Local Scenario Toolchain Steps Next step

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Ez a helyi és önkormányzati szintű elemzés első lépése.

Ábra: A hőtöbblet és a megújuló energia potenciáljának elemzéséhez szükséges lépéseket a fenti Eszköztár emeli ki.

To Top

A felesleges hő- és megújuló energia potenciáljának elemzése az azonosított régiókban, amelyek potenciálisan érdeklődhetnek a távfűtés iránt

Ebben a lépésben elemezni lehet a hőfelesleg és a megújuló energia potenciálját azokban a régiókban, amelyeket potenciálisan érdekes területekként azonosítottak a távfűtés szempontjából. Ezeket az adatokat az előző lépésben összegyűjtött régiók hőigényére és hőigény-sűrűségére vonatkozó adatokkal együtt felhasználhatjuk a reprezentatív távfűtési területek jellemzésére további elemzési lépésekhez. Az alábbi lista áttekintést ad a figyelembe veendő hőforrásokról, és összekapcsolja az adott energiaforrás alapértelmezett adatait, amelyek a Hotmaps adatbázisban találhatók:

A következő ábra grafikusan mutatja be ezt az eljárást, és bemutatja a felhasználható különféle adatforrásokat és számítási modulokat.

Ábra: A távfűtés különböző reprezentatív, tipikus eseteinek azonosítása (1. lépés).

To Top

Hogyan lehet idézni

Marcus Hummel, Giulia Conforto, a Hotmaps-Wikiben, Útmutató a Hotmaps eszköztár helyi szintű elemzésekhez történő felhasználásához (2020 augusztus)

To Top

Szerzők és lektorok

Ezt az oldalt Marcus Hummel és Giulia Conforto ( e-think ) írták.

☑ Ezt az oldalt Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ) vizsgálta felül.

To Top

Engedély

Copyright © 2016-2020: Marcus Hummel, Giulia Conforto

Creative Commons Attribution 4.0 nemzetközi licenc

Ez a munka a Creative Commons CC BY 4.0 nemzetközi licenc alatt van licencelve.

SPDX-licenc-azonosító: CC-BY-4.0

Licenc-szöveg: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Elismerés

Szeretnénk a legnagyobb elismerést kifejezni a Horizon 2020 Hotmaps projektnek (támogatási szerződés száma 723677), amely támogatást biztosított a jelen vizsgálat elvégzéséhez.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated