Tartalomjegyzék

Egy pillantással

Ez a számítási modul kiszámítja a távfűtési potenciált a kiválasztott régióban 2 küszöbérték alkalmazásával: 1) Minimális hőigény minden hektáron, 2) Minimális hőigény egy melegvíz-tartományban. Azok a területek a kiválasztott régión belül, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek, DH területekként kerülnek visszaküldésre. Ezen túlmenően a hőigény ezekben a régiókban visszatérő, indikátorok formájában, mint a melegvíz-potenciál.

To Top

Bevezetés

A hőigény fontos szerepet játszik a potenciális távfűtési (DH) területek meghatározásában. Például az alacsony hőigényű területeken a távfűtés megvalósítása gazdaságilag nem életképes. Másrészt az is lehet pontatlan, ha minden nagy hőigényű sűrűségű területet meghatározunk potenciális DH-területként. A nagy hőigény-sűrűség egy területen annak köszönhető, hogy ezen a területen néhány nagyon magas hőigénnyel rendelkező fogyasztó van jelen. Éppen ellenkezőleg, az alacsony átlagos hőigény-sűrűség nagyon alacsony hőigényű zónák jele lehet a kiválasztott területen belül. A "CM - KERÜLETMELEGÍTŐ POTENCIÁLIS TERÜLET: A FELHASZNÁLÓ MEGHATÁROZOTT TERÜLETE" számítási modul célja, hogy ésszerű egyensúlyt teremtsen egy terület hőigényének sűrűsége és az azt alkotó zónák között.

A "CM - KERÜLETI FŰTÉS POTENCIÁLIS TERÜLETE: A FELHASZNÁLÓ MEGHATÁROZOTT TERÜLETE" meghatározza a DH területeket és azok megfelelő DH potenciálját a hőigény sűrűsége alapján. A hőigény sűrűségét egy bemeneti GIS rétegből kapjuk. A Hotmaps eszköztár és adatbázis egy alapértelmezett hősűrűségi térképet nyújt, amely ebben a számítási modulban használható. A Hotmaps hősűrűség-térkép raszteres formátumú, felbontása egy hektár, és az " ETRS89 / LAEA Europe - EPSG 3035 " koordináta-referenciarendszere (CRS). A térkép cellái a hősűrűségeket MWh / ha- ban mutatják. Ezen az alapértelmezett térképen kívül a felhasználó által létrehozott térképek is feltölthetők az eszköztárba, és felhasználhatók ebben a CM-ben.

Kimenetként egy GIS-réteget, három mutatót és két diagramot mutatunk be. Ezeket a kimeneteket a Sample Run szakasz részletesen ismerteti. A kimeneti réteg bemutatja a lehetséges DH területeket. A térkép egyes területeire kattintva megjelenik egy ablak, és megjelenik az adott területnek megfelelő DH-potenciál. Az eszköztár EREDMÉNYEK szakaszában található INDIKÁTOROK / GRAFIKÁK ablakon belül a megfelelő indikátorokat és diagramokat mutatjuk be a DH potenciálra vonatkozóan a kiválasztott zónában és az alzónákban lévő potenciálokra vonatkozóan.

To Top

Bemenetek és kimenetek

A bemeneti paraméterek és rétegek, valamint a kimeneti rétegek és paraméterek a következők.

A beviteli rétegek és paraméterek a következők:

 • Minimális hőigény hektáronként [ MWh / ha ]: 0 és 1000 közötti érték
 • Minimális hőigény DH területen [ GWh / év ]: 0 és 500 közötti érték
 • Hősűrűség-térkép: az eszköztár alapértelmezett térképet tartalmaz; saját feltöltött térképek is használhatók a CM-ben
  • raszteres formátumban (* .tif)
  • 1 hektáros felbontással
  • igénysűrűség MWh / ha-ban

A kimeneti rétegek és paraméterek a következők:

 • DH területek raszteres és shapefile formátumban
 • DH-potenciál minden DH-területen GWh / év
 • Teljes hőigény GWh-ban a kiválasztott zónán belül
 • Teljes távfűtési potenciál GWh-ban a kiválasztott zónában
 • A távfűtés potenciális részesedése a teljes keresletből a kiválasztott zónában

To Top

Módszer

A DH potenciálját egy adott régióban a teljes hőigény és annak térbeli elosztása határozhatja meg. A Hotmaps eszköztárban a hőigény raszteres térkép formájában jelenik meg. A potenciális DH területek megfelelő meghatározása érdekében mind az egyes cellákban, mind pedig egy területen a hőigénynek el kell érnie egy bizonyos szintet. Kiindulópontként a Hotmaps eszköztár alapértelmezett értékeket javasol e két paraméterhez. A hőigény megoszlásától és a helyi körülményektől függően azonban a Hotmaps felhasználó módosíthatja ezeket az értékeket.

A DH-területek meghatározása két lépésben történik:

Első lépésben az összes cellát, amelynek hőigénye a "Minimális hőigény hektárban" bemeneti paraméter alatt van, szűrjük. Ezeknek a sejteknek a térképről való eltávolításával egymáshoz kapcsolt sejtcsoportokat kapunk. Ezeknek a csatolt celláknak minden csoportja kis zónákat alkot, amelyeket itt „koherens területeknek” nevezünk. A második lépésben kiszámítják az egyes koherens területek összes hőigényét. Minden koherens terület esetében, ha a teljes hőigény magasabb, mint a "Minimális hőigény egy melegvíz-tartományban" bemeneti paraméter, akkor potenciális melegvíz-területnek tekintjük.

Végül a DH területek esetében a potenciált kiszámítják és GIS réteg formájában mutatják be, amely az eszköztárban látható.

To Top

A számítási modul GitHub-tárháza

Itt kapja meg ennek a számítási modulnak az élvonalbeli fejlesztését.

To Top

Mintafutás

Itt a számítási modul fut a dániai Aalborg esettanulmányához.

 • Először a "Go To Place" sáv segítségével navigáljon Aalborgba, és válassza ki a várost.
Fig. 1
 • Kövesse az alábbi ábra szerinti lépéseket:

  • Kattintson a "Rétegek" gombra a "Rétegek" ablak megnyitásához:
  • Kattintson a "SZÁMÍTÁSI MODULOK" fülre.
  • Kattintson a "CM-KERÜLETI FŰTÉSI POTENCIÁLIS TERÜLETEK: FELHASZNÁLÓ MEGHATÁROZOTT HÁLÓZATOK" gombra.
 • Most megnyílik a "CM-KERÜLET FŰTÉSI POTENCIÁLIS TERÜLETEK: A FELHASZNÁLÓ MEGHATÁROZOTT TERÜLETEI" számítási modul, és készen áll a futtatásra.

Fig. 3

To Top

1. tesztfuttatás: alapértelmezett bemeneti értékek

Az alapértelmezett bemeneti értékek megmutatják azokat az általános feltételeket, amelyek mellett egy terület potenciális DH területnek tekinthető. Ezeket az értékeket csak kiindulópontnak kell tekinteni. Lehetséges, hogy az eszközkészlet alapértelmezett értékei alatt vagy felett kell beállítania az értékeket, figyelembe véve a további helyi feltételeket. Ezért a felhasználónak adaptálnia kell ezeket az értékeket az esettanulmány küszöbértékeinek legjobb kombinációjának megtalálásához.

A számítási modul futtatásához kövesse a következő lépéseket:

 • Rendeljen nevet a futtatott munkamenethez (opcionális - itt a "Test Run 1" -t választottuk), és állítsa be a bemeneti paramétereket (itt alapértelmezett értékeket használtak).
Fig. 4-0
 • Nyomja meg a "RUN CM" gombot a bal alsó sarokban.
 • Várjon, amíg a folyamat befejeződik.

Note: If you wish to change your input parameters, you can press "STOP CM", modify your input parameters and re-run the CM

 • Kimenetként az indikátorok és diagramok az eszköztár jobb oldalán található "EREDMÉNYEK" részben láthatók. A mutatók azt mutatják:
  • a teljes hőigény GWh-ban a kiválasztott zónán belül,
  • teljes DH-potenciál GWh-ban a kiválasztott zónán belül,
  • a HM-potenciál részesedése a teljes keresletből, amelyet a HM-potenciál és a régió teljes hőigényének elosztásával kapunk.
Fig. 4-1

Ezenkívül két diagram is elkészül. Az első az egyes DH területek DH potenciálját mutatja. A megfelelő címkék megtalálhatók a térképen is. A második ábra a teljes DH-potenciált szemlélteti a kiválasztott terület teljes hőigényével összehasonlítva.

Fig. 4-2
 • Szintén egy új réteg kerül a vászonra, amely a DH területeket mutatja. Ez a réteg hozzáadódik a rétegek listájához a "Számítási modul" kategória alatt, a rétegek szakaszának alján. A futás munkanév megkülönbözteti ennek a futtatásnak a kimenetét a másiktól.
Fig. 4-3

Ezeket a lépéseket követve képet kap a bemeneti értékekről és a lehetséges DH területekről.

To Top

2. tesztfutás: módosított bemeneti értékek

Tapasztalatától és helyismeretétől függően növelheti vagy csökkentheti a bemeneti értékeket a jobb eredmények elérése érdekében. Például Aalborg esetében tudhatja, hogy a külső városokban a hőigény viszonylag közel van a város központi részéhez, és ezeken a területeken is megvalósítható a melegvíz-rendszer. Ezért dönthet úgy, hogy csökkenti a minimális hőigényt a cellákban, amelyek egy DH terület részét képezik; a megfelelő hőigény biztosítása érdekében növelheti a minimális hőigényt a melegvíz-tartományban. Itt újból futtatja a számítási modulokat új bemeneti paraméterekkel.

 • Rendeljen nevet a lefutott munkamenethez (opcionális - itt a "2. tesztfutás" -t választottuk), és állítsa be a bemeneti paramétereket ( 250 MWh / ha min. Hőigény hektárban és 35 GWh / év a minimális igényre a melegfűtési területen) .
Fig. 5-0
 • Nyomja meg a "RUN CM" gombot a bal alsó sarokban.
 • Várjon, amíg a folyamat befejeződik.
 • Kimenetként az indikátorok és diagramok az eszköztár jobb oldalán található "EREDMÉNYEK" részben láthatók. A mutatók azt mutatják:
  • a teljes hőigény GWh-ban a kiválasztott zónán belül,
  • teljes DH-potenciál GWh-ban a kiválasztott zónán belül,
  • a melegvíz-potenciál részesedése a teljes keresletből, amelyet úgy kapunk, hogy elosztjuk a melegvíz-potenciált a régió teljes hőigényével.
Fig. 5-1

Ezenkívül két diagram is elkészül. Az első az egyes DH területek DH potenciálját mutatja. A megfelelő címkék megtalálhatók a térképen is. A második ábra a teljes DH-potenciált szemlélteti a kiválasztott terület teljes hőigényével összehasonlítva.

Fig. 5-2
 • Szintén egy új réteg kerül a vászonra, amely a DH területeket mutatja. Ez a réteg hozzáadódik a "Számítási modul" kategóriába tartozó rétegek listájához. A futás munkanév megkülönbözteti ennek a futtatásnak a kimenetét a másiktól.
Fig. 5-3

To Top

Hogyan lehet idézni

Mostafa Fallahnejad, Hotmaps-Wiki, CM-távfűtési potenciál-területek: felhasználó által meghatározott küszöbértékek (2019. április)

To Top

Szerzők és lektorok

Ezt az oldalt Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ) írta.

☑ Ezt az oldalt Marcul Hummel ( e-think ) vizsgálta felül.

To Top

Engedély

Copyright © 2016-2020: Mostafa Fallahnejad

Creative Commons Attribution 4.0 nemzetközi licenc

Ez a munka a Creative Commons CC BY 4.0 nemzetközi licenc alatt van licencelve.

SPDX-licenc-azonosító: CC-BY-4.0

Licenc-szöveg: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Elismerés

Szeretnénk a legnagyobb elismerésünket kifejezni a Horizon 2020 Hotmaps projektnek (támogatási szerződés száma 723677), amely finanszírozást nyújtott a jelen vizsgálat elvégzéséhez.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated