida granskades av Mostafa Fallahnejad EEG - TU Wien .

To Top

Licens

Copyright © 2016-2020: Jeton Hasani

Creative Commons Attribution 4.0 internationell licens

Detta arbete är licensierat under en Creative Commons CC BY 4.0 International License.

SPDX-licensidentifierare: CC-BY-4.0

Licenstext: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Bekräftelse

Vi vill förmedla vår djupaste uppskattning till Horizon 2020 Hotmaps-projektet (bidragsöverenskommelse nummer 723677), som gav finansieringen för att genomföra denna undersökning.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian*

* machine translated