Obsah

Úvodná stránka

Po otvorení panela s nástrojmi sa zobrazí stránka s vylúčením zodpovednosti. Okrem správy o vylúčení zodpovednosti sú poskytnuté ďalšie informácie týkajúce sa podporovaných prehľadávačov, cieľov projektu Hotmaps, odkazu na webovú stránku projektu Hotmaps a dátových úložísk.

intro_gif Obr. 1 Krátky úvod do panela nástrojov Hotmaps

Hotmaps GUI je rozhranie založené na GIS. Po zatvorení stránky s vylúčením zodpovednosti sa používateľovi zobrazí mapa Európy. Štandardne je zobrazená mapa hustoty potreby tepla krajín EÚ-28 a hranice NUTS 2. Okrem týchto dvoch máp môžete v grafickom používateľskom rozhraní vidieť niektoré nástroje a tlačidlá. Tieto nástroje sú znázornené na nasledujúcom obrázku.

prvý pohľad Obr. 2 Úvodná strana

Tu si na prvý pohľad všimnete 3 časti používateľského rozhrania:

 1. panel nástrojov vľavo hore ,
 2. samotná mapa,
 3. niektoré nástroje na zmenu štýlu mapy .
 4. dva odkazy vpravo hore: na túto Hotmaps Wiki a na webovú stránku Hotmaps Project .

V nasledujúcich kapitolách sú prvé 3 body podrobne vysvetlené.

To Top

Horný panel s nástrojmi

prvý pohľad

Pomocou tohto panela s nástrojmi môžete:

 1. Pripojiť: zaregistrujte sa a prihláste sa do webovej aplikácie, aby ste ušetrili svoju prácu,
 2. Ísť na miesto: priblížiť konkrétny región zadaním názvu,
 3. Vrstvy: zobraziť bočný panel vrstvy,
 4. Nástroje na výber : zapnutie alebo vypnutie nástrojov na výber,
 5. Zobraziť výsledok: zobrazí bočný panel s výsledkami vybratých oblastí,
 6. Spätná väzba: dajte nám spätnú väzbu ohľadom nástroja,
 7. Save Session: môžete uložiť vybrané vrstvy a úroveň priblíženia a neskôr si ich znova vyvolať,
 8. Uložiť priečinok relácie: kde môžete vidieť zoznam všetkých uložených relácií.

To Top

Pripojte sa

Tu môžete:

 • Vytvoriť účet
 • Prihláste sa do svojho účtu, aby ste uložili svoj postup
 • Alebo ak si zabudnete heslo, resetujte ho

To Top

Prihlásiť sa

Po registrácii a aktivácii účtu by ste mali byť schopní prihlásiť sa pomocou svojho e-mailu a hesla (pozri obrázok 4 nižšie).

login_gif

login_png

Obr.4 .: Prihlasovací formulár

To Top

Registrovať

Tu si môžete vytvoriť účet pre web hotmaps . Po odoslaní formulára dostanete e-mail na aktiváciu vášho účtu. Vďaka svojmu účtu budete môcť uložiť svoj postup.

register_gif

Registrovať

Obr.5 .: Registračný formulár

To Top

Obnoviť

Ak ste niekedy zabudli svoje heslo, môžete si ho obnoviť v tejto ponuke (pozri obr. 6 nižšie). Potom nezabudnite nastaviť nové heslo.

zotaviť_gif

zotaviť sa

Obr.6 .: Obnoviť formulár

To Top

Choďte na miesto

Zadanú oblasť môžete zväčšiť zadaním jej názvu (pozri animáciu nižšie).

go_to_place_gif

To Top

Vrstvy

Stlačením tohto tlačidla sa vľavo zobrazí bočný panel s rôznymi druhmi vrstiev.

vrstvy_gif

Nasledujúce vrstvy možno nájsť a vizualizovať:

sidebar_layer.png

To Top

Nástroje na výber

Stlačením tohto tlačidla sa nástroje na výber zobrazia v ľavej časti obrazovky

selection_tools_gif

Nasledujúci obrázok zobrazuje vzhľad nástrojov:

selection_tools.png

 1. Nástroj na výber regiónov
 2. Vytvorte si vlastnú štvorcovú oblasť
 3. Vytvorte si vlastnú oblasť kruhu
 4. Vytvorte si vlastnú oblasť mnohouholníkov
 5. Ak chcete použiť výber vlastnej oblasti, nahrajte objekt GeoJSON
 1. zobrazuje počet regiónov, ktoré ste vybrali
 2. zobrazuje celkovú plochu najmenšieho obdĺžnika, ktorý môže pokrývať vybranú oblasť
 3. zobrazuje mierku, ktorú ste vybrali na pravom paneli nástrojov
 1. tlačidlo na načítanie výsledkov vybratej oblasti a vybratých vrstiev
 2. tlačidlo na odstránenie vybratej oblasti

To Top

Zobraziť Výsledok

V závislosti od vrstiev a oblastí, ktoré ste vybrali, sa výsledky pre vašu konfiguráciu zobrazia na bočnom paneli v pravej časti obrazovky

výsledky.png

To Top

Spätná väzba

Máte nejaké návrhy, ako tento nástroj vylepšiť? Všimli ste si nejaké chyby? Prosím dajte nám vedieť! Poskytnutím spätnej väzby nám pomôžete vylepšiť súbor nástrojov!

Vyplňte nasledujúci formulár :

feedback_gif

To Topspätná väzba.png

môžete si vybrať z nasledujúcich typov:

spätná väzba.png

a nastaviť prioritu:

spätná väzba.png

To Top

Uložiť reláciu

stlačením tohto tlačidla môžete vytvoriť snímku svojej práce (vybrané oblasti a vrstvy, úrovne zväčšenia atď.). Môžete tiež definovať názov a popis snímky.

Uložiť priečinok relácie

Tu uvidíte všetky svoje snímky s ich názvami a popisom. Keď vyberiete jednu, načítajú sa vybrané vrstvy, oblasti, úroveň zväčšenia a ďalšia konfigurácia.

Dlaždice

Môžete si zvoliť územnú mierku, ktorú chcete analyzovať (regióny NUTS alebo hektárová úroveň), a nastaviť dlaždicu mapy

maping_gif

Možné sú nasledujúce konfigurácie

maping_gif

 1. Priblíženie a oddialenie mapy
 2. Ukážte hranice NUTS, aby ste vybrali konkrétne regióny NUTS, alebo použite hektár na prispôsobenie svojho výberu
 3. Použite dlaždicu OpenStreetMap alebo dlaždicu Satelite

To Top

Ako citovať

Jeton Hasani, Hotmaps-Wiki, Úvod do používateľského rozhrania (apríl 2019)

To Top

Autori a recenzenti

Túto stránku napísal Jeton Hasani EEG - TU Wien .

☑ Túto stránku skontroloval Mostafa Fallahnejad EEG - TU Wien .

To Top

Licencia

Autorské práva © 2016-2020: Jeton Hasani

Medzinárodná licencia Creative Commons Attribution 4.0

Toto dielo je licencované podľa medzinárodnej licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Identifikátor licencie SPDX: CC-BY-4.0

Text licencie: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Poďakovanie

Chceli by sme najhlbšie oceniť projekt Horizont 2020 Hotmaps (dohoda o grante č. 723677), ktorý poskytol finančné prostriedky na uskutočnenie tohto prešetrovania.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovenian* Swedish*

* machine translated