Scenario Toolchain Steps Previous step Next step

Innehållsförteckning

Introduktion

Detta är det andra steget i analysen på lokal och kommunal nivå.

Figur: Stegen för att beräkna framtida värmebehov och kartor för brutto golvyta är markerade i verktygskedjan ovan

To Top

Beräkning av framtida värmebehov och kartor för brutto golvyta

Det andra steget i analysen är att generera framtida värmebehov och kartor för bruttodensitetsdensitet för din stad / region av intresse. Du kan använda data som utvecklats under Hotmaps-projektet för alla EU-28-länder ( standarddata för Hotmaps , tillgängliga i Hotmaps-databasen ), eller så kan du använda andra kartor för värmebehovstäthet för din intressanta region.

 • Använd värmekrav och brutto golvyta densitetskartor som utvecklats under Hotmaps-projektet - standarddata om värmebehovstäthet från Hotmaps-databasen:
  • För alla EU 28-medlemsstater har kartor över värmebehovstäthet som återspeglar värmebehovet från rymdvärme och varmvattenproduktion i byggnader utvecklats. De är tillgängliga som den totala efterfrågan i bostadshus och icke-bostadshus. men också delas mellan bostadshus och icke-bostadshus. Alla kartor finns på hektarnivå, dvs. med en upplösning på 100x100m. Kartor över värmebehovstäthet kan nås i lageravsnittet i Hotmaps-datauppsättningarna.
  • Det är möjligt att anpassa värmebehovstäthetskartorna enligt antaganden om den framtida utvecklingen av värmebehovet i byggnaderna. Två olika beräkningsmoduler (CMs) kan användas:
   • CM - Scale-värme- och kyldensitetskartorna kan användas för att beräkna värmebehovet i varje hektar med samma faktor för alla hektarelement.
   • CM - Demand-projekteringen kan användas för att generera framtida värmebehov och kartor över golvtäthet baserat på standardutvecklingsscenarier för byggnadsbeståndet i EU. Standardscenarier kan också anpassas via flera parametrar, t.ex. en minskning av energibehovet eller en minskning av brutto golvyta.
 • Använd egna data om värmebehovstäthet i din analysregion:
  • Det är också möjligt att ladda upp värmedensitetskartor i ett rasterfilformat (.tif) till Hotmaps-verktygslådan när du skapar ett användarkonto och loggar in på användarkontot. Upplagda värmebehovstäthetsskikt kan återspegla den aktuella situationen för värmebehovstätheten i intresseområdet, eller också ett eventuellt framtida scenario för värmebehovstätheten, beroende på ingångsdata som används för att generera respektive lager. Mer information om hur du skapar ett användarkonto och hur du laddar upp dina egna data finns här .
  • Det är också möjligt att ytterligare anpassa de egna värmedensitetskartorna med CM - Skala värme- och kalldensitetskartor eller via CM - Demand-projicering som för standardlagret.

Det utvecklade värmebehovet och kartorna över golvtäthet används ytterligare i de efterföljande stegen i andra beräkningsmoduler (CMs).

To Top

Hur man citerar

Marcus Hummel, Giulia Conforto, i Hotmaps-Wiki, Riktlinjer för användning av Hotmaps-verktygslådan för analyser på lokal nivå (augusti 2020)

To Top

Författare och granskare

Denna sida skrevs av Marcus Hummel och Giulia Conforto ( e-think ).

☑ Denna sida granskades av Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

To Top

Licens

Copyright © 2016-2020: Marcus Hummel, Giulia Conforto

Creative Commons Attribution 4.0 internationell licens

Detta arbete är licensierat under en Creative Commons CC BY 4.0 International License.

SPDX-licensidentifierare: CC-BY-4.0

Licenstext: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Bekräftelse

Vi vill förmedla vår djupaste uppskattning till Horizon 2020 Hotmaps-projektet (bidragsavtal nummer 723677), som gav finansieringen för att genomföra den nuvarande utredningen.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian*

* machine translated