Spis treści

Strona wprowadzenia

Po otwarciu przybornika wyświetlana jest strona z zastrzeżeniem. Oprócz komunikatu o zrzeczeniu się odpowiedzialności znajdują się dodatkowe informacje dotyczące obsługiwanych przeglądarek, celów projektu Hotmaps, łącze do witryny projektu Hotmaps i repozytoriów danych.

intro_gif Rys. 1 Krótkie wprowadzenie do zestawu narzędzi Hotmaps

GUI Hotmaps to interfejs oparty na GIS. Zamykając stronę z zastrzeżeniami, użytkownik widzi mapę Europy. Domyślnie przedstawiona jest mapa gęstości zapotrzebowania na ciepło w krajach UE-28 oraz granice NUTS 2. Oprócz tych dwóch map w GUI można zobaczyć niektóre narzędzia i przyciski. Narzędzia te przedstawiono na poniższym rysunku.

pierwszy rzut oka Rys. 2 Strona początkowa

Tutaj na pierwszy rzut oka widać 3 części interfejsu użytkownika:

 1. pasek narzędzi w lewym górnym rogu ,
 2. sama mapa,
 3. niektóre narzędzia do zmiany stylu mapy .
 4. dwa łącza w prawym górnym rogu: do tego Hotmaps Wiki i do strony internetowej Hotmaps Project .

W następnych rozdziałach pierwsze 3 punkty zostaną szczegółowo wyjaśnione.

To Top

Górny pasek narzędzi

pierwszy rzut oka

Za pomocą tego paska narzędzi możesz:

 1. Połącz: zarejestruj się i zaloguj do aplikacji internetowej, aby zapisać swoją pracę,
 2. Idź do miejsca: powiększ określony region, wpisując nazwę,
 3. Warstwy: pokaż pasek boczny warstw,
 4. Narzędzia wyboru : włącz lub wyłącz narzędzia wyboru,
 5. Pokaż wynik: pokaż boczny pasek wyników wybranych regionów,
 6. Informacje zwrotne: przekaż nam opinię dotyczącą narzędzia,
 7. Zapisz sesję: możesz zapisać wybrane warstwy i poziom powiększenia i przywołać je później,
 8. Zapisz folder sesji: gdzie możesz zobaczyć listę wszystkich zapisanych sesji.

To Top

Połączyć

Tutaj możesz:

 • Utwórz konto
 • Zaloguj się na swoje konto, aby zapisać swoje postępy
 • Lub zresetuj hasło, jeśli je zapomnisz

To Top

Zaloguj sie

Po rejestracji i aktywacji konta powinieneś być w stanie zalogować się za pomocą adresu e-mail i hasła (patrz rysunek 4 poniżej).

login_gif

login_png

Rys.4 .: Formularz logowania

To Top

Zarejestrować

Tutaj możesz założyć konto na stronie hotmaps . Po przesłaniu formularza otrzymasz wiadomość e-mail umożliwiającą aktywację konta. Za pomocą swojego konta będziesz mógł zapisywać swoje postępy.

register_gif

zarejestrować

Rys.5 .: Formularz rejestracyjny

To Top

Wyzdrowieć

Jeśli kiedykolwiek zapomnisz hasła, możesz je odzyskać w tym menu (patrz rys. 6 poniżej). Pamiętaj, aby później ustawić nowe hasło.

odzyskać_gif

wyzdrowieć

Ryc.6 .: Odzyskaj formularz

To Top

Idź na miejsce

Możesz powiększyć określony region, wpisując jego nazwę (zobacz animację poniżej)

go_to_place_gif

To Top

Warstwy

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie paska bocznego z różnymi rodzajami warstw po lewej stronie.

warstwy_gif

Można znaleźć i zwizualizować następujące warstwy:

sidebar_layer.png

To Top

Narzędzia wyboru

Po naciśnięciu tego przycisku narzędzia wyboru pojawią się po lewej stronie ekranu

selection_tools_gif

Poniższy rysunek przedstawia wygląd narzędzi:

selection_tools.png

 1. Narzędzie do wyboru regionów
 2. Utwórz niestandardowy region kwadratowy
 3. Utwórz niestandardowy region koła
 4. Utwórz niestandardowy region wieloboku
 5. Prześlij obiekt GeoJSON, aby użyć niestandardowego wyboru obszaru
 1. pokazuje liczbę wybranych regionów
 2. pokazuje całkowitą powierzchnię najmniejszego prostokąta, który może pokryć wybrany obszar
 3. pokazuje skalę wybraną z prawego paska narzędzi
 1. przycisk do wczytywania wyników wybranego regionu i wybranych warstw
 2. przycisk do usuwania wybranego regionu

To Top

Pokaż wynik

W zależności od wybranych warstw i regionu wyniki konfiguracji są wyświetlane na pasku bocznym po prawej stronie ekranu

results.png

To Top

Sprzężenie zwrotne

Czy masz jakieś sugestie, jak ulepszyć narzędzie? Czy zauważyłeś jakieś błędy? Daj nam znać! Przekazując nam opinię, możesz pomóc nam ulepszyć zestaw narzędzi!

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza :

feedback_gif

To Topfeedback.png

do wyboru są następujące typy:

feedback.png

i ustaw priorytet:

feedback.png

To Top

Zapisz sesję

możesz zrobić migawkę swojej pracy (wybrane obszary i warstwy, poziomy powiększenia itp.), naciskając ten przycisk. Możesz także zdefiniować nazwę i opis migawki.

Zapisz folder sesji

Tutaj zobaczysz wszystkie swoje migawki z ich nazwami i opisem. Po wybraniu jednej z wybranych warstw, wczytywane są obszary, poziom powiększenia i inna konfiguracja.

Płytki

Możesz wybrać skalę terytorialną, którą chcesz analizować (regiony NUTS lub poziom hektarów) i ustawić kafelek mapy

maping_gif

Możliwe są następujące konfiguracje

maping_gif

 1. Powiększ i pomniejsz mapę
 2. Pokaż granice NUTS, aby wybrać określone regiony NUTS lub użyj hektarów, aby dostosować swój wybór
 3. Użyj kafelka OpenStreetMap lub kafelka Satelite

To Top

Jak cytować

Jeton Hasani, w Hotmaps-Wiki, Wprowadzenie do interfejsu użytkownika (kwiecień 2019 r.)

To Top

Autorzy i recenzenci

Ta strona została napisana przez Jetona Hasaniego EEG - TU Wien .

☑ Ta strona została sprawdzona przez Mostafa Fallahnejad EEG - TU Wien .

To Top

Licencja

Prawa autorskie © 2016-2020: Jeton Hasani

Licencja międzynarodowa Creative Commons Attribution 4.0

Ta praca jest objęta licencją Creative Commons CC BY 4.0 International License.

Identyfikator licencji SPDX: CC-BY-4.0

Tekst licencji: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Potwierdzenie

Chcielibyśmy wyrazić nasze najgłębsze uznanie dla projektu Hotmaps programu „Horyzont 2020 (umowa o udzielenie dotacji nr 723677), który zapewnił fundusze na przeprowadzenie obecnego dochodzenia.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated