Indholdsfortegnelse

På et øjeblik

Dette modul beregner energipotentialet fra forskellige biomassekilder (skov- og landbrugsrester) inden for en NUTS3-region.

To Top

Introduktion

Dette modul vurderer den potentielle biomasseenergi, der kan genereres fra en biomassekilde. Formålet med denne CM er at vurdere den elektriske og termiske energi, der kan bruges fra biomassepotentialet i NUTS3-regioner. Modulet overvejer forskellige typer biomasse, der kan udnyttes til at producere energi. CM bruger standarddatasættet for hele EU, der er på NUTS3-niveau.

To Top

Ind- og udgange

Inputparametrene og lagene samt outputlagene og parametrene er som følger.

Inputlag og parametre er:

 • vektorlag med den masse af biologiske rester, som det er tilgængeligt, pr. biomassetypologi;
 • Procentdel af fast affald, der effektivt kan indsamles (standardværdi: 90%)
 • Effektivitet ved omdannelse af fast affald i termisk energi (standardværdi: 50%)
 • Effektivitet ved omdannelse af fast affald i elektrisk energi (standardværdi: 20%)
 • Procentdel af landbrugsrester, der effektivt kan indsamles (standardværdi: 60%)
 • Effektivitet ved transformation af landbrugsrester i termisk energi (standardværdi: 50%)
 • Effektivitet ved transformation af landbrugsrester i elektrisk energi (standardværdi: 20%)
 • Procentdel af spildevand fra husdyr, der effektivt kan opsamles (standardværdi: 50%)
 • Effektivitet ved transformation af husdyrspildevand i termisk energi (standardværdi: 50%)
 • Effektivitet ved omdannelse af husdyrspildevand i elektrisk energi (standardværdi: 20%)
 • Procentdel af skovrester, der effektivt kan opsamles (standardværdi: 50%)
 • Effektivitet ved transformation af skovrester i termisk energi (standardværdi: 50%)
 • Effektivitet ved transformation af skovrester i elektrisk energi (standardværdi: 20%)

Outputlag og parametre er:

 • det samlede biomasse varmeenergipotentiale
 • det samlede biomassepotentiale for elektrisk energi
 • graf med den elektriske / termiske energi pr. biomassetype.

To Top

Metode

Modulet beregner for hver tilgængelig biomasseressource den procentdel af den samlede mængde biomasse, der effektivt og realistisk kan indsamles. Disse værdier leveres af brugeren som input. Ved tilvejebringelse af disse værdier skal brugeren overveje parametre som skovbrugsforhold (f.eks. Skråning, terrænruhed) og mekaniseringen af processen (f.eks. Brug af kabelkran, mejetærsker og speditør osv.) For at give et realistisk skøn. Baseret på den leverede transformationseffektivitet beregnes den energi, der kan ekstraheres fra hver biomasseressource. Endelig opnås det samlede biomasse varmeenergipotentiale og det samlede biomasse elektriske energipotentiale.

To Top

GitHub-lager af dette beregningsmodul

Her får du banebrydende udvikling for dette beregningsmodul.

To Top

Prøvekørsel

Dette beregningsmodul kan køres på NUTS 0-3 niveauer. Figuren nedenfor viser de opnåede varme- og elektriske potentialer for hver biomasseressource baseret på standardindgangsparametrene.

To Top

Hvordan man citerer

Pietro Zambelli, i Hotmaps-Wiki, CM - Biomassepotentiale (september 2020)

To Top

Forfattere og korrekturlæsere

Denne side er skrevet af Pietro Zambelli ( EURAC ).

☑ Denne side blev gennemgået af Mostafa Fallahnejad ( EEG - TU Wien ).

To Top

Licens

Ophavsret © 2016-2020: Pietro Zambelli

Creative Commons Attribution 4.0 International licens

Dette arbejde er licenseret under en Creative Commons CC BY 4.0 International licens.

SPDX-licensidentifikator: CC-BY-4.0

Licens-tekst: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Anerkendelse

Vi vil gerne formidle vores dybeste påskønnelse til Horizon 2020 Hotmaps-projektet (tilskudsaftale nummer 723677), som gav finansieringen til at gennemføre den nuværende undersøgelse.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Bulgarian* Czech* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated