Ενότητα επιπέδων στην εργαλειοθήκη Hotmaps

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή

Πατώντας τοΚουμπί επιπέδων Κουμπί μια πλευρική γραμμή με διαφορετικό είδος επιπέδων εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης σας.

layer_gif

Κάθε επίπεδο έχει ένα σύνολο εργαλείων όπως φαίνεται παρακάτω

layer_tools.png

 1. Δείχνει την ενότητα συμβολισμού του επιπέδου (θρύλος)
 2. Εμφανίζει την ενότητα πληροφοριών (κύρια σύνδεση για το αποθετήριο GitLab, συνιστάται ιδιαίτερα να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα στο αποθετήριο GitLab )
 3. Λήψη του προεπιλεγμένου συνόλου δεδομένων
 4. Λήψη επιπέδου για την επιλογή επιπέδου

To Top

Επίπεδα

Υπάρχουν δύο κατηγορίες επιπέδων :

 1. Διάνυσμα επίπεδα
 2. Επίπεδα ράστερ

Μπορείτε να βρείτε και να οπτικοποιήσετε τα ακόλουθα επίπεδα (μπορείτε επίσης να δείτε το μύθο και επίσης την ενότητα πληροφοριών κάθε επιπέδου):

sidebar_layer.png

To Top

Επίπεδα ράστερ

Τα ακόλουθα στρώματα ράστερ απεικονίζονται:

 1. 17 x επίπεδα κτιρίων:

  • Χάρτης πυκνότητας θερμότητας (σύνολο / οικιακή / μη οικιακή)
  • Χάρτης πυκνότητας ψύξης (σύνολο / οικιστική / μη οικιακή)
  • Μεικτή επιφάνεια δαπέδου (σύνολο / κατοικία / μη κατοικία)
  • Όγκοι κτιρίων (σύνολο / οικιστική / μη οικιακή)
 2. 1 x Επίπεδο πληθυσμού

  • Σύνολο πληθυσμού
 3. 3 x Πιθανά επίπεδα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

  • Ηλιακή ακτινοβολία στο αποτύπωμα του κτηρίου
  • Δυνατότητα ανέμου στα 50μ
  • Δασικά υπολείμματα
 4. 5 x στρώματα κλίματος:

  • Θερμοκρασία
  • Ημέρες Ψύξης
  • Ημέρες βαθμού θέρμανσης
  • Ηλιακή ακτινοβολία
  • ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ

To Top

Διάνυσμα επίπεδα

Τα ακόλουθα διανυσματικά στρώματα απεικονίζονται:

 1. 4x επίπεδα βιομηχανίας:

  • Εκπομπές βιομηχανικών περιοχών
  • Υπερβολική θερμότητα βιομηχανικού χώρου
  • Όνομα εταιρείας βιομηχανικού χώρου
  • Υποτομέας βιομηχανικών περιοχών
 2. 6 x Πιθανές στρώσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

  • Ισχύς εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
  • Χωρητικότητα εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
  • Γεωργικά υπολείμματα
  • Λυόμενα ζώα
  • Γεωθερμική Δυναμική Αγωγιμότητα Θερμότητας
  • Δημοτικά στερεά απόβλητα
 3. 1 x στρώμα ηλεκτρικής ενέργειας:

  • Μέσος όρος χώρας εκπομπών CO2 ηλεκτρικής ενέργειας

To Top

Επίπεδα ενότητας υπολογισμού

Ορισμένες μονάδες υπολογισμού δημιουργούν ένα επίπεδο με τα υπολογισμένα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα οι χάρτες CM - Scale Heat and Cool Density . Όταν εκτελούνται αυτά τα CM, το σχετικό επίπεδο εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης, στην ενότητα επιπέδων, στο κάτω μέρος. Το στρώμα μπορεί στη συνέχεια να επιλεγεί και να χρησιμοποιηθεί σε περαιτέρω υπολογισμούς. Όσο για κάθε άλλο επίπεδο, μερικά κουμπιά κάτω από τον τίτλο του επιπέδου επιτρέπουν την εμφάνιση της συμβολικής επιπέδου, τις διαθέσιμες πληροφορίες για το επίπεδο, τη λήψη του συνόλου δεδομένων επιπέδου και τη λήψη του επιπέδου ως αρχείο ράστερ.

To Top

Πώς να παραθέσω

Jeton Hasani, στο Hotmaps-Wiki, στο Layers-section-in-the-Hotmaps-toolbox (Απρίλιος 2019)

To Top

Συγγραφείς και κριτικοί

Αυτή η σελίδα γράφτηκε από τον Jeton Hasani EEG - TU Wien .

☑ Αυτή η σελίδα αξιολογήθηκε από το Mostafa Fallahnejad EEG - TU Wien .

To Top

Αδεια

Πνευματικά δικαιώματα © 2016-2020: Jeton Hasani

Creative Commons Attribution 4.0 Διεθνής άδεια

Αυτό το έργο έχει άδεια βάσει της Creative Commons CC BY 4.0 International License.

SPDX-License-Identifier: CC-BY-4.0

License-Text: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Αναγνώριση

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθύτατη εκτίμησή μας στο Πρόγραμμα Hotmaps «Ορίζοντας 2020 » (Συμφωνία επιχορήγησης αριθμός 723677), το οποίο παρείχε τη χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* Danish* German* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated