Съдържание

Въведение

В следващата глава ще опишем как да получите достъп до модул за изчисление

Стъпки за достъп до модул за изчисление

cm_access.gif

Стъпки:

  1. Определете териториален мащаб
  2. Изберете регион
  3. Активирайте раздела за слоеве
  4. Отидете на раздела Calculation Modules за Calculation Modules
  5. Достъп до желания модул
  6. Дефинирайте параметрите, дайте име на изпълнението и стартирайте модула
  7. резултатите се показват в лентата с резултати и на картата

cm_access.png

Структура на изчислителен модул

На снимката по-долу е показана структурата на изчислителния модул

cm_structure_png

Списък на модулите за изчисление

По-долу виждате наличните в момента модули. В долната част са изброени самостоятелните модули за изчисление. Всеки от тях има линк към специалната му уики страница или отделна уики и към неговото хранилище, тъй като те не са неразделна част от инструментариума на Hotmaps.

Как да цитирам

Джетон Хасани, в Hotmaps-Wiki, модули за достъп до изчисления (април 2019 г.)

Автори и рецензенти

Тази страница е написана от Jeton Hasani EEG - TU Wien .

☑ Тази страница е прегледана от Мостафа Фалахнежад.

To Top

Разрешително

Copyright © 2016-2020: Jeton Hasani

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Това произведение е лицензирано под Creative Commons CC BY 4.0 International License.

Идентификатор на SPDX-лиценз: CC-BY-4.0

Лиценз-текст: https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html

To Top

Признание

Бихме искали да изразим най-дълбоката си благодарност към проекта „Хоризонти 2020“ на „Хоризонт 2020 (Споразумение за безвъзмездна помощ № 723677), който осигури финансирането за извършване на настоящото разследване.

To Top

This page was automatically translated. View in another language:

English (original) Czech* Danish* German* Greek* Spanish* Estonian* Finnish* French* Irish* Croatian* Hungarian* Italian* Lithuanian* Latvian* Maltese* Dutch* Polish* Portuguese (Portugal, Brazil)* Romanian* Slovak* Slovenian* Swedish*

* machine translated