Clár ábhair

Sracfhéachaint

Ríomhann an modúl seo an acmhainneacht fuinnimh ó fhoinsí bithmhaise éagsúla (iarmhair foraoise agus talmhaíochta) laistigh de réigiún NUTS3.

To Top

Réamhrá

Déanann an modúl seo measúnú ar an bhfuinneamh bithmhaise féideartha is féidir a ghiniúint ó fhoinse bithmhaise. Is iad aidhmeanna an CM seo an fuinneamh leictreach agus teirmeach is féidir a úsáid ó acmhainneacht bhithmhaise réigiúin NUTS3 a mheas. Breithníonn an modúl tíopeolaíocht dhifriúil bithmhaise is féidir a shaothrú chun fuinneamh a tháirgeadh. Úsáideann an CM an tacar sonraí réamhshocraithe don AE iomlán atá ar leibhéal NUTS3.

To Top

Ionchuir agus aschuir

Is iad seo a leanas na paraiméadair ionchuir agus na sraitheanna chomh maith le sraitheanna aschuir agus paraiméadair.

Is iad sraitheanna agus paraiméadair ionchuir:

 • ciseal veicteora le mais na n-iarmhar bitheolaíoch atá ar fáil, in aghaidh na tíopeolaíochta bithmhaise;
 • Céatadán na dramhaíola soladaí is féidir a bhailiú go héifeachtach (luach réamhshocraithe: 90%)
 • Éifeachtacht maidir le dramhaíl sholadach a athrú i bhfuinneamh teirmeach (luach réamhshocraithe: 50%)
 • Éifeachtacht maidir le dramhaíl sholadach a athrú i bhfuinneamh leictreach (luach réamhshocraithe: 20%)
 • Céatadán na n-iarmhar talmhaíochta is féidir a bhailiú go héifeachtach (luach réamhshocraithe: 60%)
 • Éifeachtacht maidir le hiarmhair talmhaíochta a athrú i bhfuinneamh teirmeach (luach réamhshocraithe: 50%)
 • Éifeachtacht maidir le hiarmhair talmhaíochta a athrú i bhfuinneamh leictreach (luach réamhshocraithe: 20%)
 • Céatadán na n-eisilteach beostoic is féidir a bhailiú go héifeachtach (luach réamhshocraithe: 50%)
 • Éifeachtacht maidir le heisiltigh beostoic a athrú i bhfuinneamh teirmeach (luach réamhshocraithe: 50%)
 • Éifeachtacht maidir le heisiltigh beostoic a athrú i bhfuinneamh leictreach (luach réamhshocraithe: 20%)
 • Céatadán na n-iarmhar foraoise is féidir a bhailiú go héifeachtach (luach réamhshocraithe: 50%)
 • Éifeachtacht maidir le hiarmhair foraoise a athrú i bhfuinneamh teirmeach (luach réamhshocraithe: 50%)
 • Éifeachtacht maidir le hiarmhair foraoise a athrú i bhfuinneamh leictreach (luach réamhshocraithe: 20%)

Is iad sraitheanna agus paraiméadair aschuir:

 • acmhainneacht iomlán fuinnimh teasa bithmhaise
 • acmhainneacht iomlán fuinnimh leictreachais bithmhaise
 • graf leis an bhfuinneamh leictreach / teirmeach in aghaidh an chineáil bithmhaise.

To Top

Modh

Ríomhann an modúl do gach acmhainn bithmhaise atá ar fáil céatadán den mhéid iomlán bithmhaise is féidir a bhailiú go héifeachtach agus go réalaíoch. Soláthraíonn an t-úsáideoir na luachanna seo mar ionchur. Agus na luachanna seo á gcur ar fáil, ba cheart don úsáideoir breithniú a dhéanamh ar pharaiméadair mar dhálaí talún foraoiseachta (m.sh. fána, garbh an tír-raon) agus meicníocht an phróisis (m.sh. úsáid craein cábla, bainteora agus seoltóra, srl.) D’fhonn meastachán réalaíoch a sholáthar. Bunaithe ar an éifeachtúlacht claochlaithe a chuirtear ar fáil, ríomhtar an fuinneamh is féidir a bhaint as gach acmhainn bithmhaise. Faoi dheireadh, faightear acmhainneacht iomlán fuinnimh teasa bithmhaise agus acmhainneacht iomlán fuinnimh leictreachais bhithmhaise.

To Top

Stór GitHub den mhodúl ríofa seo

Anseo gheobhaidh tú an fhorbairt ceannródaíoch don mhodúl ríofa seo.

To Top

Rith samplach

Is féidir an modúl ríofa seo a reáchtáil ar leibhéil NUTS 0-3. Taispeánann an figiúr thíos na féidearthachtaí teasa agus leictreacha a fuarthas do gach acmhainn bithmhaise, bunaithe ar na paraiméadair ionchuir réamhshocraithe.

To Top

Conas a lua

Pietro Zambelli, i Hotmaps-Wiki, CM - Acmhainneacht bithmhaise (Meán Fómhair 2020)

To Top

Údair agus léirmheastóirí

Scríobh Pietro Zambelli ( EURAC ) an leathanach seo.

☑ Rinne Mostafa Fallahnejad ( EEG-TU Wien ) athbhreithniú ar an leathanach seo.

To Top

Ceadúnas

Cóipcheart © 2016-2020: Pietro Zambelli

Creative Commons Attribution 4.0 Ceadúnas Idirnáisiúnta

Tá an obair seo ceadúnaithe faoi Cheadúnas Idirnáisiúnta Creative Commons CC BY 4.0.

Aitheantóir SPDX-Ceadúnais: CC-BY-4.0

Téacs an Cheadúnais: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Admháil

Ba mhaith linn ár mbuíochas is doimhne a chur in iúl do Thionscadal Hotmaps Horizon 2020 (Comhaontú Deontais uimhir 723677), a chuir an maoiniú ar fáil chun an t-imscrúdú reatha a dhéanamh.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated