Tartalomjegyzék

Egy pillantással

Ez a modul a helyiségfűtés és a melegvíz előállítás igényének terhelési profilját generálja egy kiválasztott régió számára. Alapértelmezett terhelési profilokat használ a lakossági és a tercier szektor számára NUTS2 szinten, és az adott szektor igényeinek megfelelően méretezi, és biztosítja a teremfűtéshez és a meleg víz előállításához elkülönített terhelési profilokat.

To Top

Bevezetés

A Hotmaps általános és évspecifikus hőterhelési profilokat nyújt NUTS2 szinten. A felhasználó módosíthatja az alapértelmezett profilokat a rendelkezésére álló információk alapján. Ez a számítási modul lehetőséget nyújt a profilok különböző alkotóelemeinek felfelé vagy lefelé méretezésére, és új profil megszerzésére.

To Top

Bemenetek és kimenetek

Beviteli rétegek és paraméterek

A Hotmaps alapértelmezett adatsorából több réteget és profilt használnak:

 • Hőszűrűségű lakossági szektor
 • Hőszűrűség nem lakossági szektor
 • Bruttó alapterületű lakó
 • Bruttó alapterület nem lakó
 • Ipari adatbázis
 • Terhelési profilok az ipar számára
 • Terhelési profilok lakossági fűtéshez
 • Terhelési profilok harmadlagos fűtéshez
 • A lakossági használati melegvíz terhelési profiljai
 • A felsőfokú használati melegvíz terhelési profiljai

Felhasználói bemenetek

A felhasználónak meg kell adnia a következő paramétereket:

 • Lakossági fűtési tényező : A lakossági fűtési igényt megszorozzuk ezzel a tényezővel.
 • Tercier fűtési tényező : A tercier fűtési igényt megszorozzuk ezzel a tényezővel.
 • Lakossági melegvíz-ellátási tényező : A lakossági melegvíz-igényt megszorozzuk ezzel a tényezővel.
 • Harmadlagos melegvíz-ellátási tényező : A harmadlagos melegvíz-igényt megszorozzuk ezzel a tényezővel.

To Top

Kimenet

Mutatók

 • Hőigény ipar szerint : Ipari hőigény évente a kiválasztott területen.
 • Hőszükséglet lakossági fűtéssel : Évente szükséges hő a lakossági fűtéshez a kiválasztott területen.
 • Hőszükséglet a lakossági melegvízellátás alapján : Évente szükséges hő a lakossági melegvízellátáshoz a kiválasztott területen.
 • Hőigény harmadlagos szektor fűtése szerint : A harmadlagos szektor fűtéséhez szükséges éves hőmennyiség a kiválasztott területen.
 • Hőigény harmadlagos szektorban meleg vízellátás : Éves hőigény szükséges a harmadlagos szektor melegvízellátásához a kiválasztott területen.
 • Teljes fejigény: Éves teljes hőigény a kiválasztott területen.

Grafika

 • Hőigény profilok : A grafikon a fent felsorolt mutatókat mutatja az év során.

Az x tengely az időt, az y tengely pedig a teljesítményt mutatja MW-ban. Hasznos lehet elrejteni bizonyos szektorokat, hogy jobban lássunk másokat. Ezt úgy teheti meg, hogy duplán kattint a legendára.

To Top

Módszer

Áttekintés

A felhasználó által kiválasztott terhelési profilokat ipari telephelyekhez, lakóépületekhez és harmadlagos épületekhez rendelik hozzá.

To Top

Részletek

Lakossági meleg vízellátás

A lakóépületek bruttó alapterülete és NUTS 0 azonosítója alapján a meleg vízellátáshoz felhasznált energiát a következő felsorolással számolják. A kiválasztott terület NUTS 2 azonosítójának felhasználásával terhelési profilt rendelünk hozzá. A lakossági melegvíz-ellátás megszorozódik a lakossági melegvízellátási tényezővel abban az esetben, ha a felhasználó módosítani kívánja az értéket.

Területenként fajlagos energia a meleg vízellátáshoz a lakóépületek különböző országaiban

| Dió0 azonosító | Meleg vízellátás kWh / m² / a | | ------------- |: -------------: | | AT | 21,67 | | BE | 31,95 | | BG | 12,93 | | HR | 21,38 | | CY | 8.80 | | CZ | 22,83 | | DK | 9,64 | | EE | 14.35 | | FI | 10.15 | | FR | 9,66 | | DE | 8,27 | | EL | 12.51 | | HU | 13,66 | | IE | 15,91 | | IT | 14.01 | | LV | 15,71 | | LT | 13,36 | | LU | 8,29 | | MT | 10,99 | | NL | 8,91 | | PL | 10.00 | | PT | 9,48 | | RO | 11,48 | | SK | 21.51 | | SI | 21,74 | | ES | 23,34 | | SE | 13.54 | | Egyesült Királyság | 49,03 |

Lakossági fűtés

A lakossági hőigény sűrűségét használják. Mivel ez az adatsor már tartalmazza a meleg vízhez felhasznált energiát, az előző számított meleg víz energiát levonják belőle. A NUTS 2 ID alapján egy lakossági fűtési profil kerül hozzárendelésre a felhasználói sűrűség minden egyes sűrűségéhez. A lakóhelyiség fűtését meg kell szorozni a lakossági fűtőtényezővel, ha a felhasználó szeretné módosítani az értéket.

Harmadlagos meleg vízellátás

A lakossági melegvízellátáshoz hasonlóan a szükséges energiát egy táblázattal számoljuk. Egy adott terület NUTS 2 azonosítójával terhelési profilt rendelnek hozzá. A harmadlagos melegvíz-ellátást meg kell szorozni a harmadlagos melegvíz-ellátási tényezővel abban az esetben, ha a felhasználó módosítani kívánja az értéket.

Területenkénti fajlagos energia a meleg vízellátáshoz a tercier épületekben különböző országokban

| Dió0 azonosító | Meleg vízellátás kWh / m² / a | | ------------- |: -------------: | | AT | 6,57 | | BE | 13,88 | | BG | 15,88 | | HR | 9,42 | | CY | 6,26 | | CZ | 9,18 | | DK | 8,03 | | EE | 14,13 | | FI | 10.52 | | FR | 9,57 | | DE | 3,05 | | EL | 6,99 | | HU | 9.51 | | IE | 10,87 | | IT | 5,62 | | LV | 7,16 | | LT | 10,46 | | LU | 7.20 | | MT | 10.45 | | NL | 6,89 | | PL | 9.55 | | PT | 21,47 | | RO | 13,85 | | SK | 8.49 | | SI | 27,73 | | ES | 12,44 | | SE | 19,62 | | Egyesült Királyság | 13.45 |

Harmadik fűtés

A harmadlagos fűtést hasonlóan számítják, mint a lakossági fűtést. A harmadlagos fűtést meg kell szorozni a harmadlagos fűtési tényezővel abban az esetben, ha a felhasználó módosítani kívánja az értéket.

Ipari hőigény

Az ipari hőigény az ipari adatbázis után kutat, és a NUTS 0 azonosító és az alágazat alapján terhelési profilt rendel hozzá.

Összegzés

Az öt kapott profilt abszolút módon összesítik, hogy megkapják a végső profilt.

To Top

Végrehajtás

Profilok betöltése

Az említett terhelési profilok 8760 pontból állnak, amelyek a 365 nap minden órájának terhelését jelentik. További információ a terhelési profilokról itt található. Minden terhelési profilt normalizálunk úgy, hogy az integrál egyenlő legyen 1-vel.

Ipari telephelyek

A hőforrások az ipari adatbázisból származnak . A felesleges hő, a NUTS 0 ID és az ipari szektor alapján az év minden órájára kiterjedő terhelési profil készül minden telephelyre.

Hő sűrűsége

A lakossági és a nem lakossági szektor hőigényének sűrűsége itt található raszteres fájl .

Bruttó alapterület

A bruttó lakóterület és a nem lakóterület raszteres fájlok, amelyek itt és itt találhatók.

To Top

A számítási modul GitHub-tárháza

Itt kapja meg ennek a számítási modulnak az élvonalbeli fejlesztését.

To Top

Mintafutás

Mintafuttatás DK05-ben.

Mintafuttatás DK05-ben. Csak a kiválasztott kék terület kerül figyelembe vételre.

Grafika a különböző ágazatok hőigényének bemutatásáról az év során.

Az ebből a grafikából származó adatokat az "EXPORT GRAPHS" gomb megnyomásával lehet exportálni.

To Top

Hogyan lehet idézni

Ali Aydemir és David Schilling, a Hotmaps Wikiben, CM Heat load profilok (2020 szeptember)

To Top

Szerzők és lektorok

Ezt az oldalt Ali Aydemir és David Schilling ( Fraunhofer ISI ) írták.

☑ Ezt az oldalt Tobias Fleiter ( Fraunhofer ISI ) vizsgálta felül.

To Top

Engedély

Copyright © 2016-2020: Ali Aydemir és David Schilling

Creative Commons Attribution 4.0 nemzetközi licenc

Ez a munka a Creative Commons CC BY 4.0 nemzetközi licenc alatt van licencelve.

SPDX-licenc-azonosító: CC-BY-4.0

Licenc-szöveg: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Elismerés

Szeretnénk a legnagyobb elismerést kifejezni a Horizon 2020 Hotmaps projektnek (támogatási szerződés száma 723677), amely támogatást biztosított a jelen vizsgálat elvégzéséhez.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated