Tartalomjegyzék

Egy pillantással

Ez a modul kiszámítja a különböző biomassza forrásokból (erdei és mezőgazdasági maradványok) származó energiapotenciált a NUTS3 régióban.

To Top

Bevezetés

Ez a modul felméri a biomassza-forrásból előállítható potenciális biomassza energiát. Ennek a CM-nek a célja a NUTS3 régiók biomassza-potenciáljából felhasználható elektromos és hőenergia értékelése. A modul a biomassza különböző tipológiáit veszi figyelembe, amelyek felhasználhatók energiatermelésre. A CM az egész EU-ra vonatkozó alapértelmezett adatsort használja, amelyek NUTS3 szintűek.

To Top

Bemenetek és kimenetek

A bemeneti paraméterek és rétegek, valamint a kimeneti rétegek és paraméterek a következők.

A beviteli rétegek és paraméterek a következők:

 • vektorréteg a rendelkezésre álló biológiai maradványok tömegével, biomassza-tipológia szerint;
 • A hatékonyan összegyűjthető szilárd hulladék százalékos aránya (alapértelmezett érték: 90%)
 • A szilárd hulladék hőenergia-átalakításának hatékonysága (alapértelmezett érték: 50%)
 • A szilárd hulladék átalakításának hatékonysága az elektromos energiában (alapértelmezett érték: 20%)
 • A hatékonyan összegyűjthető mezőgazdasági maradványok százaléka (alapértelmezett érték: 60%)
 • A mezőgazdasági maradványok hőenergiában történő átalakításának hatékonysága (alapértelmezett érték: 50%)
 • A mezőgazdasági maradványok elektromos energiában történő átalakításának hatékonysága (alapértelmezett érték: 20%)
 • A hatékonyan összegyűjthető állatállomány-szennyvíz százalékos aránya (alapértelmezett érték: 50%)
 • Hatékonyság az állatállomány szennyvízének átalakításában a hőenergiában (alapértelmezett érték: 50%)
 • Hatékonyság az állatállomány szennyvizeinek átalakításában az elektromos energiában (alapértelmezett érték: 20%)
 • A hatékonyan összegyűjthető erdei szermaradványok százaléka (alapértelmezett érték: 50%)
 • Az erdőmaradványok hőenergia-átalakításának hatékonysága (alapértelmezett érték: 50%)
 • Az erdészeti maradványok átalakításának hatékonysága az elektromos energiában (alapértelmezett érték: 20%)

A kimeneti rétegek és paraméterek a következők:

 • a teljes biomassza hőenergia-potenciál
 • a teljes biomassza elektromos energia potenciál
 • ábrázolja az elektromos / hőenergiát biomassza-típusonként.

To Top

Módszer

A modul minden rendelkezésre álló biomassza-erőforráshoz kiszámítja a biomassza teljes mennyiségének százalékos arányát, amelyet hatékonyan és reálisan lehet összegyűjteni. Ezeket az értékeket a felhasználó adja meg bemenetként. Ezen értékek megadásakor a felhasználónak figyelembe kell vennie az olyan paramétereket, mint az erdészeti talajviszonyok (pl. Lejtő, terep érdessége) és a folyamat gépesítését (pl. Kábeldaru, aratógép és szállítószalag használata stb.) A reális becslés érdekében. A megadott átalakítási hatékonyság alapján kiszámítják az egyes biomassza-erőforrásokból kinyerhető energiát. Végül megkapjuk a teljes biomassza hőenergia-potenciált és a teljes biomassza elektromos energia-potenciált.

To Top

A számítási modul GitHub-tárháza

Itt kapja meg ennek a számítási modulnak az élvonalbeli fejlesztését.

To Top

Mintafutás

Ez a számítási modul NUTS 0-3 szinten futtatható. Az alábbi ábra mutatja az egyes biomassza-erőforrások elért hő- és elektromos potenciálját, az alapértelmezett bemeneti paraméterek alapján.

To Top

Hogyan lehet idézni

Pietro Zambelli, Hotmaps-Wiki, CM - Biomassza-potenciál (2020. szeptember)

To Top

Szerzők és lektorok

Ezt az oldalt Pietro Zambelli ( EURAC ) írta.

☑ Ezt az oldalt Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ) vizsgálta felül.

To Top

Engedély

Copyright © 2016-2020: Pietro Zambelli

Creative Commons Attribution 4.0 nemzetközi licenc

Ez a munka a Creative Commons CC BY 4.0 nemzetközi licenc alatt van licencelve.

SPDX-licenc-azonosító: CC-BY-4.0

Licenc-szöveg: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Elismerés

Szeretnénk a legnagyobb elismerésünket kifejezni a Horizon 2020 Hotmaps projektnek (támogatási szerződés száma 723677), amely finanszírozást nyújtott a jelen vizsgálat elvégzéséhez.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated