Scenario Toolchain Steps Previous step Next step

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Ez a nemzeti szintű elemzés második lépése.

To Top

A távfűtés költségei és lehetőségei a reprezentatív régiókban vagy városokban

Az azonosított reprezentatív városok / területek elemzése elvégezhető a távfűtéssel történő hőellátás költségeire és lehetőségeire. Ezen elemzésekhez a Hotmaps különféle alapértelmezett adatrétegeket biztosít a Hotmaps adatbázisban, valamint különböző számítási modulokat (CM). Saját adatok is feltölthetők és felhasználhatók. Ezek az elemzések a következő lépésekből állhatnak:

 • Értékelje a távfűtési hálózatok gazdasági potenciálját
 • Becsülje meg a felesleges hő távfűtési területekre történő szállításának költségeit
 • Készítsen jövőbeli hőterhelési profilokat
 • Számítsa ki a távfűtés hőellátásának költségeit és kibocsátásait

Az alábbi ábra grafikusan mutatja be ezt az eljárást, és bemutatja a felhasználható különféle adatforrásokat és számítási modulokat.

* Ábra: A távfűtés költségeinek és potenciáljának elemzése reprezentatív városokban / régiókban (2. lépés) *

A következő alfejezetekben az eljárás különböző lépéseit részletesebben ismertetjük.

To Top

A távfűtési potenciál gazdasági értékelése

A reprezentatív városok / területek esetében a távfűtés gazdasági értékelése végezhető el, hogy részletesebb betekintést nyerhessen a távfűtés költségeire és gazdasági megvalósíthatóságára, valamint a távfűtés által potenciálisan szolgáltatott hőmennyiségre a területeken. Erre a célra használható a CM - távfűtési potenciál: gazdasági értékelés. Ez a modul elkészíti a potenciális távfűtési területek térképét a hőelosztási költségek értékelése alapján. A távfűtés megvalósíthatóságának elemzése az elemzett területeken a következő módon értékelhető:

 • A hálózatépítés költségeit igazítsa az Ön régiójában / országában tapasztaltak szerint
 • Számítsa ki az átlagos hőelosztási költségeket és a távfűtési igényeket a különböző bemeneti paraméterekre
 • Változtassa meg például a következő fontos befolyásoló tényezőket:
  • Hőmegtakarítás az elemzési időszak alatt
  • A távfűtés piaci részesedése
  • Az elfogadható hőelosztási költségek küszöbértéke
  • Hálózatépítési költségek
  • Amortizációs idő és kamatláb

A forgatókönyvek segítségével elemezhető a különböző tényezők hatása a távfűtési rendszerek hőelosztási költségeire a különböző reprezentatív városokban / területeken. Az amortizációs idő és a kamatláb különböző beállításaihoz a távfűtés bővítésének egy forgatókönyvét kell választani reprezentatív városonként / területenként további elemzés céljából.

E lépés eredménye a távfűtés hőigénye [GWh / év] és a hőelosztási költség [EUR / MWh] az egyes reprezentatív városokban / területeken. Ezeket az eredményeket ezután felhasználjuk a 4. lépés teljes forgatókönyv-összehasonlításában.

To Top

A felesleges hő távfűtési területekre történő szállításának költségeinek becslése

A felesleges hőnek a távfűtési területeken kívüli potenciális forrásokból a potenciális távfűtési területekbe történő szállításának költségeinek megbecsléséhez fel lehet használni a CM - Túlzott hőtranszport-potenciált. A modul a távfűtési hálózatba továbbított hőtöbblet szintezett költségeit eredményezi [EUR / MWh]. Ez tovább felhasználható a távfűtés hőellátási költségeinek kiszámításának következő lépésében.

To Top

A jövőbeni hőterhelési profilok kidolgozása

Az épületek felújítása a helyiségfűtés energiaigényének csökkenéséhez vezet. Ez a távfűtési rendszerek hőigényének terhelési profiljait is befolyásolja: a téli csúcsigény csökken, és a teljes terhelési órák növekednek, mivel a meleg víz termelésének nagyobb az aránya a teljes hőigényben. A CM - hőterhelési profilokkal a jövőbeni hőterhelési profilok különböző hő-megtakarítási szintek szerint alakíthatók ki. Ez a Hotmaps adatbázisban rendelkezésre álló terhelési profilok (alapértelmezett profilok az összes NUTS2 régió Európában) vagy az eszközkészletbe feltöltött saját profilok alapján történhet. A kapott terhelési profilokat ezután felhasználjuk a következő lépésben, a távfűtés hőellátásának költségeinek és kibocsátásának kiszámításához a diszpécser modullal.

To Top

A távfűtés hőellátásának költségeinek és kibocsátásának kiszámítása

A távfűtési rendszer hőellátásának költségei és kibocsátásai a különböző beépített ellátási kapacitások kölcsönhatásától függenek. Ezáltal érdekes a kapacitások és azok időbeli működésének legkevesebb költségű kombinációja. A különféle ellátási technológiai kombinációk úgynevezett óránkénti elosztásának, valamint a távfűtés hőellátásának összköltségeire és kibocsátására gyakorolt hatás elemzésére a CM - Távhőszolgáltató diszpécser használható. A modul segítségével a következő beviteli adatkombinációkkal több forgatókönyv kiszámítható a költségek és haszon levezetése érdekében:

 • Különböző technológiák kombinációi az ellátási portfóliókban:
  • Ipari felesleges hő (hőszivattyúval vagy anélkül)
  • Hulladékégetés
  • Nagy hatékonyságú koegenerálás
  • Napenergia termikus
  • Geotermikus
  • Biomassza
  • Különböző hőforrásokkal rendelkező hőszivattyúk, pl
   • szennyvíztisztító telepek
   • folyóvíz
   • adatközpontokból származó hőfelesleg
 • Az árak forgatókönyvei:
  • a különböző energiahordozók áraira
  • a CO2-kibocsátás árait

A számítások felhasználhatók a különböző reprezentatív városokban / térségekben található előnyös ellátási portfóliók és azok érzékenységének befolyásolására olyan fontos befolyásoló paraméterekkel szemben, mint az energiahordozó és a CO2 árai vagy a kamatláb és az amortizációs idő.

Ennek a lépésnek a következményei a távfűtési rendszer hőellátási költségei [EUR / MWh] az egyes reprezentatív városokban / területeken, és a kapcsolódó CO2-kibocsátás [kt / év]. Ezeket az eredményeket ezután felhasználjuk a 4. lépés teljes forgatókönyv-összehasonlításában.

To Top

Hogyan lehet idézni

Marcus Hummel, Giulia Conforto, a Hotmaps-Wikiben, Útmutató a Hotmaps eszköztár nemzeti szintű elemzésekhez történő felhasználásához (2020 augusztus)

To Top

Szerzők és lektorok

Ezt az oldalt Marcus Hummel és Giulia Conforto ( e-think ) írták.

☑ Ezt az oldalt Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ) vizsgálta felül.

To Top

Engedély

Copyright © 2016-2020: Marcus Hummel, Giulia Conforto

Creative Commons Attribution 4.0 nemzetközi licenc

Ez a munka a Creative Commons CC BY 4.0 nemzetközi licenc alatt van licencelve.

SPDX-licenc-azonosító: CC-BY-4.0

Licenc-szöveg: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Elismerés

Szeretnénk a legnagyobb elismerésünket kifejezni a Horizon 2020 Hotmaps projektnek (támogatási szerződés száma 723677), amely finanszírozást nyújtott a jelen vizsgálat elvégzéséhez.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated