Indholdsfortegnelse

Introduktion

Afhængigt af de lag og område, du har valgt, vises indikatorer til din konfiguration i et sidebjælke til højre på skærmen

results.png

To Top

I det følgende ser vi på de indikatorer, der vises for raster- og vektorlag.

Indikatorer for rasterlag

Indikatorerne på rasterlag er forskellige fra vektorlag. Med forskellige mener vi med hensyn til aggregering og opdeling. Denne forskellige opførsel kommer fra territoriale beslutninger.

Rasterlag har generelt en meget højere opløsning, mens vektorlag kun har attributter ved punkter eller polygoner.

Det betyder på den ene side for eksempel, at hvis du vælger et vektorlag, der er defineret af NUTS3-polygoner, og du f.eks. Vil vælge en LAU-region, bliver NUTS3-værdien ikke opdelt til LAU-niveau, i stedet for NUTS3-indikatoren, hvor dette LAU-regionen er placeret, vises i sidebjælken for resultater.

På den anden side aggregeres og opdeles rasterlag "vilkårligt" *

* af de indeholdende celler inden for det valgte område (naturligvis inden for grænsen for selve rasteropløsningen)

To Top

Bygninger

Kort over varmetæthed

hdm.png

Ekstra funktion

Når du vælger varmedensitetslaget og populationslaget på samme tid, vises en ekstra indikator (se billedet nedenfor)

hdm2.png

To Top

Generelt:

Når et af byggelagene og befolkningslaget vælges på samme tid, vises en ekstra indikator som beskrevet tidligere

To Chapter

Kort over kølingstæthed

cdm.png

To Chapter

Bygningsvolumener

bvol.png

To Chapter

Bruttoareal

gfa.png

To Chapter To Top

Befolkning

pop.png

To Chapter To Top

Klima

Temperatur

temp.png

To Chapter

Køledagsdage

cdd.png

To Chapter

Opvarmningsgrad dage

hdd.png

To Chapter

Solstråling

rad.png

To Chapter

Vindhastighed

vind.png

To Chapter To Top

Vedvarende energikildepotentialer

Solstråling på bygningens fodaftryk

srobf.png

To Chapter

Vindpotentiale ved 50m

wp.png

To Chapter

Skovrester

forest.png

To Chapter To Top

Indikatorer for vektorlag

Industri

Emissioner fra industrianlægise.png

To Chapter

Industriel overskudsvarmeiseh.png

To Chapter

Virksomhedsnavn på det industrielle webstedisec.png

To Chapter

Delsektor til industrielt webstedises.png

To Chapter To Top

Vedvarende energikildepotentialer

Rensningsanlæg for spildevand

wwp.png

To Chapter

Spildevandsrensningsanlægs kapacitet

wwc.png

To Chapter

Landbrugsrester

ar.png

To Chapter

Udløb af husdyr

le.png

To Chapter

Kommunalt fast affald

sw.png

To Chapter

Geotermisk potentiel varmeledningsevne

geotermisk.png

To Chapter To Top

Elektricitet

El C02-emissioner

el.png

To Chapter To Top

Eksempel

På billedet nedenfor kan du se, hvordan det ser ud, når alle lag visualiseres (her er Østrig som NUTS0 valgt)

all_map.png

Selvom dette kort kan se lidt forvirrende ud ved første øjekast, er dets indikatorer lige illustreret. Se nedenfor alle indikatorer, der er beskrevet i resultatsidelinjen, når du vælger alle lag til Østrig (NUTS0)

all_results.png

To Top

Hvordan man citerer

Jeton Hasani, i Hotmaps-Wiki, Hent-indikatorer-for-et-valgt-område (april 2019)

To Top

Forfattere og korrekturlæsere

Denne side er skrevet af Jeton Hasani EEG - TU Wien .

☑ Denne side blev gennemgået af Mostafa Fallahnejad EEG - TU Wien .

To Top

Licens

Ophavsret © 2016-2020: Jeton Hasani

Creative Commons Attribution 4.0 International licens

Dette arbejde er licenseret under en Creative Commons CC BY 4.0 International licens.

SPDX-licensidentifikator: CC-BY-4.0

Licens-tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Anerkendelse

Vi vil gerne formidle vores dybeste påskønnelse til Horizon 2020 Hotmaps-projektet (tilskudsaftale nummer 723677), som gav finansieringen til at gennemføre den nuværende undersøgelse.

To Top Review this page

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated