Scenario Toolchain Steps Previous step

Inhoudsopgave

Invoering

Dit is de laatste stap van de analyse op lokaal en gemeentelijk niveau.

Figuur: De stappen om verschillende scenario's voor de gehele warmtevraag en -aanbod te beoordelen, zijn uitgelicht in de Toolchain hierboven.

To Top

Vergelijking van resultaten voor verschillende scenario's

De laatste stap in de analyse is het vergelijken van de resultaten voor de verschillende scenario's en gevoeligheden. Hiervoor worden alle resultaten berekend in de voorgaande stappen zowel uit de berekeningen van stadsverwarming als uit de berekeningen van decentrale levering verzameld en voor hoofdindicatoren met elkaar vergeleken. De CM - Scenario Assessment laat toe om eenvoudig alle relevante data te combineren en te vergelijken, de aanpak wordt geïllustreerd in de volgende afbeelding.

Figuur: Vergelijking van resultaten voor verschillende scenario's

To Top

Hoe te citeren

Marcus Hummel, Giulia Conforto, in Hotmaps-Wiki, Richtlijnen voor het gebruik van de Hotmaps-toolbox voor analyses op lokaal niveau (augustus 2020)

To Top

Auteurs en recensenten

Deze pagina is geschreven door Marcus Hummel en Giulia Conforto ( e-think ).

☑ Deze pagina is beoordeeld door Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

To Top

Licentie

Auteursrecht © 2016-2020: Marcus Hummel, Giulia Conforto

Creative Commons Attribution 4.0 Internationale licentie

Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons CC BY 4.0 internationale licentie.

SPDX-licentie-ID: CC-BY-4.0

Licentie-tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Erkenning

We willen onze diepste waardering uitspreken voor het Horizon 2020 Hotmaps-project (subsidieovereenkomst nummer 723677), dat de financiering heeft verstrekt om het huidige onderzoek uit te voeren.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated