Scenario Toolchain Steps Previous step Next step

Sisällysluettelo

Johdanto

Tämä on analyysin toinen vaihe kansallisella tasolla.

To Top

Kaukolämmön kustannukset ja mahdollisuudet edustavilla alueilla tai kaupungeissa

Tunnistetuille edustaville kaupungeille / alueille voidaan tehdä analyyseja kaukolämmön lämmöntuotannon kustannuksista ja potentiaalista. Näitä analyyseja varten Hotmaps tarjoaa erilaisia oletustietokerroksia Hotmaps-tietokannassa sekä erilaisia laskentamoduuleja (CM). Myös omia tietoja voidaan ladata ja käyttää. Nämä analyysit voivat koostua seuraavista vaiheista:

 • Arvioi kaukolämpöverkkojen taloudelliset mahdollisuudet
 • Arvioi kustannukset ylimääräisen lämmön kuljettamisesta kaukolämpöalueille
 • Kehitä tulevia lämpökuormaprofiileja
 • Laske kaukolämmön lämmöntuotannon kustannukset ja päästöt

Seuraava kuva esittää tämän menettelyn graafisesti ja näyttää eri tietolähteet ja laskentamoduulit, joita voidaan käyttää.

* Kuva: Kaukolämmön kustannusten ja mahdollisuuksien analyysi edustavissa kaupungeissa / alueilla (vaihe 2) *

Seuraavissa alaluvuissa tämän menettelyn eri vaiheet kuvataan yksityiskohtaisemmin.

To Top

Taloudellinen arvio kaukolämpömahdollisuuksista

Edustavien kaupunkien / alueiden osalta voidaan suorittaa kaukolämmön taloudellinen arviointi, jotta saadaan tarkempia tietoja kaukolämmön kustannuksista ja taloudellisesta toteutettavuudesta sekä kaukolämmityksen mahdollisesti tuottamasta lämmön määrästä alueilla. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää CM - kaukolämpöpotentiaali: taloudellista arviointia. Tämä moduuli luo kartan mahdollisista kaukolämpöalueista lämmönjakelukustannusten arvioinnin perusteella. Analyysi kaukolämmityksen toteutettavuudesta analysoiduilla alueilla voidaan arvioida seuraavasti:

 • Sopeuta verkon rakentamiskustannukset mielenkiinnon kohteesi mukaan
 • Laske keskimääräiset lämmönjakelukustannukset ja kaukolämpövaatimukset eri syöttöparametreille
 • Vaihtele esimerkiksi seuraavia tärkeitä vaikuttavia tekijöitä:
  • Lämmönsäästöt analyysijaksolla
  • Kaukolämmön markkinaosuudet
  • Kynnys hyväksyttäville lämmönjakelukustannuksille
  • Verkon rakentamiskustannukset
  • Poistoaika ja korko

Skenaarioiden avulla voidaan analysoida eri tekijöiden vaikutusta kaukolämpöjärjestelmien lämmönjakelukustannuksiin eri edustavissa kaupungeissa / alueilla. Poistoajan ja korkoprosentin eri asetuksia varten tulisi valita yksi skenaario kaukolämmön laajentamisesta edustavaa kaupunkia / aluetta kohden jatkoanalyysiä varten.

Tämän vaiheen tulokset ovat kaukolämmön lämmöntarve [GWh / vuosi] ja lämmönjakelukustannukset [EUR / MWh] jokaisessa edustavassa kaupungissa / alueella. Näitä tuloksia käytetään sitten koko skenaarion vertailussa vaiheessa 4.

To Top

Arvio kustannuksista ylimääräisen lämmön kuljettamisesta kaukolämpöalueille

CM - Ylimääräistä lämmönsiirtopotentiaalia voidaan käyttää arvioimaan kustannukset, jotka aiheutuvat ylimääräisen lämmön siirtämisestä mahdollisista lähteistä kaukolämpöalueiden ulkopuolelta potentiaalisiin kaukolämpöalueisiin. Moduuli tuottaa tasoitetut kustannukset kaukolämpöverkkoon siirretystä ylimääräisestä lämmöstä [EUR / MWh]. Tätä voidaan käyttää edelleen kaukolämmön lämmöntoimituskustannusten laskemisen seuraavassa vaiheessa.

To Top

Tulevien lämpökuormitusprofiilien kehittäminen

Rakennusten kunnostaminen johtaa tilalämmityksen energiantarpeen vähenemiseen. Tämä vaikuttaa myös kaukolämpöjärjestelmien lämmöntarpeen kuormitusprofiileihin: huipputarpeet talvella vähenevät ja täydet kuormitustunnit kasvavat, koska kuuman veden tuotannon osuus lämmön kokonaiskysynnästä kasvaa. CM - lämpökuormaprofiileilla voidaan kehittää tulevia lämpökuormaprofiileja eri lämmönsäästötasojen mukaan. Tämä voidaan tehdä Hotmaps-tietokannassa olevien kuormitusprofiilien perusteella (oletusprofiilit kaikille NUTS2-alueille Euroopassa) tai omiin työkalupakkiin ladattuihin profiileihin. Tuloksena olevia kuormaprofiileja käytetään sitten seuraavassa vaiheessa, laskettaessa kaukolämmön lämmöntuotannon kustannuksia ja päästöjä lähetysmoduulin avulla.

To Top

Kaukolämmön lämmöntoimitusten kustannusten ja päästöjen laskeminen

Kaukolämpöjärjestelmän lämmöntuotannon kustannukset ja päästöt riippuvat asennettujen eri syöttökapasiteettien vuorovaikutuksesta. Täten kiinnostava on kapasiteettien ja niiden toiminnan vähiten kustannustehokas yhdistelmä. CM - Kaukolämpötoimituksia voidaan käyttää erilaisten toimitusteknologiayhdistelmien ns. Tunneittaisen lähetyksen ja vaikutuksen vaikutuksiin kaukolämmön lämmöntuotannon kokonaiskustannuksiin ja päästöihin. Moduulin avulla voidaan laskea useita skenaarioita seuraavilla syöttötietoyhdistelmillä kustannusten ja hyötyjen johtamiseksi:

 • Eri tekniikoiden yhdistelmät toimitusportfolioissa:
  • Teollisuuden ylilämpö (lämpöpumpulla tai ilman)
  • Jätteenpoltto
  • Tehokas yhteistuotanto
  • Aurinkolämpö
  • Maalämpö
  • Biomassa
  • Lämpöpumput, joissa on erilaisia lämmönlähteitä, esim
   • jätevedenpuhdistamot
   • jokivesi
   • ylimääräinen lämpö datakeskuksista
 • Hintaskenaariot:
  • eri energian kantajien hintoihin
  • CO2-päästöjen hintoihin

Laskelmia voidaan käyttää tunnistamaan edulliset toimitussalkut eri edustavissa kaupungeissa / alueilla ja niiden herkkyys tärkeille vaikuttaville parametreille, kuten energian kantaja- ja hiilidioksidihinnoille tai korkoille ja poistoaikoille.

Tämän vaiheen tulokset ovat kaukolämpöjärjestelmän lämmönjakelukustannukset [EUR / MWh] jokaisessa edustavassa kaupungissa / alueella ja niihin liittyvät hiilidioksidipäästöt [kt / vuosi]. Näitä tuloksia käytetään sitten koko skenaarion vertailussa vaiheessa 4.

To Top

Kuinka lainata

Marcus Hummel, Giulia Conforto, Hotmaps-Wikissä, Ohjeet Hotmaps-työkalupakin käyttämiseen analyyseihin kansallisella tasolla (elokuu 2020)

To Top

Kirjoittajat ja arvostelijat

Tämän sivun ovat kirjoittaneet Marcus Hummel ja Giulia Conforto ( e-think ).

☑ Tämän sivun tarkasteli Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

To Top

Lisenssi

Tekijänoikeus © 2016-2020: Marcus Hummel, Giulia Conforto

Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons CC BY 4.0 -lisenssillä.

SPDX-lisenssitunniste: CC-BY-4.0

Lisenssiteksti: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Tunnustus

Haluamme välittää syvän arvostuksemme Horisontti 2020 Hotmaps -hankkeelle (avustussopimuksen numero 723677), joka tarjosi rahoitusta tämän tutkimuksen suorittamiseen.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated