Indholdsfortegnelse

Introduktion

Ved at trykke pålag_knap Knap et sidebjælke med forskellige slags lag vises til venstre på skærmen.

lag_gif

Hvert lag har et sæt værktøjer som vist nedenfor

layer_tools.png

 1. Viser lagets symbologisektion (forklaring)
 2. Viser informationsafsnittet (primært et link til GitLab-arkivet, det anbefales stærkt at se efter mere information om dataene i GitLab-arkivet )
 3. Download standarddatasættet
 4. Download lag til valg af lag

To Top

Lag

Der er to kategorier af lag :

 1. Vektor lag
 2. Rasterlag

Følgende lag kan findes og visualiseres (du kan også se forklaringen og også informationsafsnittet for hvert lag):

sidebar_layer.png

To Top

Rasterlag

Følgende rasterlag visualiseres:

 1. 17 x bygningslag:

  • Kort over varmetæthed (samlet / bolig / ikke-bolig)
  • Kort over køletæthed (total / bolig / ikke-bolig)
  • Bruttoareal (samlet / bolig / ikke-bolig)
  • Bygningsmængder (i alt / bolig / ikke-bolig)
 2. 1 x Befolkningslag

  • Befolkning i alt
 3. 3 x vedvarende energikilder Potentielle lag:

  • Solstråling på bygningens fodaftryk
  • Vindpotentiale ved 50m
  • Skovrester
 4. 5 x klimalag:

  • Temperatur
  • Køledagsdage
  • Opvarmningsgrad dage
  • Solstråling
  • Vindhastighed

To Top

Vektor lag

Følgende vektorlag visualiseres:

 1. 4x industrilag:

  • Emission fra industrianlæg
  • Industriel overskudsvarme
  • Virksomhedsnavn på det industrielle websted
  • Delsektor til industrielt websted
 2. 6 x vedvarende energikilder Potentielle lag:

  • Renseanlæg til spildevand
  • Spildevandsbehandlingsanlægs kapacitet
  • Landbrugsrester
  • Udløb af husdyr
  • Geotermisk potentiel varmeledningsevne
  • Kommunalt fast affald
 3. 1 x ellag:

  • Elektricitet CO2-emissioner Landsgennemsnit

To Top

Beregningsmodullag

Nogle beregningsmoduler genererer et lag med de beregnede resultater, f.eks. CM - Scale Heat og Cool Density Maps . Når disse CM'er køres, vises det relative lag i venstre side af skærmen i lagafsnittet helt nederst. Laget kan derefter vælges og bruges i yderligere beregninger. Som for hvert andet lag tillader få knapper under lagtitlen at vise lagets symbologi, tilgængelig information om laget, downloade lagdatasættet og downloade laget som en rasterfil.

To Top

Hvordan man citerer

Jeton Hasani, i Hotmaps-Wiki, Layers-section-in-the-Hotmaps-toolbox (april 2019)

To Top

Forfattere og korrekturlæsere

Denne side blev skrevet af Jeton Hasani EEG - TU Wien .

☑ Denne side blev gennemgået af Mostafa Fallahnejad EEG - TU Wien .

To Top

Licens

Ophavsret © 2016-2020: Jeton Hasani

Creative Commons Attribution 4.0 International licens

Dette arbejde er licenseret under en Creative Commons CC BY 4.0 International licens.

SPDX-licensidentifikator: CC-BY-4.0

Licens-tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Anerkendelse

Vi vil gerne formidle vores dybeste påskønnelse til Horizon 2020 Hotmaps-projektet (tilskudsaftale nummer 723677), som gav finansieringen til at gennemføre den nuværende undersøgelse.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated