Πίνακας περιεχομένων

Συλλογή δεδομένων

Το Hotmaps παρέχει μια μεγάλη γκάμα ανοιχτών συνόλων δεδομένων. Τα δεδομένα έχουν παρασχεθεί από προεπιλογή για ολόκληρες τις χώρες της ΕΕ28 με σκοπό την υποστήριξη του τοπικού, περιφερειακού και εθνικού σχεδιασμού θέρμανσης και ψύξης (H&C). Τα σύνολα δεδομένων Hotmaps παρέχουν δεδομένα για διάφορες κατηγορίες όπως:

  • Ανάλυση αποθεμάτων κτιρίων
  • Θέρμανση χώρου, ψύξη και ζήτηση ζεστού νερού χρήσης.
  • Κλιματικό πλαίσιο;
  • Βιομηχανικές διεργασίες;
  • Παροχή θέρμανσης και ψύξης
  • Συλλογή δεδομένων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πιθανή ανασκόπηση ·
  • Προφίλ ωριαίου φορτίου;
  • Ενότητα συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και
  • Μεταφορά.

Όλες οι προσεγγίσεις για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων στους διάφορους τομείς (π.χ. οικιακός τομέας, υπηρεσίες, βιομηχανία και μεταφορές) περιγράφονται σε αυτήν την έκθεση [ 1 ].

To Top

βιβλιογραφικές αναφορές

[1] Simon Pezzutto, Stefano Zambotti, Silvia Croce, Pietro Zambelli, Giulia Garegnani, Chiara Scaramuzzino, Ramón Pascual Pascuas, Alyona Zubaryeva, Franziska Haas, Dagmar Exner (EURAC), Andreas Müller (e ‐ think), Michael Hartner , Tobias Fleiter, Anna ‐ Lena Klingler, Matthias Kühnbach, Pia Manz, Simon Marwitz, Matthias Rehfeldt, Jan Steinbach, Eftim Popovski (Fraunhofer ISI) Κριτική από Lukas Kranzl, Sara Fritz (TUW); Διαδικτυακή πρόσβαση

To Top

Πώς να παραθέσω

Mostafa Fallahnejad, στο Hotmaps-Wiki, Hotmaps-open-data-set-data-collection (Μάιος 2019)

To Top

Συγγραφείς και κριτικοί

Αυτή η σελίδα γράφτηκε από τον Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

☑ Αυτή η σελίδα αξιολογήθηκε από τον Marcus Hummel ( e-think )

To Top

Αδεια

Πνευματικά δικαιώματα © 2016-2019: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Attribution 4.0 Διεθνής άδεια

Αυτό το έργο έχει άδεια βάσει της Creative Commons CC BY 4.0 International License.

SPDX-License-Identifier: CC-BY-4.0

License-Text: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Αναγνώριση

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθύτατη εκτίμησή μας στο Πρόγραμμα Hotmaps «Ορίζοντας 2020 » (Συμφωνία επιχορήγησης αριθμός 723677), το οποίο παρείχε τη χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated